Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Când a pus Dumnezeu pământul în mișcare?

Când a pus Dumnezeu pământul în mișcare?

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by Dan Constantin
de Nicușor Gliga.
de Nicușor Gliga.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dan Constantin on May 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

 
1
Când a pus Dumnezeu pământul în
 
mișcare
?
Motto:
V
ă
 r 
ă
t
ă
ci
ț
i
neștiind
 Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
 (Matei XXII, 29)
Acei care încă
 mai suntem
conștienți
 de statutul de
creștini
 (sau cei care sunt pe cale de a-l re/descoperi) nu realiz
ă
m
totuși
 c
ă, în ultimele 2
-
3 secole, în buna noastră
 credin
ță
 s-a strecurat mult
ă
 neghin
ă
 pe care o lu
ăm drept grâu. Neghina naște
 
din mândria rațiunii
 
omenești
 care cerceteaz
ă
 peste limitele puse de
Însuși
 Creator pentru ca omul s
ă
 nu r 
ă
t
ă
ceasc
ă
 
și
 s
ă
 se piard
ă
. Limitele
cunoașterii
 cu Dumnezeu le g
ăsim în revelații
, dogme
și
 dreapta credin
ță
, care stau la baza religiei
creștine
. Creatorul l-a invitat pe om s
ă
 cread
ă
 
și
 s
ă
 cerceteze (inclusiv
creaț
ia) tot ceea ce-
i este de folos pentru mântuire, nu spre înrobire în propriile
-i  p
ă
cate.
În
 vremurile cele mai din urm
ă
,
știința
 
ă
ă
 
Dumnezeu, într 
-o stare de frenezie, cerceteaz
ă
 
și
 
adâncurile și
 
înălțimile
 
creației
, n
ă
d
ă
 jduind s
ă
 
descopere curând toate tainele
universului, s
ă
-l controleze
și
 s
ă
-l st
ăpânească
. Omul egalul lui Dumnezeu, dac
ă
 nu ceva mai mult. Dac
ă
 
tot spunem cu atâta convingere, Cred întru Unul Dumnezeu, Tată
l Atot
ț
iitorul, F
ă
c
ă
torul v
ă
zutelor tuturor
și
 nev
ă
zutelor, s
ă
 vedem
și
 dac
ă
 credem ceea ce spunem. Referatul biblic, Facerea, cap. I, spune:
1. La început a fă
cut Dumnezeu cerul
și
 p
ământul.
 2.
Și
 p
ământul era netocmit și
 gol.
Întuneric era deasupra adâncului și
 Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 3.
Și
 a zis Dumnezeu: "S
ă
 fie lumin
ă
!"
Și
 a fost lumin
ă
. 4.
Și
 a v
ă
zut Dumnezeu c
ă
 este bun
ă
 lumina,
și
 a
despărțit
 
Dumnezeu lumina de întuneric.
 5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziu
ă
, iar
întunericul l
-a numit noapte.
Și
 a fost sear 
ă
 
și
 a fost diminea
ță: ziua întâi.
 Obs. Nicio
rațiune
, nicio logic
ă
 nu sugereaz
ă
/nu ne las
ă
 s
ă
 
înțelegem
 c
ă, în ziua întâi,
Dumnezeu a pus p
ământul netocmit și
 gol s
ă
 
se învârtă
 
în jurul axei sale și
 s
ă
 fac
ă
 vreo
mișcare
 de
revoluție
 prin cer.
În
 jurul c
ă
rui punct?
Și
 ce s
ă
 arate cerului? Netocmirea
și
 goliciunea? 6.
Și
 a zis Dumnezeu: "S
ă
 fie o t
ă
rie prin mijlocul apelor
și
 s
ă
 despart
ă
 ape de ape!"
Și
 a fost
așa
. 7. A f 
ă
cut Dumnezeu t
ă
ria
și
 a
despărțit
 Dumnezeu apele cele de sub t
ă
rie de apele cele de deasupra t
ă
riei. 8. T
ă
ria a numit-o Dumnezeu cer.
Și
 a v
ă
zut Dumnezeu c
ă
 este bine.
Și
 a fost sear 
ă
 
și
 a fost diminea
ță
: ziua a doua. Obs. Nicio veste, nicio
rațiune
, nicio logic
ă
 despre vreo rotire sau
mișcare
. 9.
Și
 a zis Dumnezeu: "S
ă
 se adune apele cele de sub cer la un loc
și
 s
ă
 se arate uscatul!"
Și
 a fost
așa
.
Și
 s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor
și
 s-a ar 
ă
tat uscatul. 10. Uscatul l-a numit Dumnezeu p
ământ, iar adunarea apelor a numit
-o m
ă
ri.
Și
 a v
ă
zut Dumnezeu c
ă
 este bine. 11. Apoi a zis Dumnezeu: "S
ă
 dea p
ământul din sine verdeață
: iarb
ă
, cu s
ămânță
 
într 
-
însa, după
 felul
și
 asem
ă
narea ei,
și
 pomi roditori, care s
ă
 dea rod cu s
ămânță
 
în sine, după
 fel, pe p
ământ!" Și
 a fost
așa
. 12. P
ământul a
dat din sine verdea
ță
: iarb
ă
, care face s
ămânță
, dup
ă
 felul
și
 dup
ă
 asem
ă
narea ei,
și
 pomi roditori, cu s
ămânță
, dup
ă
 fel, pe
 
2
 p
ământ. Și
 a v
ă
zut Dumnezeu c
ă
 este bine. 13.
Și
 a fost sear 
ă
 
și
 a fost diminea
ță
: ziua a treia. Obs. P
ământul a început să
 fie tocmit
și
 
împodobit, îmbră
cat. S
ă
-l roteasc
ă
 Dumnezeu
și
 s
ă
-l trimit
ă
 la plimbare prin cer s
ă
-
și
 arate primele podoabe? N-are nicio noim
ă
 deoarece
 prin cer nu e decât pă
m
â
ntul.
Așa
 c
ă
, st
ă
 cuminte (ca mireasa la g
ă
tit) unde l-a pus Dumnezeu. 14.
Și
 a zis Dumnezeu: "S
ă
 fie lumin
ă
tori pe t
ă
ria cerului, ca s
ă
 lumineze pe p
ământ, să
 despart
ă
 ziua de noapte
și
 s
ă
 fie semne ca s
ă
 deosebeasc
ă
 anotimpurile, zilele
și
 anii, 15.
Și
 s
ă
 slujeasc
ă
 drept lumin
ă
tori pe t
ă
ria cerului, ca s
ă
 lumineze p
ământul. Și
 a fost
așa
. 16. A f 
ă
cut Dumnezeu cei doi lumin
ă
tori mari: lumin
ătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei și
 lumin
ătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopții
,
și
 stelele. 17.
Și
 le-a pus Dumnezeu pe t
ă
ria cerului, ca s
ă
 lumineze p
ământul,
 18. S
ă
 
cârmuiască
 ziua
și
 noaptea
și
 s
ă
 despart
ă
 
lumina de întuneric. Și
 a v
ă
zut Dumnezeu c
ă
 este bine. 19.
Și
 
a fost seară
 
și
 a fost diminea
ţă
: ziua a patra.
Obs. Abia în ziua a patra pune Dumnezeu pe
t
ă
ria cerului lumin
ă
tori (lumin
ă
torul mare, lumin
ă
torul mic
și
 stelele)
ca s
ă
 lumineze pe p
ământ, să
 despart
ă
 ziua de noapte
și
 s
ă
 fie semne ca s
ă
 deosebesc
ă
 anotimpurile, zilele
și
 
anii”. De vreme ce sunt lumină
tori, pot vedea  p
ământul de acolo de unde i
-a pus Dumnezeu,
și
 ziua
și
 noaptea. La fel
și
 stelele. Nu-i cazul s
ă
 fac
ă
 p
ământul piruete și
 s
ă
 
danseze încoace și
-ncolo. C
ă
 nu face asta, deducem logic
și
 din faptul c
ă
 cei doi lumin
ă
tori au sarcina
s
ă
 despart
ă
 
ziua de noapte,… să
 
cârmuiască
 ziua
și
 noaptea
și
 s
ă
 
despartã lumina de întuneric”. Nimic din toate acestea în sarcina pământului. Are alte
 probleme
 pe…
 
cap: nu este complet împodobit!
 20. Apoi a zis Dumnezeu: "S
ă
 mi
ş
une apele de viet
ăţ
i, fiin
ţ
e cu via
ţă
 
în ele și
 p
ă
s
ă
ri s
ă
 zboare
 pe pãmânt, pe întinsul
riei cerului!"
Și
 a fost a
ş
a. 21. A f 
ă
cut Dumnezeu animalele cele mari din ape
și
 toate fiin
ţ
ele vii, care mi
ş
un
ă
 
în ape, unde ele se
 pr 
ă
sesc dup
ă
 felul lor,
și
 toate p
ă
s
ările înaripate
dup
ă
 felul lor.
Și
 a v
ă
zut Dumnezeu c
ă
 este bine. 22.
Și
 le-
a binecuvântat Dumnezeu și
 a zis:
"Pră
si
ţ
i-v
ă
 
și
 v
ă
 
înmulțiți
 
și
 
umpleți
 apele m
ă
rilor
și
 p
ă
s
ă
rile s
ă
 
se înmulţ
easc
ă
 pe p
ământ!
 23.
Și
 a fost sear 
ă
 
și
 a fost diminea
ţă
: ziua a cincea.
Obs. Pãmântul stă
 
în continuare liniștit
,
cuminte în scaunul de gă
tire. Dar cei doi lumin
ă
tori ce fac? Ei sunt la treab
ă
, se mi
ş
c
ă, despart ziua de noapte, cârmuiesc ziua și
 noaptea, despart
lumina de întuneric.
 24. Apoi a zis Dumnezeu: "S
ă
 scoat
ă
 p
ământul ființe
 vii, dup
ă
 felul lor:
animale, târâtoare și
 
fiare sãlbatice
 dup
ă
 felul lor".
Și
 a fost
așa
.
25. A făc
ut Dumnezeu fiarele
 
3
s
ălbatice dupã felul lor, și
 animalele domestice dup
ă
 felul lor,
și
 
toate târâtoarele pământului
dup
ă
 felul lor.
Și
 a v
ă
zut Dumnezeu c
ă
 este bine. 26.
Și
 a zis Dumnezeu: "S
ă
 facem om dup
ă
 chipul
și
 dup
ă
 asem
ă
narea Noastr 
ă
, ca s
ă
 st
ăpânească
 
 peștii
 m
ă
rii, p
ă
s
ă
rile cerului, animalele domestice, toate viet
ăţile ce se târă
sc pe  p
ământ și
 tot p
ământul!"
 27.
Și
 a
ă
cut Dumnezeu pe om dup
ă
 chipul S
ă
u; dup
ă
 chipul lui Dumnezeu l-a f 
ă
cut; a
ă
cut b
ă
rbat
și
 femeie. 28.
Și
 Dumnezeu i-a
 binecuvântat, zicând: "Creş
te
ţ
i
și
 v
ă
 
înmulţ
i
ţ
i
și
 
umpleți
 
 pãmântul și
-l
supuneți
;
și
 st
ăpâniţ
i peste pe
ş
tii m
ă
rii, peste p
ă
s
ă
rile cerului, peste toate animalele, peste toate viet
ăţ
ile ce se mi
ş
c
ă
 pe p
ămân
t
și
 peste tot  p
ământul!"
 29. Apoi a zis Dumnezeu: "Iat
ă
, v
ă
 dau toat
ă
 iarba ce face s
ămânţă
 de pe toat
ă
 fa
ţ
a p
ământului și
 tot pomul ce are rod cu s
ămânţã în el. Acestea vor fi hrana
voastr 
ă
. 30. Iar tuturor fiarelor p
ământului și
 tuturor p
ă
s
ă
rilor cerului
și
 tuturor viet
ăţ
ilor ce se mi
ş
c
ă
 pe p
ământ, care au în ele suflare de
via
ţă
, le dau toat
ă
 iarba verde spre hran
ă
.
Și
 a fost
așa
. 31.
Și
 
a privit Dumnezeu toate câte a fãcut și
 
iatã erau bune foarte. Și
 a fost sear 
ă
 
și
 a fost diminea
ţă
: ziua a
șasea
. Obs. A trecut
și
 ziua a sasea. P
ământul s
-a umplut de via
ţă
.
În
 continuare nicio mi
ş
care de
rotație
, nicio
mișcare
 de revolu
ţ
ie... 1. A
ş
a s-
au fãcut cerul și
 p
ământul și
 toat
ă
 
oștirea
 lor. 2.
Și
 a
sfârșit
 
Dumnezeu în ziua
a
ş
asea lucrarea Sa, pe care a f 
ă
cut-
o; iar în ziua a ş
aptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a f 
ă
cut. 3.
Și
 
a binecuvântat Dumnezeu ziua a ş
aptea
și
 a sfin
ţ
it-o, pentru c
ă
 
într 
-
însa
S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a f 
ă
cut
și
 le-
a pus în rânduială
. 4. Iat
ă
 
obârş
ia cerului
și
 a p
ământului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a fă
cut cerul
și
  p
ământul.
 Obs.
Și
 a venit
și
 ziua a
şaptea în care Dumnezeu „
S-a odihnit de toate lucrurile Sale  pe care le-a
făcut… și
 le-a p
us în rânduială” și
 a
sfințit
 aceast
ă
 zi.
Și
 
ce face Dumnezeu când
se
odihnește
? Admir 
ă
,
ţ
ine
și
 
 poartã de grijă
 de cele create, bune foarte: p
ământul împodobit,
lumin
ă
torii
și
 stelele care se afl
ă
 
în slujba pământului, și
 
nu invers. Nici în ziua a șaptea
 nu avem niciun indiciu c
ă
 Dumnezeu ar fi pus p
ământul să
 se roteasc
ă
 sau s
ă
 alerge
după
 cei doi lumin
ă
tori, cel mare
și
 cel mic,
cerșind
 lumin
ă
, zile, anotimpuri
și
 ani.
La sfârş
it, dup
ă
 marele necaz (cataclismele economice, sociale, politice, militare et
c.), în ale cărui începuturi ne află
m dar refuz
ă
m s
ă
 le vedem,
24. (...) soarele se va întuneca și
 luna nu-
și
 va mai da lumina ei. 25
Și
 stelele vor c
ă
dea din cer
și
 
 puterile care sunt în ceruri se vor clă
tina. (Marcu XIII, 24-25)
10. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, și
 p
ământul și
 lucrurile de pe el se vor mistui. (II Petru III,10) Cu alte cuvinte, toat
ă
 structura universului se n
ă
ruie (nu este vorba de un big-crunch-ul astrofizicienilor urmat de alt alt big-bang), ci de
nașterea
 din nou a lumii.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->