Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminar Ski Rad Privredno Drustvo

Seminar Ski Rad Privredno Drustvo

Ratings:
(0)
|Views: 3,901|Likes:
Published by trmarina

More info:

Published by: trmarina on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2015

pdf

text

original

 
PRIVREDNA AKADEMIJA - NOVI SADFakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika idiplomiranih ekonomista za rukovodeće kadroveSmer:Ekonomija
 
S E M I N A R S K I RAD
Predmet: Pravni polozaj privrednih organizacijaTEMA:
Društvo s ograničenom odgovornošću-DOO
Profesor: Student:
Doc. dr. Draško Bosanac
 
Marina T.Radenković14, novembar.2009
 
SADRŽAJ
StranaUVOD
............................................................................................................................................3DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUOsnovna načela.............................................................................................................................3Osnivački akt i ugovor clanova društva.......................................................................................4Troškovi.......................................................................................................................................4Osnovne obaveze članova............................................................................................................5Osnovni kapital............................................................................................................................5Udeli.............................................................................................................................................5OSNOVNA PRAVA ČLANOVA DRUŠTVAPravo raspolaganja udelom.........................................................................................................6Pravo isplate dobiti......................................................................................................................6ORGANI DRUŠTVASkupština......................................................................................................................................7Pojam i delokrug..........................................................................................................................7Sazivanje skupštine i dnevni red..................................................................................................8Postupak odlučivanja...................................................................................................................8
DIREKTOR ILI UPRAVNI ODBOR 
Statusna pitanja i način rada.........................................................................................................9Poslovi direktora ili upravnog odbora........................................................................................10 Način rada upravnog odbora......................................................................................................10Statusna odgovornost.................................................................................................................11 Nadzor........................................................................................................................................11Izmene osnivačkog akta i ugovora članova društva...................................................................12Akti i dokumenta društva...........................................................................................................12
PRAVA PO OSNOVU PRESTANKA SVOJSTVA ČLANA DRUŠTVA IPRESTANAK DRUŠTVA
Prestanak svojstva člana.............................................................................................................13Istupanje i isključenje člana.......................................................................................................14Prestanak društva.......................................................................................................................14
ZAKLJUČAK 
...........................................................................................................................15
 
UVOD
Poslovno pravo obuhvata sve odnose između poslovnih subjekata i njihovihkupaca i korisnika. Ono je nastalo iz građanskog prava. Dominantno obeležje poslovnog prava je njegov međunarodni karakter.Razvoj trgovine u srednjem veku u Evropi, pored toga što je omogućioekonomski i kulturni razvoj, direktno je uticao na razvoj trgovačkog prava ifinansijskog poslovanja. Novi vek je doneo kodifikaciju trgovačkog prava na nacionalnom planu.Za poslovno pravo je bitan uticaj koji je ostvarilo gransko pravo. Na poslovno pravo su uticala i podzakonska akta, čije je postojanje i primena posebnonaglašena u poslovnom pravu.Kao autonomni izvori poslovnog prava uočavaju se običaji, uzanse, opštiuslovi poslovanja i trgovačke klauzule i termini. Običaj podrazumeva dobre poslovne običaje i trgovinske poslovne običaje. Uzanse predstavljaju kodifikovane poslovne običaje od strane ovlašćenog tela. Uslovi pod kojima posluje privrednisubjekt predstavljaju opšte uslove poslovanja. Trgovačke klauzule donoseovlašćene trgovačke asocijacije.
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Osnovna načela
Društvo s ograničenom odgovornošću jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanjaodređene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.Poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži oznaku "društvo sograničenom odgovornošću" ili skraćenicu "d.o.o." ili "doo".Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Član društva neodgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova. Ako se broj članova društva poveća iznad 50, ali ne više od 100 članova, i ako se taj brojodrži u periodu dužem od godinu dana, to društvo menja pravnu formu u formuzatvorenog akcionarskog društva.

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
Natasha Djuric liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Amil Hodzic liked this
Dijana Trajkovic liked this
Aleksandra Ana Todorovic liked this
Aleksandra Ana Todorovic liked this
Zoran Kusonjić liked this
DaniloMikić liked this
Jenny Button-Schmidt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->