Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Nursing Practice i – Foundation of Professional Nursing Practice Situational

Nursing Practice i – Foundation of Professional Nursing Practice Situational

Ratings: (0)|Views: 1,163|Likes:
Published by sechzhen

More info:

Published by: sechzhen on Nov 13, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
J^V\OJI RVKLPOLN O “ Ah~j`kpohj ha RVHAN\\OHJKC J~v|oji Rvklpoln\OP^KPOHJKC\op~kpohj ; “ Dv* Ofkvvk o| k||oijn` ph pmn pvokin kvnk kj` ymocn hj `~p# mn k||n||n| pmnlhj`opohj ha Dv|* \odhj ymh lkdn oj yopm k|pmdk* \mn mk| `oaaol~cp fvnkpmoji kj` mnvvn|rovkphv vkpn o| 02 rnv doj~pn* Dv* Ofkvvk o| k|en` ph ojgnlp pmn lconjp nrojnrmvojn 2*< di|~fl~pkjnh~|c*;* Pmn oj`olkpohj ahv nrojnrmvojn ojgnlpohj ahv Dv|* \odhj o| ph7K*
 
Vn`~ln kjkrmck}o|F*
 
Vnconqn mrnv|nj|opoqop ph kccnvinj
L*
 
Vnconqn vn|rovkphv `o|pvn|| `~n ph fvhjlmokc |rk|d
@*
 
Vn|phvn lconjp‟| lkv`okl vmpmd6* Ymnj rvnrkvoji pmn nrojnrmvojn ojgnlpohj avhd kj kdr~cn# pmn j~v|n ojopokcc7K*
 
Pkr| pmn kdr~cn kp pmn phr ph kcchy ac~o` ph achy ph pmn fk|n ha pmn kdr~cn
F*
 
Lmnle| n}rovkpohj `kpn ha pmn dn`olkpohj kdr~cn
L*
 
Vndhqn| jnn`cn lkr ha |vojin kj` r~cc| rc~jinv ph n}rnc kov@*
 
Fvnke| pmn jnle ha pmn kdr~cn yopm k ik~wn yvkrrn` kvh~j` op<* Dv|* \odhj o| hfn|n* Ymnj k`dojo|pnvoji k |~fl~pkjnh~| ojgnlpohj ph kj hfn|n rkponjp# opo| fn|p ahv pmn j~v|n ph7K*
 
Ojgnlp jnn`cn kp k ;> `nivnn kjicn hqnv pmn |pvnplmn` |eoj ha pmn lconjpF*
 
Rojlm |eoj kp pmn ojgnlpohj |opn kj` ~|n kovchle pnlmjo{~nL*
 
R~cc |eoj ha rkponjp `hyj ph k`dojo|pnv pmn `v~i oj k W pvkle
@*
 
\rvnk` |eoj hv rojlm kp pmn ojgnlpohj |opn kj` ojgnlp jnn`cn kp k 0>$?2`nivnn kjicn
0* Ymnj rvnrkvoji ahv k |~fl~pkjnh~| ojgnlpohj# pmn rvhrnv |own ha |vojin kj` jnn`cn yh~c`fn7K*
 
\vojin <$> dc kj` jnn`cn ik~in 6; ph 6<F*
 
P~fnvl~coj |vojin ; dc yopm jnn`cn ik~in 61 hv 69L*
 
\vojin 6 dc kj` jnn`cn ik~in 66
@*
 
\vojin ;$< dc kj` jnn`cn ik~in 6> ph 69
>* Pmn vkpohjkcn ahv ioqoji dn`olkpohj| pmvh~im pmn |~fl~pkjnh~| vh~pn o|7K*
 
Pmnvn kvn dkj kcpnvjkpoqn |opn| ahv |~fl~pkjnh~| ojgnlpohj
F*
 
Kf|hvrpohj podn ha pmn dn`olojn o| |chynv
L*
 
Pmnvn kvn cn|| rkoj vnlnrphv| oj pmo| kvnk@*
 
Pmn dn`olkpohj lkj fn ojgnlpn` ymocn pmn lconjp o| oj kj rh|opohj\op~kpohj 6 “ Pmn ~|n ha dk||kin kj` dn`opkpohj ph mncr `nlvnk|n |pvn|| kj` rkoj mkqnfnnj |pvhjic vnlhddnj`n` fk|n` hj `hl~dnjpn` pn|podhjokc|*1* Dkvpmk ykjp| ph `h k |p~` hj pmo| phrol7 –Naanlp| ha dk||kin kj` dn`opkpohj hj |pvn||kj` rkoj—* Pmn prn ha vn|nkvlm pmkp fn|p |~op| pmo| phrol o|7
 
K*
 
Krrcon` vn|nkvlm
F*
 
[~kcopkpoqn vn|nkvlmL*
 
Fk|ol vn|nkvlm@*
 
[~kjpopkpoqn vn|nkvlm9* Pmn prn ha vn|nkvlm `n|oij pmkp `hn| jhp dkjor~ckpn oj`nrnj`njp qkvokfcn o|7K*
 
N}rnvodnjpkc `n|oijF*
 
[~k|o$n}rnvodnjpkc `n|oij
L*
 
Jhj$n}rnvodnjpkc `n|oij
@*
 
[~kjpopkpoqn `n|oij=* Pmo| vn|nkvlm phrol mk| pmn rhpnjpokc ph lhjpvof~pn ph j~v|oji fnlk~|n op |nne| phK*
 
ojlc~`n jny dh`kcopon| ha lkvnF*
 
vn|hcqn k lcojolkc rvhfcndL*
 
lckvoa kj kdfoi~h~| dh`kcop ha lkvn
@*
 
njmkjln lconjp lkvn
?* Dkvpmk `hn| vnqony ha vnckpn` copnvkp~vn ahv pmn r~vrh|n ha K*
 
`npnvdojn |pkpo|polkc pvnkpdnjp ha `kpk vn|nkvlm
F*
 
ikpmnvoji `kpk kfh~p ymkp o| kcvnk` ejhyj hv ~jejhyj kfh~p pmnrvhfcnd
L*
 
ph o`njpoa oa rvhfcnd lkj fn vnrcolkpn`@*
 
kj|ynvoji pmn vn|nkvlm {~n|pohj;2* Lconjp‟| voimp| |mh~c` fn rvhpnlpn` ymnj `hoji vn|nkvlm ~|oji m~dkj |~fgnlp|* Dkvpmko`njpoaon| pmn|n voimp| k| ahcchy| N]LNRP7K*
 
voimp ha |nca$`npnvdojkpohj
F*
 
voimp ph lhdrnj|kpohj
L*
 
voimp ha rvoqkl@*
 
voimp jhp ph fn mkvdn`\op~kpohj < “ Volmkv` mk| k j~v|oji `okijh|o| ha ojnaanlpoqn kovyk lcnkvkjln vnckpn` phn}ln||oqn |nlvnpohj| kj` o| kp vo|e ahv ojanlpohj fnlk~|n ha vnpkojn` |nlvnpohj|* Rkvp ha J~v|nDkvoh‟| j~v|oji lkvn rckj o| ph chh|nj kj` vndhqn n}ln||oqn |nlvnpohj| oj pmn kovyk*;;* Dkvoh co|pnj| ph Volmkv`‟| fockpnvkc |h~j`| kj` aoj`| pmkp lhjin|pohj o| oj pmn ~rrnv chfn|ha pmn c~ji|* Pmn krrvhrvokpn rh|opohj ph `vkoj pmn kjpnvohv kj` rh|pnvohv krolkc |nidnjp| ha pmn c~ji| ymnj Dkvoh `hn| rnvl~||ohj yh~c` fn7K*
 
Lconjp coji hj mo| fkle pmnj ackp hj mo| kf`hdnj hj Pvnj`ncnjf~vi rh|opohj
F*
 
Lconjp |nkpn` ~rvoimp oj fn` hv hj k lmkov pmnj cnkjoji ahvykv` oj |oppojirh|opohj pmnj ackp hj mo| fkle kj` hj mo| kf`hdnj
L*
 
Lconjp coji ackp hj mo| fkle kj` pmnj ackp hj mo| kf`hdnj@*
 
Lconjp coji hj mo| voimp pmnj cnap |o`n hj Pvnj`ncnjf~vi rh|opohj;6* Ymnj `hl~dnjpoji h~plhdn ha Volmkv`‟| pvnkpdnjp Dkvoh |mh~c` ojlc~`n pmn ahcchyoji ojmo| vnlhv`oji N]LNRP7K*
 
Lhchv# kdh~jp kj` lhj|o|pnjl ha |r~p~d
 
F*
 
Lmkvklpnv ha fvnkpm |h~j`| kj` vn|rovkphv vkpn fnahvn kj` kapnv rvhln`~vn
L*
 
Kdh~jp ha ac~o` ojpken ha lconjp fnahvn kj` kapnv pmn rvhln`~vn
@*
 
\oijoaolkjp lmkjin| oj qopkc |oij|;<* Ymnj k||n||oji Volmkv` ahv lmn|p rnvl~||ohj hv lmn|p qofvkpohj kj` rh|p~vkc `vkojkin#Dkvoh yh~c` ahl~| hj pmn ahcchyoji N]LNRP7K*
 
Kdh~jp ha ahh` kj` ac~o` pkenj `~voji pmn ck|p dnkc fnahvn pvnkpdnjpF*
 
Vn|rovkphv vkpn# fvnkpm |h~j`| kj` chlkpohj ha lhjin|pohj
L*
 
Pnklmoji pmn lconjp‟| vnckpoqn| ph rnvahvd pmn rvhln`~vn
@*
 
@hlphv‟| hv`nv vnikv`oji rh|opohj vn|pvolpohj| kj` lconjp‟| phcnvkjln ahv coji ackp;0* Dkvoh rvnrkvn| Volmkv` ahv rh|p~vkc `vkojkin kj` rnvl~||ohj* Ymolm ha pmn ahcchyoji o| k|rnlokc lhj|o`nvkpohj ymnj `hoji pmn rvhln`~vn8K*
 
Vn|rovkphv vkpn ha ;1 ph 62 rnv doj~pn
F*
 
Lconjp lkj phcnvkpn |oppoji kj` coji rh|opohj|
L*
 
Lconjp mk| jh |oij| ha ojanlpohj@*
 
Podn ha ck|p ahh` kj` ac~o` ojpken ha pmn lconjp;>* Pmn r~vrh|n ha lmn|p rnvl~||ohj kj` qofvkpohj o| ph chh|nj |nlvnpohj| oj pmn c~ji|* Pmn`oaanvnjln fnpynnj pmn rvhln`~vn| o|7K*
 
Rnvl~||ohj ~|n| hjc hjn mkj` ymocn qofvkpohj ~|n| fhpm mkj`|
F*
 
Rnvl~||ohj `ncoqnv| l~|mohjn` fchy| ph pmn lmn|p yopm l~rrn` rkcd|ymocn qofvkpohj injpc |mken| |nlvnpohj chh|n hj pmn n}mkckpohj llcn
L*
 
Oj fhpm rnvl~||ohj kj` qofvkpohj pmn mkj`| kvn hj phr ha nklm hpmnv kj` mkj`klpohj o| oj p~jn yopm lconjp‟| fvnkpm vmpmd@*
 
Rnvl~||ohj |ckr| pmn lmn|p ph chh|nj |nlvnpohj| ymocn qofvkpohj |mken| pmn|nlvnpohj| kchji yopm pmn ojmkckpohj ha kov\op~kpohj 0 “ K 1; nkv hc` dkj# Dv* Vnikck`h# o| k`doppn` ph pmn rvoqkpn ykv` ahvhf|nvqkpohj kapnv lhdrckojp| ha |nqnvn lmn|p rkoj* _h~ kvn k||oijn` ph pken lkvn ha pmnlconjp*;1* Ymnj `hoji kj ojopokc k||n||dnjp# pmn fn|p yk ahv h~ ph o`njpoa pmn lconjp‟| rvohvoprvhfcnd o| ph7
K*
 
Ojpnvqony pmn lconjp ahv lmona lhdrckojp| kj` hpmnv |drphd|
F*
 
Pkce ph pmn vnckpoqn| ph ikpmnv `kpk kfh~p mo|phv ha occjn||L*
 
@h k~|l~cpkpohj ph lmnle ahv lmn|p lhjin|pohj@*
 
@h k rm|olkc n}kdojkpohj ymocn k|eoji pmn lconjp vncnqkjp {~n|pohj|;9* ^rhj n|pkfco|moji Dv* Vnikck`h‟| j~v|oji jnn`|# pmn jn}p j~v|oji krrvhklm yh~c` fn ph7K*
 
Ojpvh`~ln pmn lconjp ph pmn ykv` |pkaa ph r~p pmn lconjp kj` akdoc kp nk|nF*
 
Ioqn lconjp kj` vnckpoqn| k fvona ph~v ha pmn rm|olkc |np ~r pmn ~jopL*
 
Pken mo| qopkc |oij| ahv k fk|ncojn k||n||dnjp
@*
 
N|pkfco|m rvohvop jnn`| kj` odrcndnjp krrvhrvokpn ojpnvqnjpohj|
;=* Dv* Vnikck`h |k| mn mk| –pvh~fcn ihoji ph |cnnr—* Oj hv`nv ph rckj h~v j~v|ojiojpnvqnjpohj h~ yocc7

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
free_books_jym liked this
sparrow_midnight liked this
susanrtha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->