Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Popesti Leordeni

Popesti Leordeni

Ratings: (0)|Views: 4,989 |Likes:
Published by Dan Toma Dulciu

More info:

Published by: Dan Toma Dulciu on Nov 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

 
Cuvânt ÎnainteMotto: "Dulcis Amor Patriae"Pe cât este de uşor - cum spunea Cantemir- să adaugi ceva la ceea ceai ajuns să ştii, pe atât este de dificil să scoţi la iveală, pentru prima oară,după multe secole, un lucru străvechi şi ne-cercetat îndeajuns de mult.Scriind această carte, ne-am asumat riscuri previzibile. Dorim însă aatrage cititorului atenţia asupra bunei noastre credinţe: dovezile şiargumentele prezentate aici nu-şi propun, în mod deliberat, să demonstreze oanumită tet, mai ales, readucă în atenţie subiecte consideratedefinitiv închise.Deşi ipotezele noastre vor fi catalogate ca fanteziste, dacă vor danaştere unor dispute , în limitele şi cu instrumentele unor dezbateri cucaracter ştiinţific, mărturisim că vom fi satisfăcuţi: demersul nostru nu a fostzadarnic.Monografia localităţii Popeşti-Leordeni, concepută ca o introspecţiede ordin istoric în trecutul unei comunităţi cvasi-necunoscute, este, de fapt,un pretext. În realitate, am intenţionat să readucem în atenţie unele problemeale culturii rone ce nu au fost, în ciuda multor aparenţe, definitivelucidate. Studiul nostru este, dintr-un anumit punct de vedere, o sfidare laadresa unor teorii considerate, până în prezent, imuabile.Sperăm ca aceia ce vor citi aceste pagini să se aplece cu mai multăatenţie asupra unor subiecte controversate ale trecutului nostru cultural.Eforturile de cercetare şi cunotere mai adâna realităţilor spirituale, în cadrul cărora putem include şi tenebrosul trecut al"pavlichenilor", izvorâte din dragoste şi devotament faţă de adevărul istoric,vor constitui un prilej real de satisfacţie sufletească, o motivaţie lăuntrică pentru continuarea studiilor.În sfârşit, dorim să-l asigurăm pe înţelegătorul nostru cititor că scopulacestei lucrări este acela de a servi mai bine efortul de cunoaştere a culturiiromâne, în corelaţie cu alte universuri spirituale, mai puţin cercetate.AUTORUL
1
 
PARTEA I-aCadrul GeograficLocalitatea Popeşti-Leordeni este situată în partea de sud-est aCapitalei, pe Şoseaua Olteniţei (DN-4), având următoarele coordonategeografice: 25
0
45
'
longitudine estică şi 44
0
23
'
latitudine nordică.Întreaga zonă se bucură de condiţii geografico-climatice favorabile,deoarece este situată în centrul câmpiei, ca punct de legătură între dealuri şilunca Dunării.Clima temperat continentală, caracterizată prin veri calde şi secetoase, precum şi ierni blânde, alternând cu ierni aspre, a favorizat locuireaneîntrerupa acestor meleaguri, încend cu paleoliticul mijlociu,continuând cu prima epocă a fierului, cu civilizaţia Latène, până în zilelenoastre.La ieşirea din localitate, şoseaua este mărginită pe partea stângă de o pădure întinsă (10 km), având în prezent statutul de rezervaţie cinegetică.Aceasta păstrează urme ale falnicilor codri ai Vlăsiei. Pădurea ce înconjuralocalitatea, cu sute de ani în urmă, se numea Ciumernic (stranii rezonanţe denume cimerian), fiind cunoscută şi sub denumirea "Măgura hoţilor". În partea de sud a acestei aşezări izvorăsc câteva mici cursuri de apă, dintrecare mai cunoscut este râul Câlnău.Vatra istorică a localităţii se află pe malul drept al Dâmboviţei, aiciarheologii găsind urme care atestă o locuire neîntreruptă, timp de douămilenii.VeciniiPopeşti-Leordeni se află pe "linia de centură" a Capitalei, o comunăsuburbană situată pe un cerc imaginar, care uneşte virtual reşedinţe nobiliarece prefigurează o veritabilă "VALE a LOIRE - ei Valahă".Curţile boiereşti, reşedinţele domneşti, conacele, castelele, mânăstirilece înconjoară Bucureştii pot fi repere ale unui itinerar istoric şi spiritual:Ciocănti, Buftea, Mogoşoaia, Fundeni - Frunzănti (pe malurileColentinei) ; Potlogi, Găiseni, Stoieneşti, Floreşti (în jurul Sabarului) ;Comana (pe Argeş) ; Budeşti (la confluenţa Dâmboviţei cu Argeşul) ;Popeşti - Leordeni (la doi paşi de Dâmboviţa).
2
 
Şoseaua Olteniţei, în lungime de peste 60 km, coboară spre Dunăre.Mergând pe acest drum vechi de secole, călătorul va lăsa în urma sa comunaPopeşti - Leordeni, va trece prin Frumuşani, Pasărea, Gruiu pentru a ajungela Budeşti. Aici, unde Dâmboviţa se întâlneşte cu Argeşul, la marginea unei bălţi născute într-o veche albie de râu, se află conacul generalului G. Manu,de numele căruia sunt legate şi câteva momente din istoria localităţii Popeşti- Leordeni. În trecut, conacul era înconjurat de un celebru parc, azi dispărut,din nefericire. Alături, se mai păstrează biserica înălţată pe la 1855-1857 deIon Mihail Mano, mare vornic şi fost caimacan al Ţării Româneşti, căsătoritîn 1796 cu Smaranda Văcărescu, de la care a primit ca zestre averea acesteiadin satul Leordeni.În continuare, la Negoeşti există o ctitorie din 1648 a Elenei Doamna,soţia lui Matei Basarab, o construcţie sveltă, cu turnuri înalte, cu picturimurale, datând din veacul al XIX-lea.În preajma localităţii Popeşti-Leordeni, la Fundeni-Frunzăneşti, pemalul râului Colentina, se află vestigiile unui complex arhitectural, înălţat pela 1730 de Radu Dudescu şi fiul său, Constantin.Tot în această parte a capitalei, în zona de sud-est, există vechi edificiimedievale, ctitorii ale domnitorilor sau vechilor familii boiereşti din ŢaraRomânească: Mânăstirea cu ziduri de cetate de la Plătăreşti, ctitorie a luiMatei Basarab (1646), Biserica şi conacul de la Dobreni-Vărăşti, ridicate deConstantin Basarab - Cârnul, fiul lui Radu Şerban şi nepotul lui MateiBasarab.Ceva mai la sud se află palatul familiei Năsturel, de la Hereşti. Aici,Doamna Elena, împreucu fratele ei, Udrişte (Iorest) Năsturel, marelogofăt şi cărturar de marcă al Evului Mediu românesc, construiesc un palatimpunător (1642) şi o biserică (1644). Reşedinţa boierilor Năsturel eranumită în documentele vremii "casa de piatră", datorită materialului deconstrucţie mai puţin utilizat în Ţara Românească.Cel din urmă Herescu, generalul
1
, vinde moşia sa cneazului MiloşObrenovici (1831), creatorul Serbiei Moderne. Fratele lui Miloş, Milan I,stins din viaţă la Bucureşti, la 16 decembrie 1910, este înmormântat încurtea bisericii din Hereşti.La mijlocul veacului trecut, una dintre prinţesele Obrenovici, din bogata familie domnitoare sârbească, s-a căsătorit cu bancherul EnacheGhermani. La 22 martie 1861, acesta a cumpărat moşia Leordeni, inclusiv"casele de piatră", datând din vremea lui Constantin Brâncoveanu .
1
Generalul Năsturel C. Herescu (1796-1874), aghiotant domnesc în timpul călătoriei principeluiAl. I. Cuza , la Constantinopol, din luna septembrie, 1861, a donat Academiei Române jumătatedin averea sa, pentru instituirea premiului Herescu “.3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandra Stoean liked this
VIOLETA liked this
Cuzuban Aura liked this
Avramiuc Neculai liked this
Avramiuc Neculai liked this
Mura Guran liked this
ritagabriela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->