Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
marketingul serviciilor bancare

marketingul serviciilor bancare

Ratings: (0)|Views: 1,833 |Likes:
Published by ccameliare

More info:

Published by: ccameliare on Nov 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
 Marketingul băncilor comerciale
Pentru termenul de marketing sunt utilizate o diversitate deacceiuni, cele mai multe dintre acestea asimilând marketingul cuvânzarea produselor şi serviciilor, activităţile de reclamă şi publicitate şirelaţii cu publicul.Cea mai reprezentativă
definiţie
despre marketing bancar spune că:„marketingul bancar este managementul proceselor care conduc lasatisfacerea necesiţilor financiare ale clieilor într-o manieră profitabilă pentru bancă”. Această definiţie arată importanţa satisfaceriiconsumatorului, dar în acelaşi timp subliniază interesul băncii de a-şiatinge propriile obiective.În literatura de specialitate se foloseşte des termenul de
orientare spre piă 
”. Pentru o bancă orientată spre piă”, termenul areurmătoarea
semnificaţie
:1.banca vine cu succes în înmpinarea nevoilor financiare aleclientului, adică:-identifică noi necesităţi ale clientului;-remodelează produsele şi serviciile (dacă este cazul);-creanoi produse şi servicii;-lansează pe piaţă produsele şi serviciile solicitate.2.banca deţine o structură organizatorică şi funcţională flexibilă, careîi permite readaptarea continuă la nevoile financiare ale clienţilor,aflate într-o evoluţie continuă.În scopul îndeplinirii cu succes a procesului de marketing, toate băncile ar trebui:-să identifice pieţele care sunt cele mai profitabile pentru ele;-analizeze nevoile clieilor lor, atât în prezent t şi pentru viitor;
-
să întocmească planurile de afaceri şi setul de obiective pentru a îndeplini aceste nevoi;
 
-să menţioneze serviciile şi să promoveze produsele pentrurealizarea planului.Marketingul bancar a parcurs următoarele etape:-reclamă, publicitate şi promovarea vânzărilor;-mbet şi atmosferă prietenoa;-inovare;-poziţionare pe piă;-analiză, planificare şi control.
 Adoptarea conceptului de marketing 
ca baa ansambluluideciziilor strategice presupune luarea în considerare a
 patru elemente
:-satisfacerea dorielor clientului;-rentabilitatea;-cointeresarea angajilor;-responsabilitatea socia.În cadrul serviciilor financiar-bancare, un
 produs poate fi definit 
ca„un grup de servicii, cu reguli şi condiţii stabilite, pe care un client le poate obţine şi folosi în orice moment”. O bancă poate, de asemenea, crea produse dintr-un întreg portofoliu de servicii. De exemplu, băncile vor vorbi despre produsele lor: credite, investiţii, economii. Mănunchiulacestor servicii formează produsele, care constituie oferta. Produsul dereferinţă asigură înţelsul şi defineşte scopul serviciului către client, deexemplu, cardul de aur. Cardul este produsul tangibil, care este accesibilclientului, iar serviciul este mulţimea beneficiilor asociate unui astfel decard, cum ar fi: limite de credit mai mari, statutul de client preferenţial, posibile beneficii de asigurare, utilizarea ATM-urilor, transferul defonduri.
Caracteristicile particulare ale marketingului serviciilor bancare sunt:
-
intangibilitatea
(valoarea lor poate fi determinată numaidupă cumpărare, atunci când se sesizează beneficiile); nu potfi văzute, atinse, gustate;
-
inseparabilitatea
(serviciile nu pot fi create şi stocate învederea unui consum viitor, ele sunt produse şi consumate pe loc);
-
perisabilitatea
(serviciile pot fi retrase dacă nu sunt cererisau pot fi subiectul cererii sezoniere); dacă un ATM nulucrează 3 zile, serviciul nu poate fi recuperat sa păstrat;
-
varietatea
(pot fi variate, iar calitatea depinde de cine leasigură).
Cercetarea pieţei
parcurge urmatoarele
etape
:-definirea problemei – definirea necesarului de informaţii;-investigia preliminară – va avea loc înainte de cercetarea propriu-zisă;
2
 
-stabilirea costurilor şi beneficiilor;-proiectarea cercerii;-dezvoltarea chestionarului;-efectuarea cercerii;-analizarea datelor şi pregătirea raportului.
 Mixul de marketing 
Reprezintă un set de instrumente şi tehnici puse la dispoziţia uneicompanii pentru comercializarea produselor şi serviciilor sale într-un mod profitabil. El poate fi rezumat prin următoarele elemente (cei 4 P- produs, preţ, promovare, distribuţie sau cei 7 P – produs, preţ, promovare, plasament-distribuţie, personal, profit, premise fizice).Un
exemplu
ar fi:
 Produs
– certificat de depozit lei/valută;
 Distribuţie
– disponibil la sucursalele şi filialele băncii;
 Preţ 
– rata fixă a dobânzii pentru 3 sau 6 luni;
 Personal 
 – produsul este oferit cu ajutorul personalului din reţeauade sucursale, filiale;
 Profit 
 – în limitele stabilite de obiectivele strategice ale băncii;
 Premise fizice
– certificat eliberat – culori diferite, în funcţie determenul pentru care s-a achiziţionat şi tipuri de valută, parola stabilită ladata cumpărării de către client.În cazul
mixului de produs
se ţine seama de faptul că produsele bancare trebuie fie propuse în mod direct clieilor (nu exisintermediari), pot face obiectul unor diferenţieri (denumiri diferite de la o banla alta), sunt condiţionate de un cadru juridic şi anumitereglementări.Ca orice produse şi cele bancare au un ciclu de viaţă: dezvoltare şilansare, creştere, maturitate (nivel constant al vânzărilor) şi declin.În cazul
mixului de preţ 
se are în vedere că există mai mulţi
factorice pot afecta preţul:
- factori de concurenţă (ce percepe concurenţa pentru un produssimilar);-climatul economic;-nivelul inflaţiei (viteza cu care se depreciază veniturile);-reacţiile clieilor;-restriiile legale.Există mai multe metode de stabilire a preţurilor:---------------- din lucrare -----------------------
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->