Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Simulari

Simulari

Ratings: (0)|Views: 2,951 |Likes:
Published by evilgabrielle

More info:

Published by: evilgabrielle on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2012

pdf

text

original

 
Simul
ă
ri - Conceptele de baz
ă
ale tehnologiei informa
ţ
iei- I -
1. Da
ţ
i o scurt
ă
defini
ţ
ie a termenilor Hardware
ş
i Software.
2.
 
Ce este e-commerce? Enun
ţ
a
ţ
i dou
ă
avantaje si dou
ă
dezavantaje ale folosirii acestuisistem.
 3.
 
Urm
ă
toarele dispozitive sunt fie dispozitive de intrare, fie dispozitive de intrare/ie
ş
ire:Modem, Touchpad. Descrie
ţ
i pe scurt func
ţ
iile fiec
ă
rui dispozitiv
ş
i indica
ţ
i ce fel dedispozitiv este.
 4.
 
Ce este Internetul ? Dar un motor de c
ă
utare? Da
ţ
i dou
ă
exemple de motoare de c
ă
utarefoarte cunoscute.
 5.
 
Ordona
ţ
i urm
ă
toarele tipuri de calculatoare începând cu computerul cel mai ieftin
ş
i decapacitatea cea mai mica:
Supercalculatoare, Laptop, Microcalculatoare,Minicalculatoare
. Justifica
ţ
i r 
ă
spunsul.
 
- II -
1.
 
Enumera
ţ
i patru eventuale întrebuin
ţă
ri posibile ale computerului în domeniul educa
ţ
iei.
2.
 
Locui
ţ
i într-o zon
ă
în care este posibil s
ă
se întrerup
ă
curentul sau s
ă
aib
ă
loc cre
ş
teribru
ş
te de tensiune. Sugera
ţ
i dou
ă
moduri în care pute
ţ
i preveni stric
ă
ciunile provocatehard-diskului
ş
i fi
ş
ierelor.
3.
 
Ce este World Wide Web? Care este diferen
ţ
a între WWW
ş
i Internet?
 4.
 
 În ce se m
ă
soar 
ă
memoria calculatorului? Descrie
ţ
i pe scurt ce sunt memoriile RAM
ş
iROM
ş
i care este diferen
ţ
a dintre ele.
 5.
 
Scrie
ţ
i de ce anume ave
ţ
i nevoie pentru a v
ă
conecta computerul la Internet.
 
- III -
1. Descrie
ţ
i pe scurt semnifica
ţ
ia acronimelor: LAN
ş
i WAN.
2.
 
Enumera
ţ
i trei norme care contribuie la realizarea unui mod de lucru s
ă
n
ă
tos pentru unutilizator de computere.
 3.
 
Directorul unui hotel local a decis introducerea re
ţ
elei computerizate în cadrul hotelului.Descrie
ţ
i patru avantaje ale introducerii sistemului computerizat în cadrul hotelului.
 4.
 
Urm
ă
toarele dispozitive sunt fie dispozitive de intrare fie dispozitive de ie
ş
ire: Touch pad,VDU. Descrie
ţ
i pe scurt func
ţ
iile fiec
ă
rui dispozitiv
ş
i indica
ţ
i dac
ă
este dispozitiv deintrare sau dispozitiv de ie
ş
ire.
 5.
 
Ordona
ţ
i în ordine cresc
ă
toare urm
ă
toarele unit
ăţ
i de m
ă
sur 
ă
ale memoriei: Gigabyte(GB); Byte; Megabyte (MB), Kilobyte (KB).
 
- IV –
1. Descrieti ce este unitatea centrala de prelucrare (CPU) si care sunt elementele ce ocompun.2. Dati doua avantaje si doua dezavantaje ale folosirii dischetelor.
 
3. Descrieti functiile Mouse-ului si ale Scanner-ului. Ce fel de dispozitive sunt, de intrare saude iesire?4. Aranjati crescator urmatoarele unitati de masura: megabyte, byte, exabyte, kilobyte,terrabyte.5. Ce este un sistem de operare? Dati exemple de 3 sisteme de operare din cele maicunoscute.
- V –
1. Dati exemplu de 3 aplicatii software folosite in mod curent acasa.2. Grupati urmatoarele dispozitive in dispozitive de intrare sau iesire: light pen, boxe,microfon, imprimanta, modem, plotter.3. Care este diferenta intre Internet si Intranet? Dar intre Extranet si Internet?4. De cite tipuri este memoria folosita de calculatorului? Explicati diferentele dintrememoriile folosite.5. Enuntati 4 avantaje ale utilizarii calculatoarelor in re
ţ
ea.
Simul
ă
ri - Utilizarea computerului
ş
i organizarea fi
ş
ierelor - I -
1. Crea
ţ
i un fi
ş
ier nou de tip
.doc 
. Salva
ţ
i fi
ş
ierul cu numele
test
în directorul
Modul 2
.2. Descrie
ţ
i modul în care reporni
ţ
i un calculator. Introduce
ţ
i r 
ă
spunsul în documentul creat.3. Care din urm
ă
toarele comenzi duce la închiderea unei aplica
ţ
ii care nu r 
ă
spunde?Ctrl+Alt+DelAlt+F4Ctr+FShift+Alt+F44. Descrie
ţ
i modul în care recupera
ţ
i un fi
ş
ier 
ş
ters.5. Descrie
ţ
i modul în care selecta
ţ
i un director sau un fi
ş
ier.6. Scrie
ţ
i ultimele 3 fi
ş
ierele utilizate din directorul
My Documents
. Introduce
ţ
i r 
ă
spunsul înfi
ş
ierul creat
ş
i salva
ţ
i.7. Descrie
ţ
i cum vizualiza
ţ
i de pe desktop un proces de imprimare. Introduce
ţ
i r 
ă
spunsul îndocumentul creat
ş
i salva
ţ
i.8.
Ş
terge
ţ
i fi
ş
ierul
note.txt
 9. Folosind instrumentul de c
ă
utare localiza
ţ
i fi
ş
ierul
andrei
.ppt 
.10. Salva
ţ
i documentul creat
ş
i închide
ţ
i aplica
ţ
ia.
- II -
1. Deschide
ţ
i fi
ş
ierul
simularetest.doc
din directorul
Test
.2. În directorul
Test 
crea
ţ
i directoarele
NOU 
 
ş
i
VECHI.
 3. Câte fi
ş
iere de tip
.doc 
exist
ă
în directorul
Test
?4. Care este extensia corespunz
ă
toare fi
ş
ierelor temporare? Introduce
ţ
i r 
ă
spunsul în fi
ş
ierul
simularetest.doc
 
ş
i salva
ţ
i.5. Care este extensia corespunz
ă
toare fi
ş
ierelor create cu ajutorul aplica
ţ
iilor de creare aimaginilor?
a.
doc
b
.bmp
c.
xls
d
.ppt6. Crea
ţ
i în directorul
Test
un shortcut pentru aplica
ţ
ia Microsoft Word.7. Folosind func
ţ
ia Help c
ă
uta
ţ
i informa
ţ
ii despre
Internet.
Copia
ţ
i rezultatele g
ă
site în fi
ş
ier.
 
8. Care dintre urm
ă
toarele butoane minimizeaz
ă
fereastra unei aplica
ţ
ii?
a.
 
b.
 
c.
 
d.
 9. Descrie
ţ
i modul în care opri
ţ
i
ş
i reporni
ţ
i un document ce se imprim
ă
.10. Deschide
ţ
i fereastra
My Computer 
 
ş
i scrie
ţ
i în documentul creat câte discuri logice(C,D,..) exist
ă
.
- III -
1. Crea
ţ
i un fi
ş
ier nou de tip
.doc 
. Salva
ţ
i fi
ş
ierul cu numele dumneavoastr 
ă
pe discul logicC:/. Închide
ţ
i fi
ş
ierul creat.2. Crea
ţ
i un director numit
examen
pe desktop.3. Muta
ţ
i fi
ş
ierul creat în directorul
examen
.4. Redenumi
ţ
i fi
ş
ierul cu numele dumneavoastr 
ă
ca
fisierexamen
.doc 
.5. Descrie
ţ
i conceptul de arhivare in
fisierexamen
.6. Crea
ţ
i un director numit
ECDL1
în directorul
examen
.7. Muta
ţ
i un fi
ş
ier text din directorul
Modul 2
în directorul
ECDL1
.8. Copia
ţ
i directorul
Cursors
din
Windows
, pe desktop în directorul
examen
.9. Câte fi
ş
iere exist
ă
în directorul
Cursors
? Introduce
ţ
i
ă
spunsul în fi
ş
ierul salvat cunumele dumneavoastr 
ă
.10. Imprima
ţ
i un exemplar din fi
ş
ierul creat.
- IV -
1. Crea
ţ
i un fisier numit
ecdl
pe desktop.2. Copiati fisierul creat în directorul
Modul 2/ Raspuns
.3. Introduceti numele dumneavoastra ca titlu in prima linie din fisier si salvati.4. Scrieti ce dimensiune au impreuna fisierele cu extensia
.ppt
din directorul
Modul 2
, pelinia a doua in fisierul
ecdl.
 5. Creati un shortcut fisierului
audio.wav
in directorul
raspuns
.6. Crea
ţ
i urmatoare structura de directoare în directorul
examen
.7. Muta
ţ
i fi
ş
ierul
poza.bmp
din directorul
Modul 2
în directorul
ECDL1
.8. Copia
ţ
i directorul
Cursors
din
Windows
în directorul
examen
.9. Câte fi
ş
iere exist
ă
în directorul
Cursors
? Introduce
ţ
i
ă
spunsul în fi
ş
ierul salvat cunumele dumneavoastr 
ă
.10. Imprima
ţ
i un exemplar din fi
ş
ierul creat.
- V -
1. Deschideti fisierul
simularetest.doc 
din directorul
Modul2/Test
.2. Mutati fisierul creat în directorul
Modul 2/ Raspuns
.3. Introduceti numele dumneavoastra ca titlu in prima linie din fisier si salvati.4. Folosind functia Help
.
 5. Creati un shortcut fisierului
audio.wav
in directorul
raspuns
.
ecdl1 ecdl 2ecdl 11 ecdl 12
 
Ecdl 2003

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Florin Stanoiu liked this
danene67 liked this
2gheter4ever liked this
lumyana liked this
lumyana liked this
xspinx liked this
luchian adeline liked this
Eralf Isrep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->