Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kine to Tera Pie

Kine to Tera Pie

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Jalba Iulia

More info:

Published by: Jalba Iulia on May 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

 
 1
KINETOTERAPIE/PHYSIOTHERAPY
Coordonatori: Vasile Marcu Mirela Dan
Autori: Radu Bogdan Angela Bucur Mircea Chiriac Doriana Ciobanu Dana Cristea Mirela Dan Ianc Dorina Isabela Lozinc
ă
 Vasile Marcu Petru M
ă
rcu
ţ
 Corina Matei Zoltan Pasztai Elisabeta Pasztai Vasile Pâncotan Petru Pe
ţ
an Valentin Serac Carmen
Ş
erbescu Emilian Tarc
ă
u
 
Contribu
ţ
ie or
ă
dean
ă
 la realizarea proiectului 2004 Ro/04/b/P/PP 17 5006
Centru de preg
ă
tire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice
ş
i de recuperare / Training Center for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services
EDITURA UNIVERSIT
ĂŢ
II DIN ORADEA, 2006
 
 2
DESPRE AUTORI:
1.
 
RADU BOGDAN – asistent univ. – medic. Domenii de competent
ă
, anatomie, fiziopatologie, semiologie, E-mail : dr.radubogdan@yahoo.com 2.
 
ANGELA BUCUR – lector univ.doctorand – medic. Domenii de competen
ţă
: fiziologie fiziologia efortului. E-mail : bcrangela@yahoo.com 3.
 
MIRCEA CHIRIAC – lector univ.doctorand. Domenii de competen
ţă
: bazele kinetoterapiei, tehnici
ş
i metode în kinetoterapie, obiective în kinetoterapie, E-mail: chiriac_mircea_adrian@yahoo.com 4.
 
DORIANA CIOBANU – asistent univ.doctorand. Domenii de competen
ţă
: electroterapie, kinetoterapie în afec
ţ
ini cardio-vasculare, kinetoterapia în afec
ţ
iuni obstretico-ginecologice, kinetoprofilaxie E-mail : doriana_ciobanu@yahoo.com 5.
 
DANA CRISTEA – asistentent univ.doctorand. Domenii de competent
ă
: educa
ţ
ie fizic
ă
 
ş
i sport, exerci
ţ
iul fizic, E-mail: cr_reli@yahoo.com 6.
 
MIRELA DAN – lector univ.dr. Doctor în
ş
tiin
ţă
 din anul 2005, Domenii de competen
ţă
: terapie ocupa
ţ
ional
ă
, activit
ăţ
i motrice adaptate, hidroterapie, termoterapie, E-mail : kineto2004@yahoo.com 7.
 
DORINA IANC asistent univ. doctorand. Domenii de competen
ţă
: biomecanic
ă
, tehnici
ş
i metode în kinetoterapie, E-mail: dorina.ianc@yahoo.com 8.
 
IZABELA LOZINC
Ă
 – conf univ.dr. Doctor în
ş
tiin
ţă
 din 2004, Domenii de competent
ă
: chirurgie, kinetoterapie în afectiunile aparatului respirator, metobolico-digestive
ş
i cardio-vasculare, Psihologie, E-mail: kineto2004@yahoo.com 9.
 
VASILE MARCU – prof.univ.dr. Doctor în
ş
tiin
ţă
 din 1981. Domenii de competen
ţă
: psihologia sportului, psihologie educa
ţ
ional
ă
, kinetoterapie, pedagogie general
ă
, psihopedagogie special
ă
, asisten
ţ
a persoanelor aflate în dificultate, E-mail: vmarcu@uoradea.ro 10.
 
PETRU M
Ă
RCU
Ţ
 – lector univ. Doctorand, Domenii de competen
ţă
: educa
ţ
ie fizic
ă
 
ş
i sport, exerci
ţ
iul fizic, E-mail: petru_marcut@yahoo.com 11.
 
CORINA MATEI – asistent univ.doctorand.Domenii de competen
ţă
: kinetoterapie în afec
ţ
iuni neurologice, E-mail: corina_matei@yahoo.com 12.
 
ZOLTAN PASZTAI – lector univ.dr. Doctor în
ş
tiin
ţă
 din 2006. Domenii de competen
ţă
: kinetoterapia în afec
ţ
iunile aparatului locomotor, activit
ăţ
i sportive, pediatrie metode în kinetoterapie
ş
i hidroterapie, E-mail: pasztayzoltan@yahoo.com 13.
 
ELISABETA PASZTAI – kinetoterapeut. Domenii de competen
ţă
: metode în kinetoterapie, E-mail: epasytai@yahoo.com 14.
 
VASILE PÂNCOTAN – lector univ.doctorand. Domenii de competen
ţă
: kinetoterapia în afec
ţ
iuni reumatismale, obiective în kinetoterapie, E-mail: vasilepancotan@yahoo.com 15.
 
PETRU PE
Ţ
AN – lector univ.doctorand. Domenii de competen
ţă
: educa
ţ
ie fizic
ă
 
ş
i sport, exerci
ţ
iul fizic, E-mail: petanp1967@yahoo.com 16.
 
VALENTIN SERAC – asistent univ.doctorand. Domenii de competen
ţă
: masaj, kinetoterapia  în afec
ţ
iunile geriatrice, E-mail: valentinserac@yahoo.com 17.
 
CARMEN
Ş
ERBESCU – lector univ.doctorand. Domenii de competen
ţă
: masaj, kinetoprofilaxie, E-mail: carmen_serbescu@yahoo.com 18.
 
EMILIAN TARC
Ă
U – asistent univ.doctorand. Domenii de competen
ţă
: evaluare în kinetoterapie, kinetoterapia în afec
ţ
iunile aparatului locomotor, E-mail: bobitaro@yahoo.com 
 
 3
CUPRINS
INTRODUCERE 1.BAZELE KINETOTERAPIEI
1.1.Bazele anatomice ale kinetoterapiei 1.1.1.Anatomia
ş
i biomecanica aparatului locomotor 1.1.2.Anatomia sistemului nervos central 1.1.3. Anatomia organelor interne 1.2.Bazele fiziologice ale kinetoterapiei 1.2.1.Fiziologie general
ă
 1.2.2.Fiziologia efortului 1.3.No
ţ
iuni de kinetologie 1.3.1. No
ţ
iuni; terminologie 1.3.2. Bazele generale ale mi
ş
c
ă
rii
2.MIJLOACELE KINETOTERAPIEI
2.1.Mijloace fundamentale ale kinetoterapiei 2.1.1. Exerci
ţ
iul fizic 2.1.2. Masajul 2.2.Mijloace ajut
ă
toare kinetoterapiei 2.2.1.Termoterapia 2.2.2. Electroterapia 2.2.3. Hidroterapia 2.2.4. Terapia ocupa
ţ
ional
ă
 2.2.5. Activit
ăţ
i fizice adaptate 2.3.Mijloace asociate kinetoterapiei 2.3.1.Factorii naturali: apa, aerul ,soarele 2.3.2.Factorii igienici
ş
i alimenta
ţ
ia
3.TEHNICI
Ş
I METODE ÎN KINETOTERAPIE
3.1. Tehnici kinetologice de baz
ă
 3.1.1 Tehnici akinetice 3.1.2 Tehnici kinetice 3.2. Stretchingul 3.3. Tehnici de transfer 3.4. Tehnici de facilitare neuroproprioceptiv
ă
 (FNP) 3.4.1 Tehnici FNP generale 3.4.2 Tehnici FNP specifice 3.4.2.1 Tehnici pentru promovarea mobilit
ăţ
ii 3.4.2.2 Tehnici pentru promovarea stabilit
ăţ
ii 3.4.2.3 Tehnici pentru promovarea mobilit
ăţ
ii controlate 3.4.2.4 Tehnici pentru promovarea abilit
ăţ
ii 3.5. Metode în kinetoterapie 3.5.1. Metode de relaxare 3.5.1.1 Metoda Jacobson 3.5.1.2 Metoda Schultz 3.5.2. Metode de educare/reeducare neuromotorie 3.5.2.1 Conceptul Bobath 3.5.2.2 Metoda Brünngstrom 3.5.2.3 Conceptul Vojta 3.5.2.4 Conceptul Castillo Morales
 
3.5.2.5 Metoda Frenkel

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->