Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Du Thao Quy Dinh GML

Du Thao Quy Dinh GML

Ratings: (0)|Views: 125 |Likes:
Published by Michael Drake

More info:

Published by: Michael Drake on Nov 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNGVIỆT NAM
___________ 
Số /QĐ- HĐQT-NHCT37
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 _______________________________ 
 Hà Nội, ngày tháng năm 2008
QUYẾT ĐỊNHVề việc sửa đổi, bổ sung một số điềuQuy chế giảm miễn lãi vay đối với khách hàng vay vốn NHCTVN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCTVN
Căn cứ Quyết định 704/QĐ-NHCT1 ngày 6/4/2006 v/v ban hành chứcnăng nhiệm vụ của các phòng, ban tại chi nhánh NHCT và Quyết định số1500/QĐ-NHCT1 ngày 15/8/2006 v/v sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ củacác phòng, ban chi nhánh NHCT;Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:Điều 1
: Thay thế, bổ sung một số điều Quy chế Giảm miễn lãi vay đối vớikhách hàng vay vốn NHCTVN ban hành kèm theo Quyết định 073/QĐ-HĐQT- NHCT37 ngày 3/4/2006.
Điều 2:
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được ápdụng trong toàn hệ thống Ngân hàng Công thương.
Điều 3:
Các ông, bà: Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban Trụ sở chính; Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Công thương chịu tráchnhiệm thực hiện quyết định này.
 Nơi nhận
:
 
- Như điều 3;- HĐQT, BĐH, Kế toán trưởng NHCTVN;Cá - Các phòng, ban nghiệp vụ TSC;- Các VPĐD;- Lưu VP, Phòng QLNCVĐ.
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCTVNCHỦ TỊCH
Phạm Huy Hùng
QUY ĐỊNH
Mã s: QĐ.37.03Trang: 1/12
GIẢ
 
M, MIỄN LÃI VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY VỐN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Ln sa đi: 01Ngày sa đi:
 
Dự thảoQUY ĐỊNH  – Tại sao không dùng Quy chế???
Tại Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản mã số QĐ.99.01ban hành kèmtheo QĐ 1499/QĐ-NHCT99 ngày 15/82006 của NHCTVN quy định:-Quy chế là hình thức văn bản để xác định nguyên tắc , trách nhiệm,quyền hạn, chếđộ và lề lối làm việc của một tổ chức hoặc một doanh nghiệp. Thông thường quychế được ban hành kèm theo quyết địnhk của thủ trưởng đơn vịQuy định là hình thức văn bản để xác định nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục và chế độcụ thể về một lĩnh vực công tác nhất định của một tổ chức hoặc một doanh nghiệp .Thông thường quy định được ban hành kèm theo quyết định của thủ trưởng đơn vịVì vậy trong Dự thảo Phòng đã dùng từ Quy định
VỀ VIỆC GIẢM, MIỄN LÃI VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNGCÓ QUAN HỆTÍN DỤNGVAY VỐN VỚICỦANGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMVề việc thay thế, bổ sung một số điều củaQuy chế giảm miễn lãi vay đối với khách hàng vay vốn NHCTVN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ- HĐQT-NHCT37 ngày / /20089)
 ________________  ___ 
 
 ______________________ 
 
 __________________ 
 
 ________ 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Mục đích
 Ngân hàng Công thương thực hiện giảm, miễn lãi cho vay đối với kháchhàng vay vốn của Ngân hàng Công thương bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khănvề tài chính nhằm:
-
Giảm bớt khó khăn tài chính cho khách hàng, tạo điều kiện để khách hàngduy trì sản xuất kinh doanh tạo nguồn trả nợ Ngân hàng Công thương.
-
Khuyến khích khách hàng tập trung mọi nguồn thu để trả nợ Ngân hàngCông thương.
-
Giải quyết nợ lãi tồn đọng của khách hàng do không có khả năng hoàn trả.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
QUY ĐỊNH
Mã s: QĐ.37.03Trang: 2/102
GIẢ
 
M, MIỄN LÃI VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNGVAYVỐNVAY VỐNNGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Lần sửa đổi: 031 Ngày sửa đổi:2
 
1. Phạm vi áp dụng:-Tất cả cCác khoản lãi vayvà hoặc phíchưa trả của khách hàngcó quan hệ tín dụng vay vốn vớitại  Ngân hàng Công thươngNHCT,trừcác khoản lãi cho vay thanh toán công nợ, các khoản lãicho vay theo ???uỷ thác của Chính phủ, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài mà Chính phủ, tổ chức và cá nhân đóchịu mọi rủi ro liên quan đến khoản vay;.- Các khoảnnợ lãi cho vay thanh toán công nợ thực hiện theo quy định hiệnhành của N
 
n ng Nhà nước Việt Nam ớng dẫn của Ngân hàng Côngthương Việt Nam;.Phòng QLNCVĐ đã làm việc trực tiếp với Phòng Chế độ kế toán và Phòngquản lý CN &thông tin: 2 phòng cho biết không có số dư về cho vay vốn đặc biệt-Đối với những Cáckhoản nợ lãi được cơ quan pháp luật, cấp có thẩmquyền (Chính phủ, N
 
gân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính) cho phép xóahoặc giảm lãi được thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Ngân hàng Côngthương Việt Nam trong từng thời kỳ.-> Hiện NHCT còn dư nợ vay vốn đặc biệt không ???, Nếu còn thì lãi củacác khoản vay này xử lý ntn???2. Đối tượng áp dụng:2.1. Trụ sở chính Ngân hàng Công thương Việt Nam.2.2. Sở giao dịch I, II, chi nhánh Ngân hàng Công thươngViệt Nam.2.3.Quy định GML này áp dụng đối với tất cả cCác khách hàng vay vốncủa  Ngân hàng Công thương,NHCTtrừcáckhách hàngsau: thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 78 Luật các Tổ chức tín dụng:2.3.1- Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toántạihệ thống Ngân hàng Công thươngtại NHCT;Thanh tra viên đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra tạihệ thống Ngân hàng Công thương;Kế toán trưởngcủa Ngân hàng Công thương, Thanh tra viên;2.3.2- Các cổ đông lớn của Ngân hàng Công thươngNHCT; 2.3.3- Khách hànglà tổ chức kinh tếmột trongnhững đối tượng sau đây sở hữu trên 10% vốn điều lệ củadoanh nghiệpkhách hàng đó:+ Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt NamNHCT,Trưởng phòng khách hàng tại Trụ sở chính;Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh;Trưởng, phó trưởng phòng giao dịch;Trưởng, phó trưởng điểm giao dịch thuộc hệ thống Ngân hàng Công Thương.+Cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Công thương thực hiện nhiệm vụ Ngườithẩm địnhxét duyệtcho vay;
QUY ĐỊNH
Mã s: QĐ.37.03Trang: 3/102
GIẢ
 
M, MIỄN LÃI VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNGVAYVỐNVAY VỐNNGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Lần sửa đổi: 031 Ngày sửa đổi:3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Huy liked this
Huy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->