Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Daewoo Cielo - Manual de intretiere si reparatii

Daewoo Cielo - Manual de intretiere si reparatii

Ratings:
(0)
|Views: 16,646|Likes:
Published by morsaceamare

More info:

Published by: morsaceamare on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2015

pdf

text

original

 
CIELO INFORMAÞII GENERALE 11
CAPITOLUL 1
INFORMAÞII GENERALE
CUPRINS
MÃSURI DE SIGURANÞÃ
...................................................................................................................12
INSTRUCÞIUNI GENERALE DE REPARAÞIE
...................................................................................12
DESCRIERE GENERALÃ
....................................................................................................................13
 ÎNTREÞINERE ªI UNGERE
.................................................................................................................17
DATE TEHNICE
..................................................................................................................................114
SPECIFICAÞII
......................................................................................................................................115
 
12 INFORMAÞII GENERALECIELO
1. MÃSURI DE SIGURANÞÃ
 Întreþinerea ºi repararea corectã este foarte importantãpentru funcþionarea sigurã ºi fiabilã a tuturor motoarelorde vehicule. Procedurile de service conþinute în acesteinstrucþiuni de service sunt metode efective de întreþinere ºi reparare. Unele din aceste operaþii se facnumai cu S.D.V.-uri special proiectate pentru acestscop. Aceaste S.D.V.-uri speciale trebuie folositecumºi când este recomandat. Este obligatoriu camãsurile de siguranþã ºi de prevenire conþinute în acesteinstrucþiuni de service sã fie citite ºi urmate pentru aminimiza riscul unor accidentãri ale personalului deservice, ca rezultat al unei metode incorecte, ºi pentrua elimina posibilitatea deteriorãrii vehiculului.Când realizaþi operaþii care implicã posibilitatea apariþieiunui scurtcircuit electric, conectorul de masã trebuiedeconectat de la baterie.Dispozitivele electrice precum ceasul ºi posturilememorate la radio trebuie, de aceea, reprogramate cândse reconecteazã conectorul de masã. Aceste atenþionãriºi precauþii nu sunt exhaustive.Producãtorul nu poate sã prevadã ºi sã evalueze toatemodurileîn care întreþinerea ºi repararea pot fi realizatesau posibililele consecinþe întâmplãtoare ale fiecãreimetode.De aceea este foarte important ca oricine foloseºte oprocedurã sau o sculã de service care nu esterecomandatã trebuie sã se asigure cã nu pune în pericolnici persoana sa, nici vehiculul.Operaþiile de service pentru diferite grupuri sunt descrise în primul rând pentru vehicule cu volanul pe stânga.Operaþiile pentru vehiculele cu volanul pe dreapta sunt,de regulã, analoage (imagini în oglindã).Funcþiunile diferitelor sisteme sunt aceleaºi ºi pentruvehicule cu volanul pe stânga, ºi pentru cele cu volanulpe dreapta.Acolo unde existã diferenþe semnificative, suntprezentate informaþii relevante.S.D.V.-urile speciale folosite în operaþiile de servicepentru o grupã principalã sunt prezentate la sfârºitulfiecãrei operaþii service.
2.
INSTRUCÞIUNI GENERALE DEREPARAÞIE
Dacã este folosit un cric, sunt recomandate urmã-toarele precauþii.Se parcheazã vehiculul pe teren drept, se blocheazãroata din faþã sau din spate, se poziþioneazã criculsub ºasiu, se ridicã vehiculul ºi se pune pe un suport,iar apoi se realizeazã operaþiile de service.
 Înainte de a începe operaþiile de service SEDECONECTEAZÃ CABLUL DE MASÃ de la bateriepentru a reduce posibilitãþile de deteriorare sauardere a cablurior datoritã scurtcircuitelor.
Se folosesc huse de caroserie, de scaune ºi depodea pentru a le proteja de defecte sau murdãrie.
Lichidul de frânã ºi antigelul trebuie mânuite cugrijã deoarece pot cauza deteriorarea vopselei.
Folosirea potrivitã a S.D.V.-urilor recomandate, caºi a sculelor disponibile, este esenþialã pentru oreparaþie eficientã ºi corectã.
Se folosesc numai piese originale DAEWOO.
ªtifturile, garniturile, garniturile torice, simeringurile,ºaibele de blocaj ºi piuliþele autoblocante folositetrebuie aruncate ºi trebuie folosite unele noi.
Pentru o uºoarã ºi rapidã remontare se pãstreazãpiesele demontate pe categorii.
Pãstrarea separatã a ºuruburilor ºi piuliþelor demontaj este foarte importantã deoarece ele suntproiectate diferit în funcþie de locul de folosire.Se curãþã piesele înaintea verificãrii sau reasamblãriilor.
Se curãþã, de asmenea, circuitele de ulei, etc.,folosind aer comprimat pentru a vã asigura cã nuexistã restricþii pe traseele de ulei.
Se ung cu ulei sau vaselinã suprafeþele de rotaþie ºide frecare ale pieselor înaintea montãrii.
Când este necesar, se foloseºte o soluþie deetanºare pe garnituri pentru a preveni pierderile.
Piuliþele ºi ºuruburile se strâng la cuplurile specifi-cate.
Când operaþiile de service sunt terminate, se face overificare finalã pentru a vã asigura cã procedurilede service au fost executate corect ºi problema esterezolvatã.
 
CIELO INFORMAÞII GENERALE 13
3. DESCRIERE GENERALÃ
3-1. IDENTIFICAREA VEHICULULUI
Plãcuþa cu numãrul de identificare al vehiculului(V.I.N) este fixatã pe bara transversalã superioarã(suprafaþa superioarã a suportului radiatorului).Fig. 5 Eticheta de conformitate Zona GolfuluiFig. 1 Poziþia plãcuþei V.I.N.Fig. 2 Plãcuþa cu numãrul deidentificare a vehiculului (V.I.N)
Numãrul motorului este ºtanþat pe blocul cilindrilorsub galeria de evacuare lângã volant.Fig. 3 Localizarea numãrului motorului
Numãrul ºasiului (numãrul de identificare alvehiculului) este ºtanþat pe podeaua vehiculului întreuºa ºi scaunul din dreapta faþã.Eticheta de conformitate Zona Golfului este aºezatãpe porþiunea cea mai joasã a stâlpului central dreaptaal vehiculului, numai la cele care se exportã în þãriledin Zona Golfului.Fig. 4 Localizarea numãrului ºasiului

Activity (1)

You've already reviewed this. Edit your review.
lupulsinguratic60 added this note
foarte folositor
lupulsinguratic60 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
bboynytro liked this
D______________ liked this
Florin Pisica liked this
Dima Maria liked this
Laura Tene liked this
Florin Pisica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->