Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
74Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Daewoo Espero - Manual de intretinere si reparatii

Daewoo Espero - Manual de intretinere si reparatii

Ratings:
(0)
|Views: 12,634|Likes:
Published by morsaceamare

More info:

Published by: morsaceamare on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

 
ESPERO INFORMAÞII GENERALE 11
CAPITOLUL 1
INFORMAÞII GENERALE
CUPRINS
MÃSURI DE SIGURANÞÃ
...................................................................................................................12
INSTRUCÞIUNI GENERALE DE REPARAÞIE
...................................................................................12
DESCRIERE GENERALÃ
....................................................................................................................13
 ÎNTREÞINERE ªI UNGERE
.................................................................................................................17
DATE TEHNICE
..................................................................................................................................114
SPECIFICAÞII
......................................................................................................................................115
 
12 INFORMAÞII GENERALEESPERO
1. MÃSURI DE SIGURANÞÃ
 Întreþinerea ºi repararea corectã este foarte importantãpentru funcþionarea sigurã ºi fiabilã a tuturor motoarelorde vehicule. Procedurile de service conþinute în acesteinstrucþiuni de service sînt metode efective de întreþinereºi reparare. Unele din aceste operaþii se fac numai cuS.D.V.-uri special proiectate pentru acest scop. AceasteS.D.V.-uri speciale trebuie folosite cumºi cînd esterecomandat. Este obligatoriu ca mãsurile de siguranþãºi de prevenire conþinute în aceste instrucþiuni de servicesã fie citite ºi urmate pentru a minimiza riscul unoraccidentãri ale personalului de service, ca rezultat al uneimetode incorecte, ºi pentru a elimina posibilitateadeteriorãrii vehiculului.Cînd realizaþi operaþii care implicã posibilitatea apariþieiunui scurtcircuit electric, conectorul de masã trebuiedeconectat de la baterie.Dispozitivele electrice precum ceasul ºi posturilememorate la radio trebuie, de aceea, reprogramate cîndse reconecteazã conectorul de masã. Aceste atenþionãriºi precauþii nu sînt exhaustive.Producãtorul nu poate sã prevadã ºi sã evalueze toatemodurileîn care întreþinerea ºi repararea pot fi realizatesau posibililele consecinþe întîmplãtoare ale fiecãreimetode.De aceea este foarte important ca oricine foloseºte oprocedurã sau o sculã de service care nu esterecomandatã trebuie sã se asigure cã nu pune în pericolnici persoana sa, nici vehiculul.Operaþiile de service pentru diferite grupuri sînt descrise în primul rînd pentru vehicule cu volanul pe stînga.Operaþiile pentru vehiculele cu volanul pe dreapta sînt,de regulã, analoage (imagini în oglindã).Funcþiunile diferitelor sisteme sînt aceleaºi ºi pentruvehicule cu volanul pe stînga, ºi pentru cele cu volanulpe dreapta.Acolo unde existã diferenþe semnificative, sîntprezentate informaþii relevante.S.D.V.-urile speciale folosite în operaþiile de servicepentru o grupã principalã sînt prezentate la sfîrºitulfiecãrei operaþii service.
2.
INSTRUCÞIUNI GENERALE DEREPARAÞIE
Dacã este folosit un cric, sînt recomandate urmã-toarele precauþii.Se parcheazã vehiculul pe teren drept, se blocheazãroata din faþã sau din spate, se poziþioneazã criculsub ºasiu, se ridicã vehiculul ºi se pune pe un suport,iar apoi se realizeazã operaþiile de service.
 Înainte de a începe operaþiile de service SEDECONECTEAZÃ CABLUL DE MASÃ de la bateriepentru a reduce posibilitãþile de deteriorare sauardere a cablurior datoritã scurtcircuitelor.
Se folosesc huse de caroserie, de scaune ºi depodea pentru a le proteja de defecte sau murdãrie.
Lichidul de frînã ºi antigelul trebuie mînuite cu grijãdeoarece pot cauza deteriorarea vopselei.
Folosirea potrivitã a S.D.V.-urilor recomandate, ca ºia sculelor disponibile, este esenþialã pentru oreparaþie eficientã ºi corectã.
Se folosesc numai piese originale DAEWOO.
ªtifturile, garniturile, garniturile torice, simeringurile,ºaibele de blocaj ºi piuliþele autoblocante folositetrebuie aruncate ºi trebuie folosite unele noi.
Pentru o uºoarã ºi rapidã remontare se pãstreazãpiesele demontate pe categorii.
Pãstrarea separatã a ºuruburilor ºi piuliþelor demontaj este foarte importantã deoarece ele sîntproiectate diferit în funcþie de locul de folosire.Se curãþã piesele înaintea verificãrii sau reasamblãriilor.
Se curãþã, de asmenea, circuitele de ulei, etc.,folosind aer comprimat pentru a vã asigura cã nuexistã restricþii pe traseele de ulei.
Se ung cu ulei sau vaselinã suprafeþele de rotaþie ºide frecare ale pieselor înaintea montãrii.
Cînd este necesar, se foloseºte o soluþie de etanºarepe garnituri pentru a preveni pierderile.
Piuliþele ºi ºuruburile se strîng la cuplurile specificate.
Cînd operaþiile de service sînt terminate, se face overificare finalã pentru a vã asigura cã procedurilede service au fost executate corect ºi problema esterezolvatã.
 
ESPERO INFORMAÞII GENERALE 13
3. DESCRIERE GENERALÃ
3-1. IDENTIFICAREA VEHICULULUI
Plãcuþa cu numãrul de identificare al vehiculului(V.I.N) este fixatã pe bara transversalã superioarã(suprafaþa superioarã a suportului radiatorului).Fig. 5 Eticheta de conformitate Zona GolfuluiFig. 1 Poziþia plãcuþei V.I.N.Fig. 2 Plãcuþa cu numãrul deidentificare a vehiculului (V.I.N)
Numãrul motorului este ºtanþat pe blocul cilindrilorsub galeria de evacuare lîngã volant.Fig. 3 Localizarea numãrului motorului
Numãrul ºasiului (numãrul de identificare alvehiculului) este ºtanþat pe podeaua vehiculului întreuºa ºi scaunul din dreapta faþã.Eticheta de conformitate Zona Golfului este aºezatãpe porþiunea cea mai joasã a stîlpului central dreaptaal vehiculului, numai la cele care se exportã în þãriledin Zona Golfului.Fig. 4 Localizarea numãrului ºasiului