Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
124Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Potentialul turistic romanesc

Potentialul turistic romanesc

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,735|Likes:
Published by katy ktty

More info:

Published by: katy ktty on Nov 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
 67
 
Capitolul 4
POTEN
Ţ
IALUL TURISTICAL ROMÂNIEI
4.1.
 
Categorii de poten
ţ
ial turistic
Consider c
ă
România dispune de un poten
ţ
ial turistic de o marecomplexitate
ş
i valoare turistica, recunoscute pe plan mondial. Pozi
ţ
ia geografic
ă
 îi confer 
ă
României trei componente naturale definitorii în structura peisagistica
ş
i a teritoriului, care contureaz
ă
par 
ţ
ial
ş
i poten
ţ
ialul turistic al
ţă
rii: Mun
ţ
iiCarpa
ţ
i, fluviul Dun
ă
rea
ş
i Marea Neagr 
ă
cu fâ
ş
ia de litoral.Func
ţ
ia de tranzit turistic este data de a
ş
ezarea sa, România asigurândleg
ă
tura dintre tarile Europei Centrale, Nordice
ş
i Estice cu cele din sudulcontinentului
ş
i din Orientul Apropiat
ş
i mijlociu. Re
ţ
eaua de drumuri europenecu cele 7 artere rutiere
ş
i doua coridoare europene (IV
ş
i IX) magistraleleferoviare
ş
i fluviul Dun
ă
rea (coridorul VII), prin leg
ă
turile ce se stabilesc întretarile continentului eviden
ţ
iaz
ă
pozi
ţ
ia geopolitica a României în bazinul Marii Negre.Cu toata diversitatea reliefului
ş
i a structurii geologice teritoriul Românieieste unitar constituit, printr-o îmbinare armonioasa, propor 
ţ
ionala
ş
i simetrica amarilor trepte de relief, care circumscriu ca un vast amfiteatru în jurul Podi
ş
uluiTransilvaniei (mun
ţ
i, dealuri subcarpatice
ş
i podi
ş
uri, câmpii, litoral marin
ş
idelta fluviala). Acestor mari unit
ăţ
i de relief le corespund diverse tipuri de roci,nuan
ţ
e de clima
ş
i specii floristice
ş
i faunistice, râuri
ş
i oglinzi de ape, care dau omare varietate peisagistica
ş
i reprezint
ă
totodat
ă
, importante resurse, carestimuleaz
ă
 
ş
i polarizeaz
ă
diferite activit
ăţ
i turistice.Cadrul natural al României, ca o înm
ă
nunchere a acestor elemente
 
 68
fizico-geografice este o componenta de baza
ş
i relativ constanta a oferteituristice, care determina sau influen
ţ
eaz
ă
direc
ţ
iile, m
ă
rimea
ş
i structuraactivit
ăţ
ii de turism pe ansamblu
ţă
rii sau la nivel regional
ş
i local.Dezvoltarea economica
ş
i sociala a României are implica
ţ
ii mari
ş
i asupraactivit
ăţ
ii de turism atât prin crearea unei infrastructuri generale (cai decomunica
ţ
ie
ş
i mijloace de transport) dotarea cu utilaje
ş
i construirea bazeitehnico-materiale specifice turismului, diversificarea bunurilor de consum
ş
i a produselor agroalimentare etc., cât
ş
i prin realizarea unor obiective economiceapar 
ţ
inând altor ramuri, dar care intereseaz
ă
 
ş
i turismul (baraje
ş
i lacuri deacumulare, hidrocentrale, obiective industriale, lucr 
ă
ri de arta inginereasca, palate de cultura etc.) unele dintre ele devenind obiective de mare atrac
ţ
ieturistica.Progresul tehnico-economic, dezvoltarea
ş
tiin
ţ
ei, culturii
ş
i înv
ăţă
mântuluiîn România permit extinderea
ş
i diversificarea rela
ţ
iilor externe pe plan economic(mai ales în condi
ţ
iile economiei de pia
ţ
a) tehnico-
ş
tiin
ţ
ific, cultural etc. marin deinteresul cet
ăţ
enilor str 
ă
ini de a ne vizita
ţ
ara ca parteneri de afaceri, pentru studii,ca turi
ş
ti .Prin politica s
ă
consecventa de colaborare
ş
i cooperare de buna cunoa
ş
tere
ş
i în
ţ
elegere, România si-a c
ă
 p
ă
tat un binemeritat prestigiu pe plan european
ş
imondial devenind sediul unor institu
ţ
ii
ş
i organisme ale Organiza
ţ
iei Na
ţ
iunilor Unite
ş
i Uniunii Europene, iar municipiul Bucure
ş
ti, ca
ş
i alte centre urbane,locul unor întruniri interna
ţ
ionale .Poten
ţ
ialul turistic al unui teritoriu reprezint
ă
elementul fundamental încrearea produselor turistice, respectiv a ofertei turistice. Poten
ţ
ialul natural presupune o diversitate a componentelor cadrului natural, ca atrac
ţ
ii turistice
ş
iresurse poten
ţ
iale (relieful, poten
ţ
ialul speologic, re
ţ
eaua hidrografica, climaetc.).Relieful
ţă
rii noastre cu prec
ă
dere cel Carpatic se înscrie în cel mai variat
ş
iimportant poten
ţ
ial turistic, cu valoare peisagistic dar mai ales pentru activit
ăţ
i
 
 69
turistice de diverse tipuri, f 
ă
ă
deosebire de sezon.Pe culmile carpatice cele mai înalte de peste 2000 de m o mare atrac
ţ
ie oreprezint
ă
peisajele alpine cu paji
ş
ti bogate
ş
i vegeta
ţ
ie pitica, leag
ă
n al Mioriei.Astfel pe platourile mun
ţ
ilor Godeanu, Tarcu, Sureanu-Parâng Bucegi au locfestivaluri montane unele cu specific folcloric, etnografic. Arealele calcaroase, pu
ţ
in
ă
spândite în
ţ
ara noastr 
ă
(2%) se remarca totu
ş
i prin peisaje carstice,uneori aride, dar de o mare spectaculozitate, cu o paleta larga de forme
ş
ifenomene carstice de suprafa
ţ
a
ş
i de adâncime.O importanta deosebita o reprezint
ă
pentru turism platourile de doline
ş
ilacuri carstice temporare, cheile, abrupturile, izbucurile, stânc
ă
riile
ş
i crestele, precum
ş
i pe
ş
terile (10 900 de pe
ş
teri), râurile subterane cu cascade etc.
Ţ
aranoastr 
ă
din punct de vedere speologic este pe locul al treilea în Europa pentru pe
ş
terile sale de dimensiuni mari, adev
ă
rate complexe carstice, cu râuri
ş
icascade (Topolnita, Cet
ăţ
ile Ponorului), cu picturi murale (pe
ş
tera Cuciulat,Pe
ş
tera lui Adam) dar nu toate intereseaz
ă
sau pot fi valorificate pentru turism.De mare frumuse
ţ
e sunt pe
ş
terile Ur 
ş
ilor (de la Chiscau), Sc
ă
ri
ş
oara,Izvorul Tausoarelor, Cet
ăţ
ile Ponorului, Topolnita intrate dealtfel în circuitulturistic.In rocile conglomeratice din unele masive montane, agen
ţ
ii externi ausculptat un microrelief cu forme bizare
ş
i de mare atractivitate pentruturi
ş
ti:turnuri, ciuperci, cl
ă
i, sfinc
ş
i etc.Cele mai reprezentative asemenea opere ale naturii sunt în Bucegi (Babele,Sfinxul) în Ceahl
ă
u (stâncile Panaghia Toaca, c
ă
ciula Doroban
ţ
ului, Turnu lui buda etc.) în Ciuca
ş
(Ciupercile, Tig
ă
ile Mari, Turnu lui Goliat ) etc.Relieful vulcanic în general neexpresiv, se înscrie totu
ş
i
ş
i prin formespectaculoase ca Detuna Goala creata în bazaltul Mun
ţ
ilor Metaliferi
ş
i CreastaCocosului, cizelata în andezitul din Gutii sau introduce varia
ţ
ie în peisaj, precum
ş
i craterele din Mun
ţ
ii Calimani-Gurghiu-Harghita
ş
i conurile vulcanice dinMun
ţ
ii Tibles-Gutii.

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Voda Ana-Maria liked this
Nikolina Pirau liked this
Dana Bleaja liked this
Cristiana Criss liked this
Stefan Petrovici liked this
kullandrei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->