Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aforisme Asupra Intelepcini in - Arthur Schopenhauer

Aforisme Asupra Intelepcini in - Arthur Schopenhauer

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Dragos Radu
Aforisme Asupra Intelepcini in - Arthur Schopenhauer
Aforisme Asupra Intelepcini in - Arthur Schopenhauer

More info:

Published by: Dragos Radu on May 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă
Arthur Schopenhauer De întreuin!at n"a# întreuin!at pe aceşti pre#er$%tori& c%ci a 'ua (e 'a a'!ii nu e oiceiu' #eu& cu at)t #ai pu!in& cu c)t atunci se pier(e unitatea& care este suf'etu' scrieri'or (e acest fe'* Dea't#interi& nu treuie s% uit%# c% în!e'ep!ii tuturor ti#puri'or ne"au (at tot(eauna ace'eaşi  po+e!e& iar neunii , #area #a-oritate a tuturor ti#puri'or , au r%spuns tot(eauna cu ace'eaşi fapte& a(ic% cu fapte contrarii. şi aşa +or r%#)ne 'ucruri'e şi (e acu# înainte* De aceea /ice 0o'taire1 2
 Nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l’avons trouvé en  y arrivant”.
Împărţire fundamentală
Pe scen% unu' face pe prin!& a'tu' pe #inistru& a'tu' pe s'u$%& sau pe so'(at& sau pe $enera'& etc* Dar aceste (eoseiri sunt nu#ai pe (inafar%. în%untru& în #ie/u' unei astfe' (e înf%!iş%ri& se af'% 'a to!i ace'aşi 'ucru1 un iet co#e(iant cu $ri-i'e şi ne+oi'e 'ui* 3n +ia!% este tot aşa* Deoseiri'e ran$u'ui şi a'e a+u!iei (au fiec%ruia un ro' (eoseit (e -ucat& f%r% a pro(uce îns% +reo (eoseire intern% în fericirea şi 'iniştea suf'eteasc%& ci şi aici se $%seşte în fiecare (in noi ace'aşi s%r#an #uritor& cu ne+oi'e şi nea-unsuri'e 'ui& car în pri+in!a #ateriei sunt fe'urite 'a fe'uri!i oa#eni& (ar în pri+in!a for#ei& a(ic% a a(e+%ratei firi& sunt ca# ace'eaşi pentru to!i& (eşi cu (iferen!e (e $ra(. şi nici #%car (iferen!e'e (e $ra( nu se iau (up% starea socia'% sau (up% o$%!ie& a(ic% (up% ro'* C%ci tot ce e4ist% şi se înt)#p'% pentru un o#& e4ist% ne#i-'ocit nu#ai în conştiin!a 'ui şi se înt)#p'% nu#ai pentru ()nsa. astfe' este e+i(ent c% ce' (int)i e'e#ent esen!ia' +a fi ca'itatea conştiin!ei îns%şi& (e 'a care +a at)rna în #ai toate ca/uri'e #ai #u't (ec)t (e 'a for#e'e şi fi$uri'e ce se înf%!işea/% în ea* Toat% str%'ucirea şi toate petreceri'e& o$'in(ite în conştiin!a t)#pit% a unui nero(& sunt foarte s%race fa!% cu conştiin!a 'ui Cer+antes& c)n( scria e' pe
 Don Quijote
 într"o te#ni!% întunecat%* Partea oiecti+% a actua'it%!ii şi rea'it%!ii este aşe/at% în #)na sor!ii şi prin ur#are schi#%toare. cea suiecti+% sunte# noi înşine& (e aceea ea este esen!ia' neschi#%toare*Astfe' +ia!a fiec%rui o#& cu toate schi#%ri'e şi prefaceri'e (inafar%& are tot(eauna ace'aşi caracter şi se poate co#para cu un şir (e +aria!ii pe o sin$ur% te#%* Din in(i+i(ua'itatea sa nu  poate ieşi ni#eni* 5i precu# ani#a'u'& în orice î#pre-urare '"ar pune& r%#)ne #%r$init în cercu' ce' str)#t& în care natura i"a închis fire în #o( neschi#%tor 6(in care cau/% (* E* Dorin!a noastr% (e a face p'%cere unui ani#a' iuit r%#)ne tot(eauna în #ar$ini foarte str)#te& potri+ite toc#ai cu ace'e #ar$ini a'e firii şi conştiin!ei 'ui71 tot aşa şi o#u'1 prin in(i+i(ua'itatea sa îi este (e #ai înainte hot%r)t% #%sura fericirii putincioase* 3n(eosei #ar$ini'e puteri'or sa'e inte'ectua'e i"au fi4at capacitatea pentru p'%ceri'e #ai îna'te o (at%  pentru tot(eauna* Dac% sunt str)#te& atunci toate ostene'i'e (inafar%& tot ce face o#u'& tot ce face soarta pentru e' nu +a fi în stare (e a"' ri(ica peste #%sura fericirii şi tihnei oişnuite&  -u#%tate o#eneşti& -u#%tate ani#a'ice1 e' r%#)ne în(reptat spre p'%cerea trupeasc%& spre +ia!a inti#% şi p'%cut% a fa#i'iei& spre re'a!ii'e socia'e (e r)n( şi petreceri'e +u'$are* Chiar cu'tura nu +a putea s%"i întin(% prea #u't& (eşi întruc)t+a& ace' ori/ont suf'etesc. c%ci p'%ceri'e ce'e #ai îna'te& #ai fe'uri'e şi #ai statornice sunt ce'e inte'ectua'e& oric)t ne"a# înşe'a noi în tinere!e în pri+in!a 'or. aceste îns% at)rn% #ai a'es (e 'a puterea inte'ectua'%* De aici se +e(e c)t (e #u't are a face fericirea cu ceea ce
 suntem
& cu in(i+i(ua'itatea noastr%& pe c)n( #ai 8
 
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!%
Arthur Schopenhauer 
a(eseori se !ine în sea#% nu#ai soarta noastr%& nu#ai ceea ce
avem
 sau ce
reprezentăm
* Soarta îns% se poate în(repta. afar% (e aceasta& cine"şi are a+u!ii'e în%untru' 'ui& nu +a cere #u't (e 'a ea. iar nero(u' r%#)ne nero(& t)#pitu' t)#pit p)n% 'a sf)rşitu' +ie!ii& #%car (e"ar fi în rai şi încon-urat (e hurii* De aceea /ice Goethe1 2Popor& s'u$% şi st%p)n& to!i o spun în fe'u' 'or1 cea #ai #are fericire a o#u'ui pe p%#)nt este nu#ai propria persona'itate*9C% pentru p'%cerea şi fericirea noastr% e'e#entu' suiecti+ este cu #u't #ai esen!ia' (ec)t ce' oiecti+& se arat% în toate1 încep)n( (e 'a +ora cunoscut%& c% foa#ea e ce' #ai un  uc%tar& sau c% %tr)nu' +e(e cu nep%sare fe#eia ce far#ec% pe t)n%r& şi în%'!)n(u"ne p)n% 'a +ia!a $enii'or şi a sfin!i'or* :ai a'es s%n%tatea co+)rşeşte toate unuri'e #ateria'e şi toate fo'oase'e po/i!iei socia'e într"at)t& înc)t& /%u; <n cerşetor s%n%tos e #ai fericit (ec)t un î#p%rat o'na+* <n te#pera#ent 'iniştit şi +oios& i/+or)t (intr"o s%n%tate (ep'in% şi (intr"o or$ani/are fericit%& o #inte 'u#inat%& +ie& p%trun/%toare şi (reapt%& o +oin!% cu#p%tat% şi  ')n(% şi în ur#a ei o conştiin!% curat% , aceste sunt însuşiri pe care nici ran$u'& nici a+u!ia nu 'e poate 'ocui* C%ci& 'ucru e+i(ent& ceea ce este fiecine pentru sine însuşi& ceea ce"i r%#)ne şi în sin$ur%tate şi ce ni#eni nu"i poate (a nici 'ua& este pentru ()nsu' #ai (e c%petenie& (ec)t ceea ce pose(% sau (ec)t tot ce poate fi e' în ochii a'tora* <n o# (e spirit& în (ep'in% sin$ur%tate& are o petrecere foarte un% cu proprii'e sa'e $)n(uri şi fante/ii& pe c)n( un cap t)#pit nu poate sc%pa (e chinu' ur)tu'ui nici cu cea #ai fe'urit% schi#are (e societ%!i&  pri+e'işti& p'i#%ri şi petreceri* <n caracter un& #%surat şi ')n(& poate s% fie #u'!u#it în î#pre-ur%ri str)#torate. pe c)n( ce' 'aco#& pi/#uitor şi r%ut%cios& nu +a fi #u'!u#it nici în #i-'ocu' tuturor a+u!ii'or* Iar (ac% e +ora (e un o# care si#te pururi în sine o in(i+i(ua'itate e4traor(inar% şi e#inent% prin inte'i$en!a ei& pentru ace'a #ai toate p'%ceri'e (orite (e a'!ii sunt cu totu' (e prisos& a chiar o sarcin% nep'%cut%* De aceea /ice Hora!iu (espre sine12Sunt #u'!i oa#eni care n"au pietre scu#pe& #ar#ur%& fi'(eş& ta'ouri şi statuie (in T=rrhenia& ani şi +eş#inte co'orate cu purpur%& (ar este şi unu' care nici nu +rea s% 'e ai%9*5i Socrate& 'a pri+irea unor oiecte (e 'u4 e4puse 'a +)n/are& a /is1 2C)te 'ucruri #ai sunt& (e care n"a# eu treuin!%;9Aşa(ar& con(i!ia (int)i şi cea (e c%petenie pentru fericirea +ie!ii noastre este ceea ce
 suntem
&  persona'itatea. " fie nu#ai fiin(c% este statornic% şi 'ucrea/% în toate î#pre-ur%ri'e şi fiin(c% nu este supus% sor!ii& ca unuri'e (in ce'e'a'te (ou% rurici& şi nu ni se poate r%pi* 3n acest în!e'es +a'oarea ei se poate nu#i aso'ut%& în opo/i!ie cu +a'oarea nu#ai re'ati+% a ce'or'a'te (ou%* De aici ur#ea/% c% ine'e sau r%u'& ce"i pot a(uce unui o# î#pre-ur%ri'e (inafar%& este #u't #ai #ic (ec)t se cre(e>> Sin$uru' 'ucru& ce în aceast% pri+in!% st% în puterea noastr%& este (e a ne întreuin!a  persona'itatea (at% spre ce' #ai #are fo'os ce"' în$%(uie& ur#%rin( nu#ai scopuri'e care"i corespun(& c%ut)n( #o(u' (e/+o't%rii ca este toc#ai potri+it cu ea şi ferin(u"ne (e toate ce'e'a'te& a'e$)n( prin ur#are con(i!ia socia'%& ocupa!ia şi traiu' cu care se poate î#p%ca*<n o# în/estrat cu o putere #uscu'ar% neoişnuit%& (ac% este si'it (e î#pre-ur%ri s% ai% o ocupa!i se(entar%& +reo #eserie #i$%'oas%& sau s% fac% stu(ii sau 'ucr%ri inte'ectua'e& care cer a't soi (e facu't%!i& r%#ase înapoi în firea 'ui& cu a'te cu+inte (ac% este si'it s% 'ase neîntreuin!ate toc#ai puteri'e 'ui ce'e co+)rşitoare& se +a si#!i nefericit pentru toat% +ia!a. şi #ai nefericit ace'a în care facu't%!i'e inte'ectua'e co+)rşesc cu #u't pe ce'e'a'te şi care se +e(e totuşi si'it s% 'e 'ase ne(e/+o'tate şi neîntreuin!ate& pentru a se (e(a 'a +reo specu'% (e r)n( un(e nu se cer& necu# 'a 'ucr%ri trupeşti& pentru care puteri'e sa'e nu sunt (e a-uns* 3ns% aici& #ai a'es în tinere!e& treuie s% ne feri# (e o prea #are încre(ere şi s% nu ne atriui# o î#e'şu$are (e facu't%!i& pe care poate nu o a+e#*?
 
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
Dar (in precu#p%nirea hot%r)t% a ruricii noastre (int)i asupra ce'or'a'te (ou% ur#ea/% înc% re$u'a c% este #ai în!e'ept a st%rui întru p%strarea s%n%t%!i şi (e/+o'tarea facu't%!i'or& (ec)t întru (o)n(irea a+u!iei. ceea ce îns% nu treuie s% se întoarc% în în!e'esu' $reşit c% a(ic% s% nu ne în$ri-i# (e a$onisirea ce'or treuincioase* La (reptu' +orin(& o$%!ia cea #ai #are face  pu!in pentru fericirea noastr%. (in care cau/% #u'!i o$a!i se si#t neferici!i& fiin(c% sunt f%r% cu'tura #in!ii& f%r% cunoştin!e şi (e aceea f%r% un interes oiecti+& care s%"i pun% în stare a se ocupa inte'ectua'* C%ci ceea ce ne #ai poate (a o$%!ia pentru în(estu'area treuin!e'or rea'e şi fireşti& este (e pu!in% înse#n%tate pentru a(e+%ratu' nostru ine. (in contr%& î' î#pie(ic%  prin #u'te'e şi neap%rate'e $ri-i ce 'e a(uce cu sine p%strarea unei a+eri prea #ari* Totuşi oa#enii caut% (e o #ie (e ori #ai #u't a (o)n(i o$%!ie (ec)t cu'tura #in!ii. pe c)n(& (esi$ur ceea ce
 suntem
 face #u't #ai #u't pentru fericirea noastr% (ec)t ceea ce
avem
* Pe #u'!i îi +e(e# în #işcare neoosit%& harnici ca furnici'e& 'ucr)n( (e (i#inea!a p)n% seara  pentru a"şi #ai spori o$%!ia* Tot ce trece peste ori/ontu' str)#t a' #i-'oace'or pentru a cest scop& 'e r%#)ne necunoscut. #intea 'or este închis%& (e aceea nepri#itoare (e a'te $)n(iri i si#!iri* P'%ceri'e ce'e #ai îna'te& ce'e spiritua'e& 'e sunt str%ine. şi în /a(ar caut% a 'e în'ocui  prin ce'e trec%toare& sen/ua'e& ce şi 'e în$%(uie (in c)n( în c)n( şi care 'e cer ti#p pu!in şi  ani #u'!i* La sf)rşitu' +ie!ii& ca un re/u'tat a' ei au& ce e (rept& o $r%#a(% foarte #are (e ani înaintea 'or& pe care o 'as% acu# #oştenitori'or ca s% o #ai #%reasc% sau poate s% o risipeasc%* O astfe' (e +ia!%& (eşi ce' ce o (uce îşi (% un aer c)t se poate (e serios şi i#portant& este tot aşa (e neun% ca o +ia!% a' c%rei si#o' ar fi fost (e"a (reptu' #asca ar'echinu'ui*Aşa(ar&
ceea ce are fiecare n sine nsu!i
este 'ucru' ce' #ai (e c%petenie pentru fericirea +ie!ii sa'e* @u#ai fiin(c% aceast% în/estrare (e 'a natur% este a(eseori aşa (e #ic%& #ai to!i (in cei sc%pa!i (in 'upte'e pentru e4isten!a /i'nic% sunt tot aşa (e neferici!i ca cei ce se af'% înc% în ace'e 'upte* Go'iciunea suf'etu'ui 'or& seceta conştiin!ei& s%r%cia #in!ii îi î#pin$e spre societ%!i care sunt co#puse (in ace'aşi soi (e oa#eni& c%ci
 similis simili "audet.
Apoi nu#ai îi +e/i a'er$)n( în $'oat% (up% petreceri şi (istrac!ii& pe are 'e caut% #ai înt)i în p'%ceri sen/ua'e& în (esf%t%ri (e tot fe'u' şi #ai pe ur#% în (esfr)n%ri* I/+oru' ispitirii f%r% #ar$ini& prin care at)!ia copii (e fa#i'ie (in p%rin!i o$a!i îşi pier( #oştenirea cea #are& a(ese în c)te+a 'uni& nu este a'tu' (ec)t ur)tu' ce se naşte (in (escrisa $o'iciune şi s%r%cie a #in!ii* Ase#enea tineri au fost tri#işi în 'u#e o$a!i (inafar%& (ar s%raci (in%untru& şi au c%utat în /a(ar a în(ep'ini prin  o$%!ia e4tern% pe cea intern%& +oin( a pri#i toate
dinafară
 , ana'o$ %tr)ni'or care caut% a se înt%ri prin e4a'a!ii'e fete'or tinere* Cu acest chip s%r%cia (in%untru a pro(us& în sf)rşit& şi pe cea (inafar%*

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->