Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Managing Wireless Connections With WiFi-Radar

Managing Wireless Connections With WiFi-Radar

Ratings: (0)|Views: 501|Likes:
Published by IzemAmazigh
Wifi-Radar little but helpful tuto.
Wifi-Radar little but helpful tuto.

More info:

Published by: IzemAmazigh on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2010

pdf

 
=>
]
lHl&_agar T1V zcarjncz h`r}lrcbczz kcw}`rdz akg asw`&fawljabb| j`kkcjwz+ Wnlz ncbu&hsb U|wn`k&oazcg w``b ur`xlgcz ak caz|abwcrkawlxc w` wnc ocwwcr dk`}k }lrcbczzkcw}`rd fakamcrz akg cxck zsuu`rwz]CU akg ]UA ckjr|uwl`k+
Lkzwabbawl`k
]lHl&_agar uajdamcz arc axalbaobc h`rGcolak" Mckw``" ZSZC" akg Soskws+ @kSoskws akg Gcolak" |`s jak zlfub|w|uc
auw&mcw lkzwabb }lhl&ragar 
w`lkzwabb+ H`r Mckw`` T?V akgZSZC T:V" |`s kccg w`g`}kb`ag wnc uajdamcz+Ocjaszc ]lHl&_agarlz }rlwwck lk U|wn`k"|`s kccg k`w oslbgwnc ur`mraf4 azzsflkm |`s naxc aU|wn`k lkzwabbawl`k akg wnc
 u|wn`k&mwd
 uajdamc `k |`sr fajnlkc" iszw skuajdwnc waroabb" ocj`fc r``w" akg ckwcr
fadclkzwabb
+ Wnc ]lHl&_agar w``b baskjncz}nck |`s ckwcr
zsg` }lhl&ragar 
lk a wcr&flkab }lkg`}+Wnc hlrzw wlfc |`s baskjn wnc ur`mraf"]lHl&_agar }lbb jrcawc wnc
 /cwj/ }lhl&ragar+j`kh 
j`khlmsrawl`k hlbc+ F`gl&h|lkm wnc
lkwcrhajc 6 asw`Pgcwcjw 
ckwr|ncbuz wnc w``b baskjn f`rc qsljdb|+ H`rak Lkwcb ]BAK jnlu" |`s kccg w` f`glh|wnc ckwr| az h`bb`}z9
lkwcrhajc 6 cwn1
Z`fc ]BAK jargz naxc w` oc ckaobcgfaksabb|+ W` g` z`" hlrzw z}lwjn `k wncjarg o| mlxlkm wnc
lhj`khlm 2gcxljc;su
j`ffakg+ Wnck ckwcr
l}blzw 2gcxljc; zjak
w` zcarjn h`rkcw}`rdz+]BAK gcxljcz }lwn_ablkd akg Y|gazjnluzcwz ocb`kmw` wnlz jawc&m`r|+ Lh 
Wnc hazw akg caz| ]lHl&_agar lz a nakg| U|wn`k&oazcg w``b h`r hlkglkm akg asw`fawljabb| baskjnlkm }lrcbczzj`kkcjwl`kz+
O\ FA_JCB NLBYLKMC_
Fakamlkm }lrcbczz j`kkcjwl`kz }lwn ]lHl&_agar
_AGA_ U@]C_
]lHl&_agar
BLKS^SZC_
=>
LZZSC >5
ISB\ ?55=
]]]+BLKS^
&
FAMAYLKC+J@F
 m sk zk + o  ` + ck w  z j " u ` w  ` j a z c + j `f

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
baok liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->