Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dr.funciar 2

dr.funciar 2

Ratings:
(0)
|Views: 971|Likes:
Published by laviniacostica

More info:

Published by: laviniacostica on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2011

pdf

text

original

 
 NOTE DE CURS
DREPT FUNCIAR 
CURSUL NR. 2
Dobândirea proprietăţii private asupra terenurilor potrivit legii fondului
 
funciar
Proprietatea privată asupra terenurilor a renăscut prin legea nr. 18/1991 privindfondul funciar care a stabilit două modalităţi de dobândire a acestei proprietăţi, şianume:-reconstituire dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în favoareafoştilor proprietari sau a moştenitorilor acestora,
-
constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanelecare nu au avut în proprietate terenuri în localitatea respectivă.Regimul juridic al acestor terenuri agricole, reglementat de legea nr. 18/1991 afondului funciar şi completat de dispoziţiile legii nr. 1/2000 este acelaşi, atât în ceea ce priveşte terenurile agricole ce au făcut parte din fostele cooperative agricole, cât şi încazul terenurilor aflate în proprietatea statului la data intrării în vigoare a legii, dar care erau exploatate de cooperativele agricole.Terenurile aflate în proprietatea statului şi unităţilor administrativ teritoriale potface parte fie din domeniul public, fie din domeniul privat.Este de la sine înţeles faptul că asupra terenurilor aflate în domeniul public nuse poate dispune prin măsuri de genul reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate . Această intangibilitate este de natură legală , datorită caracterelor juridicedeosebite ale dreptului de proprietate asupra bunurilor din domeniul public, respectivinalienabilitate, imprescriptibilitate şi insesizabilitate.În această situaţie pot constitui obiectul măsurii de reconstituire sau constituirea dreptului de proprietate, în condiţiile legii nr. 18/1991, terenurile aflate în domeniul privat al statului sau unităţilor administrativ teritoriale. Legea fondului funciar facedistincţie între terenurile aflate în domeniul privat şi terenurile aflate în patrimoniulunor societăţi comerciale cu profil agricol, legiferându-se moduri distincte dereconstituire şi/sau constituire a dreptului .Prin reconstituire se înţelege o reîmproprietărire a anumitor categorii de persoane, ale căror terenuri au intrat în patrimoniul C.A.P.-urilor, indiferent de titlu , prin cooperativizare sau pe alte căi ( naţionalizare, expropriere etc. ).Faţă de forma iniţială a legii, la momentul legislativ al anului 1991, modificareaadusă prin legea nr. 169/1997 a făcut ca dispoziţiile legale privind reconstituireadreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, să fie substanţiallărgite, vizând sfera persoanelor fizice şi juridice îndreptăţite, limitele reconstituirii, procedura de urmat şi sancţiunile aplicabile în cazul încălcării prevederilor legale.Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupraterenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit legii fondului funciar şi a
1
 
legii nr. 169/1997 este o lege de punere în aplicare efectivă a dispoziţiilor legaleanterioare: „ persoanele fizice şi persoanele juridice care au formulat cereri pentrureconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurileforestiere , conform prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată şicompletată prin legea nr. 16971997 şi republicali se stabileşte dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege”.Art.2 alin. 2 din legea nr. 1/2000 prevede drepturile dondite curespectarea prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fosteliberate adeverinţe de proprietate, procese verbale de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o confirmare”.Concepţia noii legi ar fi aceea ceea ce s-a retrocedat cu respectarea prevederilor legale anterioare ei, sunt drepturi legal dobândite şi ca atare nu facobiectul acestei legi, întrucât odată intrate în circuitul civil, se bucură de protecţialegii, în primul rând a legii sub imperiul căreia s-au născut, iar în al doilea rând, a noiilegi, care le confirmă.
I. Modalităţile şi persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului deproprietate privată asupra terenurilor:1. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenuriloragricole aflate în patrimoniul fostelor C.A.P.-uri:
La stabilirea proprieţii private asupra terenurilor s-a luat în consideraresuprafaţa terenurilor deţinute de fostele cooperative agricole de producţie la data de 01ianuarie 1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar şi în registrulagricol.Pot face obiectul reconstituirii următoarele categorii de terenuri:
-
terenurile agricole, extravilane şi intravilane, aduse în cooperativă de cătremembrii cooperatori – art. 8 alin. 1 din legea nr. 18/1991,
-
terenurile agricole, extravilane şi intravilane, preluate fără titlu, sau în orice altmod, fie de la membrii cooperatori, fie de la diverse alte persoane, care nu auavut calitatea de cooperatori – art. 15,16,18 şi 33 din legea nr. 18/1991,-terenurile agricole, preluate de C.A.P. în baza unor legi speciale,
-
terenurile agricole proprietate de stat, aflate, la data intrării în vigoare a legii, înfolosinţa cooperativelor agricole de producţie – art. 18 şi 31 din legea nr.18/1991.Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor s-a dispus pentru următoarele categorii de persoane:
-
membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativă sau cărora li s-a preluat în orice mod terenul de către aceasta,-persoanele care nu au fost membri cooperatori, dar ale căror terenuri au trecutcu titlu sau fără titlu în patrimoniul cooperativei – art. 15 alin. 2 din legea nr.1871991,
2
 
-
 persoanele deţinătoare ale titlurilor cavaler al ordinului „ Mihai Viteazul”,„Mihai Viteazul cu Spade”, care au optat şi cărora li s-a atribuit, la dataîmproprietăririi, teren arabil, cu excepţia celor care l-au înstrăinat – art. 15 alin.,
-
 proprietarii particulari ale căror terenuri au fost comasate, în măsura în care nuau preluat în schimb alte terenuri - art. 16 alin. 1,-cetăţenii români aparţinând minorităţii germane, precum şi persoanele care aufost strămutate sau deportate şi deposedate de terenuri prin acte normativeulterioare anului 1944, dacă terenurile respective se află în patrimoniul fosteiC.A.P. – art. 17,
-
 persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute de lege, din mediul rural şi dinmediul urban – art. 22 din legea nr. 18/1991 şi art. 23 din legea nr. 1/2000,
-
liceele cu profil agricol sau silvic – art. 23 alin. 3 din legea nr. 1/2000,00
-
instituţiile publice de ocrotire a copiilor – art. 23 alin. 3 din legea nr. 1/2000,
-
unităţile de învăţământ preuniversitar – art. 23 alin. 4 din legea nr. 1/2000,
-
moştenitorii tuturor acestor categorii de persoane, în funcţie de vocaţia lor succesorală, legală sau testamentară.Au dreptul la reconstituire numai foştii proprietari de terenuri agricole saumoştenitorii, care au intrat cu pământ în cooperativă sau le-au trecut, în orice altmod, în proprietatea acesteia, nu şi alţi cooperatori care nu au avut pământ în proprietate, când au intrat în cooperativă .Suprafaţa maximă ce poate fi atribuită prin reconstituire este de 50 ha. pentrufiecare proprietar deposedat, în echivalent arabil – art. 9 alin. 1 din legea nr. 18/1991 şiart. 3 din legea nr. 1/2000 .Potrivit art. 3 alin. 2 indice 1 din legea nr. 1871991, pentru terenurile proprietarilor deposedaţi, persoane fizice, pe care se afşuni şi neţe,reconstituirea se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 50 ha de familie şi cea adusăîn cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin acte normative speciale ori prinorice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice altă persoană fizică deposedată,dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat.Reconstituirea dreptului de proprietate al comunităţilor locale de cult se poateface asupra unei suprafeţe de teren de maximum 10 ha. în echivalent arabil, pentrufiecare parohie, până la 50 ha. în cazul mănăstirilor sau schiturilor, până la 100 ha. pentru centrele eparhiale şi până la 200 ha. pentru centrele patriarhale. Atribuirea seface la cererea reprezentaţilor acestor culte şi numai dacă aceste aşezăminte au posedatîn trecut terenuri agricole preluate de fostele cooperative agricole.În privinţa moştenitorilor, aceştia pentru a beneficia de prevederile legalereferitoare la reconstituirea dreptului de proprietate trebuie să facă dovada calităţii lor de succesori ai defunctului, titular al terenurilor asupra cărora se cere reconstituireadreptului de proprietate. Această dovadă se face cu orice mijloc de probă admis delege, însă certificatul de moştenitor sau o hotărâre judecătorească sunt probele celemai uşor de administrat şi cele mai elocvente – art. 13 alin. 1.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionela Timis liked this
Ionela Timis liked this
Grigorosoaia Ioana liked this
petrica_gudac1073 liked this
Sorina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->