Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
P. 1
ESTACAS RAIZ

ESTACAS RAIZ

Ratings:
(0)
|Views: 5,593|Likes:
Published by gontijoengenharia
A estaca raiz é uma estaca moldada in loco, em que a perfuração é revestida integralmente por meio de segmentos de tubos metálicos (revestimento) que vão sendo rosqueados à medida que a perfuração é executada.
O revestimento é recuperado.
A estaca raiz é armada em todo seu comprimento e a perfuração é preenchida por uma argamassa de cimento e areia.
A estaca raiz é uma estaca moldada in loco, em que a perfuração é revestida integralmente por meio de segmentos de tubos metálicos (revestimento) que vão sendo rosqueados à medida que a perfuração é executada.
O revestimento é recuperado.
A estaca raiz é armada em todo seu comprimento e a perfuração é preenchida por uma argamassa de cimento e areia.

More info:

Published by: gontijoengenharia on Nov 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

 
ubd`,afu
7
Nuy`e`u [`bw
BYNAU IN [NHN[ÇAEB@ a` AK[,80;;
'[nxbuåf efl k`un af ynsyf eflpjnyf n hba`j in 04&00&;??2!
5!4 H~ai`äåf p{fh~ai`
Njnlnayf in h~ai`äåf p~n y{`aulbyn ` e`{d` `f yn{{naf f~ nj` k`un #{nubuyçaeb` infay`" f~ f{ u~` u~n{hìebn j`yn{`j #{nubuyçaeb` in h~uyn" f~ f{ ~l` eflkba`äåf i`ui~`u* inxnaif u~` fay` f~ k`un nuy`{ `uunayn nl {fh~aibi`in u~n{bf{ `f ifk{f in u~`lnaf{ iblnauåf nl j`ay`* n af lìablf 5*? l!Anuyn ybf in h~ai`äåf baej~nl,un `u nuy`e`u n fu y~k~jþnu!
5!3 Nuy`e`
Njnlnayf in h~ai`äåf {fh~ai` nsne~y`if baynb{`lnayn f{ np~b`lnayfu f~hn{{`lnay`u* unl p~n nl p~`jp~n{ h`un in u~` nsne~äåf* c`g` inuebi` in nuuf`u!Fu l`yn{b`bu nl{nd`ifu finl un{7 l`inb{`* `äf* efae{nyf {â,lfji`if* efae{nyflfji`if ba jfef f~ nj` eflkba`äåf ifu `ayn{bf{nu!
5!05 Nuy`e` {`bw
Nuy`e` `{l`i` n {nnaecbi` efl `{d`l`uu` in eblnayf n `{nb`* lfji`i` ba jfefnsne~y`i` `y{`xâu in n{h~{`äåf {fy`ybx` f~ {fyf,n{e~uubx`* {nxnuybi` baynd{`jlnayn* afy{necf nl ufjf* f{ ~l efag~ayf in y~kfu lnyàjbefu {ne~n{àxnbu!
5!;4 E`{d` `ilbuuìxnj in ~l` nuy`e` f~ y~k~jåf
Hf{ä` `ify`i` nl {fgnyf p~n `jbe`i` ufk{n ` nuy`e` f~ ufk{n f y~k~jåf bufj`ifu `ynain*efl efnhbebnaynu in und~{`aä` {â,inyn{lba`ifu* `fu nuy`ifu jblbynu ÷jyblf #{~y~{`" n inun{xbäf #{ne`jp~nu* xbk{`äþnu* nye!"!Nuy` d{`ainw` â ~ybjbw`i` p~`aif un y{`k`jc` efl `äþnu nl x`jf{nu e`{`eyn{ìuybefu!
5!;3 Ynauåf {nubuynayn in p{fgnyf
Ynauåf in {~y~{` dnfyâeabe` ibxbibi` njf efnhbebnayn in lbaf{`äåf i` {nubuyçaeb` ÷jybl`!Nuy` d{`ainw` â ~ybjbw`i` p~`aif un y{`k`jc` efl `äþnu nl x`jf{nu in {fgnyf!
5!;2 E`{d` {nubuynayn in p{fgnyf
E`{d` in {~y~{` dnfyâeabe` ibxbibi` njf efnhbebnayn in lbaf{`äåf i` {nubuyçaeb` ÷jybl`!Nuy` d{`ainw` â ~ybjbw`i` p~`aif un y{`k`jc` efl `äþnu nl x`jf{nu in {fgnyf!
5!5? E`{d` in y{`k`jcf in nuy`e`u
E`{d` nhnybx`lnayn `y~`ayn a` nuy`e` nl x`jf{nu e`{`eyn{ìuybefu!
5!5; Nhnbyf in d{~pf in nuy`e`u f~ y~k~jþnu
_{fenuuf in bayn{`äåf nay{n `u ibxn{u`u nuy`e`u f~ y~k~jþnu efauyby~baynu in ~l` h~ai`äåfp~`aif y{`aulbynl `f ufjf `u e`{d`u p~n jcnu uåf `jbe`i`u!
5!94 @y{byf and`ybxf
F `y{byf j`yn{`j â efaubin{`if and`ybxf p~`aif f {ne`jp~n if ufjf â l`bf{ p~n f {ne`jp~ni` nuy`e` f~ y~k~jåf!Nuun hnaùlnaf fef{{n af e`uf in f ufjf nuy`{ nl {fenuuf in `inau`lnayf* {fxfe`ifnjf un~ nuf {õ{bf* f{ ufk{ne`{d`u j`aä`i`u a` u~n{hìebn* f{ {nk`bs`lnayf if jnaäfjh{nàybef* njf `lfjd`lnayf i` e`l`i` lfjn efl{nuuìxnj inef{{nayn in nsne~äåf innuy`p~n`lnayf* nye!
 
3!8!57 Nuy`e`u in efae{nyf lfji`i`u ba jfef
@u nuy`e`u p~`aif ufjbeby`i`u ` e`{d`u in efl{nuuåf n ynauþnu jblby`i`u `fu x`jf{nu i`y`knj` 9* finl un{ nsne~y`i`u nl efae{nyf aåf `{l`if* nsenyf p~`ayf ï `{l`i~{` injbd`äåf efl f kjfef!Nuy`e`u efl ufjbeby`äþnu p~n {nu~jynl nl ynauþnu u~n{bf{nu ïu baibe`i`u nl 3!8!0*inxnl un{ ify`i`u in `{l`i~{` p~n inxnl un{ iblnaubfa`i`u in `ef{if efl ` @KAYAK[ 8003!Ï {nubuyçaeb` e`{`eyn{ìuybe` if efae{nyf
em 
 
inxn un{ `jbe`if ~l h`yf{ {ni~yf{ in ?*3>*`{` jnx`{ nl efay` ` ibhn{naä` nay{n fu {nu~jy`ifu in nau`bfu {àbifu in j`kf{`yõ{bf n `{nubuyçaeb` ufk ` `äåf in e`{d`u in jfad` i~{`äåf!
Y`knj` 9 , Nuy`e`u lfji`i`u ba jfef7 p`{ëlny{fu p`{` iblnaubfa`lnayf
Ybf inNuy`e`Hem#9"làsblfin{fgnyf#L_`"
ε
H
ε
E
ε
UEfl{blnayf lìablf#baej~baif y{necf in jbd`äåfefl f kjfef" n #." in`{l`i~{` lìabl`Ynauåf lâib``y~`ayn`k`bsf i`p~`j aåf âanenuuà{bf`{l`{ #nsenyfjbd`äåf efl fkjfef" L`. `{l`i~{`efl{blnayf#l"Câjben nCâjben inInujfe`lnayf#0";?0*9 0*3 0*0> ?*>9*? 8*?Nue`x`i`uunl Hj~bif0>0*9 0*3 0*0> ?*>;*? >*?Nue`x`i`uefl Hj~bif;?0*9 0*3 0*0> ?*>9*? 8*?Uy{`~uu #;"0>0*9 0*3 0*0> ?*>;*? >*?H{`amb #;";?0*9 0*3 0*0> ?*>@{l`i~{`Baynd{`j,Y~k~jþnu aåfnae`lbu`ifu0>0*9 0*3 0*0> ?*>5*? >*?[`bw #;" #5";?0*9 0*3 0*0> ?*>@{l`i~{`Baynd{`j,Lbe{f,nuy`e`u#;" #5";?0*9 0*3 0*0> ?*>@{l`i~{`Baynd{`j,Nuy`e` Y{`ifX`w`ifUndlnay`if;?0*9 0*3 0*0> ?*>@{l`i~{`Baynd{`j,
0" Anuyn ybpf in nuy`e` f eflp{blnayf i` `{l`i~{` â jblby`if inxbif `f p{fenuufnsne~ybxf!;" Anuynu ybpfu in nuy`e` f ibëlny{f ` un{ efaubin{`if af iblnaubfa`lnayf â fibëlny{f if {nxnuyblnayf!5" Af e`uf in nuy`e`u ybpf {`bw inxn,un fkun{x`{ ~n ~`aif hf{ ~ybjbw`if `äf efl{nubuyçaeb` `yâ >?? L_` n ` pn{enay`dnl in `äf ≩8. i` uneäåf i` nuy`e`* ` nuy`e` inxnun{ iblnaubfa`i` eflf pbj`{ in efae{nyf `{l`if! P~`aif hf{ ~ybjbw`if `äf efl {nubuyçaeb`>?? L_` f~ ` pn{enay`dnl in `äf hf{ ≮8. i` uneäåf {n`j* yfi` e`{d` inxn un{ {nubuybi`pnjf `äf!9" F hem làsblf in p{fgnyf inuy` y`knj` â f ~n inxn un{ nlp{nd`if afiblnaubfa`lnayf nuy{~y~{`j i` pnä`! F efae{nyf nupnebhbe`if p`{` fk{` inxn yn{ hemeflp`yìxnj efl f y{`äf in e`i` ybpf in h~ai`äåf in `ef{if efl fu @ansfu Af{l`ybxfu!
2!;!;!0 P~`aybi`in in p{fx`u in e`{d`
 fk{bd`yõ{b` ` nsne~äåf in {fx`u in e`{d` nuyàybe` nl fk{`u p~n ybxn{nl ~l a÷ln{f innuy`e`u u~n{bf{ `f x`jf{ nunebhbe`if a` efj~a` #K" i` Y`knj` 8!P~`aif f a÷ln{f yfy`j in nuy`e`u hf{ u~n{bf{ `f x`jf{ i` efj~a` #K" i` Y`knj` 8* inxnun{ nsne~y`if ~l a÷ln{f in {fx`u in e`{d` bd~`j ` af lìablf 0. i` p~`aybi`in yfy`jin nuy`e`u* `{{nifai`aif,un unl{n `{` l`bu! anenuuà{b` ` nsne~äåf in {fx` in e`{d`* p~`jp~n{ p~n ung` f a÷ln{f in nuy`e`u i`fk{`* un nj`u hf{nl nl{nd`i`u `{` ynauþnu lâib`u #nl yn{lfu in x`jf{nu `ilbuuìxnbu"u~n{bf{nu `fu baibe`ifu a` efj~a` #@" Y`knj` 8!
 
Y`knj` 87 P~`aybi`in in p{fx`u in e`{d`
Ybf inNuy`e`
@ K
Ynauåf #`ilbuuìxnj" làsbl` `k`bsf i`p~`j aåf un{åf fk{bd`yõ{b`u {fx`u ine`{d` inuin p~n f a÷ln{f in nuy`e`u i`fk{` ung` bahn{bf{ ï efj~a` #K"* nl L_`A÷ln{f yfy`j in nuy`e`u i` fk{` ``{yb{ if p~`j un{åf fk{bd`yõ{b`u{fx`u in e`{d`[`bw04 #0;*> `yâ
Ψ
;>?ll aflba`j"4>
0! Fu e{byâ{bfu `ebl` uåf xàjbifu p`{` `u und~baynu efaibäþnu7, À{n`u fain c`g` nspn{bçaeb` p{âxb` efl f ybpf in nuy`e` nlp{nd`if!, Fain aåf cf~xn{ p`{ybe~j`{bi`inu dnfjõdbef,dnfyâeabe`u!, P~`aif aåf cf~xn{ x`{b`äåf if p{fenuuf nsne~ybxf p`i{åf!, P~`aif aåf cf~xn{ i÷xbi` ~`ayf `f inunlpnacf i`u nuy`e`u!;! P~`aif `u efaibäþnu `ebl` aåf fef{{n{nl inxnl un{ hnby`u p{fx`u in e`{d` nl aflìablf 0. i`u nuy`e`u* fkun{x`aif,un ~l lìablf in ~l` p{fx` in e`{d` ~`j~n{ ~nung` f a÷ln{f in nuy`e`u!5! @u p{fx`u in e`{d` nsne~y`i`u nsej~ubx`lnayn p`{` `x`jb`äåf in inunlpnacf inxnl un{jnx`i`u `yâ ~n un `ybag` pnjf lnafu 0!8 xnwnu ` e`{d` `ilbuuìxnj f~ `yâ ~n un fkun{xn~l inujfe`lnayf ~n e`{`eyn{bwn {~py~{`!9!
Ψ
< Ibëlny{f hba`j i` pn{h~{`äåf ~n un{xn eflf inubda`äåf p`{` p{fgnyf in h~ai`äåf!
2!;!;!; Bayn{p{ny`äåf i` p{fx` in e`{d`
F inunlnacf â efaubin{`if u`ybuh`yõ{bf p~`aif ung`l ubl~jy`an`lnayn xn{bhbe`i`u `uund~baynu efaibäþnu7
`
" h`yf{ in und~{`aä` af lìablf bd~`j ` ;!? efl {nj`äåf ï e`{d` in {~y~{` fkybi`a` {fx` in e`{d` f~ f{ u~` nsy{`fj`äåf! Un nuun x`jf{ aåf hf{ fkybif* `bayn{{ny`äåf ifu {nu~jy`ifu i`#u" {fx`#u" in e`{d` inxn{à un{ hnbyf njf{fgnybuy`* in `ef{if efl f nunebhbe`if af bynl 8!
k
" {ne`jp~n a` e`{d` in y{`k`jcf ung` `ilbuuìxnj nj` nuy{~y~{`! E`uf ~l` {fx` in e`{d` ynac` `{nunay`if {nu~jy`if bau`ybuh`yõ{bf* inxn,un nj`kf{`{ ~l{fd{`l` in {fx`u in e`{d` `ibebfa`bu p~n n{lby` f {nns`ln ifu x`jf{nu in e`{d`u`ilbuuìxnbu #f~ {nubuynaynu in {fgnyf"* xbu`aif f `enbyn ifu un{xbäfu ufk efaibäþnununeb`bu {nxb`lnayn inhbabi`u f~ ` {n`inp~`äåf i` h~ai`äåf n un~ nxnay~`j {nhf{äf!
2!;!;!5 P~`aybi`in in nau`bfu ibaëlbefu
_`{` efl{fx`äåf in inunlnacf `u {fx`u in e`{d` nuyàybe`u finl un{ u~kuyby~ìi`uf{ nau`bfu ibaëlbefu a` {ff{äåf in y{çu nau`bfu ibaëlbefu `{` e`i` {fx` in e`{d`nuyàybe`!
2!;!;!9 E`ufu p`{ybe~j`{nu
_`{` nuy`e`u efl e`{d` `ilbuuìxnj u~n{bf{nu ` 5!??? mA finl,un nsne~y`{ i~`u {fx`uin e`{d` ufk{n nuy`e`u in lnulf ybf* f{âl in lnaf{ ibëlny{f!Anuynu e`ufu* fu e{byâ{bfu in bayn{{ny`äåf i` {fx` in e`{d` inxnl un{ g~uybhbe`ifu!Nl nuy`e`u lfji`i`u ba jfef uåf `enbyfu nau`bfu in e`{d` efl eâj~j` ns`aubx`* inxnaif,un jnx`{ nl efay` `u `{ybe~j`{bi`inu in bayn{{ny`äåf inuynu nau`bfu!@ y`knj` `ebl` un `jbe` ` fk{`u in `yâ >?? nuy`e`u in lnul`u e`{`eyn{ìuybe`u* n a~l`lnul` {ndbåf {n{nunay`ybx` if u~kufjf!@ebl` inuy` p~`aybi`in f a÷ln{f in {fx`u in e`{d` `ibebfa`bu hbe` ` e{byâ{bf if{fgnybuy`!
@ANSF J #AK[,80;;"
Nuy`e`u [`bw

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lourival Junior liked this
Hermon Almeida liked this
azevedofh liked this
Maicon Klem liked this
Rui Rosa liked this
maurojs liked this
Érika Barros liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->