Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
156. - 17b

156. - 17b

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi s
točk 
om II. stavkom 5. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine, br. 140/2009 i 42/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela
Z A K L J U
Č
 A K
1.
Prihvaća se
 
Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva (peti saziv) u
2013. godini, u tekstu koji je dostavio Ured za udruge aktom, klase: 023-03/14-02/02, urbroja: 50419-14-01, od 5. svibnja 2014. godine. 2. Zadužuje se Ured za udruge da o ovom Z
aključku izvijesti
nadležna tijela
članove
 Savjeta za razvoj civilnoga društva. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
 
 
2
OBRAZLOŽENJE
Savjet za razvoj civilnoga društva savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u
Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije stvaran
 ja poticajnog okruženja za
razvoj civilnoga društva, na razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje.
Osnovan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine („Narodne novine“ broj 26/2002) i sada djeluje u svom petom sazivu. Prema t
očki II. Odluke o osnivanju Savjeta za
razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ broj 140/2009 i 42/2012), Savjet jednom godišnje
 podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće o svome radu.
 
Savjet ima 29 članova, i to: 14 predstavnika nadležnih tijela držav
ne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 12 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3  predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca. Mandat Savjetu traje tri godine.
Stručne, administrativne, financijske i tehničke poslove u pripremanju i sazivanju
sjednica Savjeta i radnih tijela Savjeta obavlja Ured za udruge. Ured za udruge prikuplja informacije i materijale potrebne za donošenje odluka Savjeta, te ostalu dokumentaciju nužnu
za ispunjavanje zadaća Savjeta, kao i za provođenje zaključaka i odluka Savjeta.
  Na svojoj sjednici održanoj 6. lipnja 2013., Vlada Republike Hrvatske donijela je
Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva u
ovo
m sazivu, a prva, konstituirajuća, sjednica održana je 5. srpnja 2013. Na njoj je prihvaćen
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva, prema kojem jednom godišnje Savjet usvaja
izvješće o svom radu i podnosi ga Vladi Republike Hrvatske. Do kraja 2013.
Savjet je održao tri sjednice.
Savjet se sastaje prema potrebi, a obično jednom u dva mjeseca na sjednicama na kojima se izvještava o relevantnim događajima u razdoblju između dvije sjednice te se  podnosi izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaran
 ja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine. Savjet aktivno pridonosi donošenju novih normativnih akata od interesa za rad organizacija civilnoga društva, u fokusu interesa je i  politika financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva te potreba
usklađivanja standarda za pripremu i provedbu natječaja među različitim državnim tijelima,
kao i priprema za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Na sjednicama Savjeta raspravlja se o aktualnim problemima, daju se prijedlozi i rješenja, dogovaraju se aktivnosti za
naredno razdoblje, pozivaju se stručnjaci za pojedine točke dnevnog reda i sl. Informacije se kontinuirano razmjenjuju elektroničkom poštom između Ureda za udruge, članova / zamjenika članova
Savjeta, predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te
 Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a članovi Savjeta informacije prosljeđuju organizacijama civilnoga društva koji djeluju u njihovom podsektoru / području djelovanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->