Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
55Activity
P. 1
Strategie ANT

Strategie ANT

Ratings:
(0)
|Views: 3,592|Likes:
Published by katy ktty

More info:

Published by: katy ktty on Nov 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
 1
INTRODUCERECAPITOLUL IEVOLU
Ţ
II
Ş
I TENDIN
Ţ
E ÎN TURISMUL MONDIAL
1.1 Importan
ţ
a economic
ă
a turismului 21.2 Realiz
ă
ri
ş
i tendin
ţ
e semnificative de evolu
ţ
ie ale turismului pe plan mondial 41.2.1 Performan
ţ
e economice prezente
ş
i viitoare 41.2.2 Aspecte calitative ale evolu
ţ
iei turismului pe plan mondial 61.2.3 Caracteristici ale dezvolt
ă
rii turismului în
ţă
rile Uniunii Europene 81.3. Competitivitate regional
ă
9
CAPITOLUL IISTAREA ACTUAL
Ă
A
 
TURISMULUI ROMÂNESC
2.1 Informa
ţ
ii generale 112.2 Caracterizarea st
ă
rii actuale a turismului românesc2.3 Starea mediului 132.3.1 Impactul dezvolt
ă
rii economice asupra mediului 132.3.2 Factori poluan
ţ
i pentru turism
ş
i agrement care provin dinfolosirea mediului ambiant 152.4 Starea managerial
ă
 
ş
i socio-uman
ă
182.5 Cercetarea
ş
tiin
ţ
ific
ă
212.6 Sistemul informa
ţ
ional 222.7 Legisla
ţ
ia 222.8 Leg
ă
turile turismului cu alte sectoare
ş
i organisme 232.9 Percep
ţ
ia ofertei turistice române
ş
ti pe pie
ţ
ele externe 24
CAPITOLUL IIIPREMISE
Ş
I TENDIN
Ţ
E ÎN TURISMUL ROMÂNESC
3.1 Premize ale dezvolt
ă
rii turismului românesc 273.2 Estim
ă
ri privind dezvoltarea turismului românesc 29
CAPITOLUL IVANALIZA PRODUSELOR TURISTICE
 1. Turism montan 312. Turism balnear 353. Turism de litoral 414. Turism cultural 455. Ecoturism 476. Turism de congrese
ş
i evenimente 527. Turism rural 558. Turism religios 58
CAPITOLUL VIDIREC
Ţ
II DE RELANSARE
Ş
I DEZVOLTARE A TURISMULUI
 4.1. Fundamentarea politicii
ş
i strategiei de dezvoltare a turismului 604.2. Abordarea strategic
ă
634.3. Direc
ţ
ii de relansare
ş
i dezvoltare a turismului 664.3.1. Modernizarea
ş
i dezvoltarea turismului românesc
ş
i creareaunei oferte turistice competitive pe pia
ţ
a intern
ă
 
ş
i extern
ă
674.3.2. Dezvoltarea activit
ăţ
ii de marketing
ş
i cercetare 844.3.3. Dezvoltarea capacit
ăţ
ii umane + formarea profesional
ă
954.3.4. Integrarea turismului românesc în tendin
ţ
ele europene
ş
i mondiale4.3.5 Perfec
ţ
ionarea codului legislativ 994.3.6. Asigurarea unui mediu financiar-fiscal stimulativ
ş
i stabil 99
 
 2
4.4. Monitorizare
ş
i evaluare 1034.5. Condi
ţ
ion
ă
ri interne 104
 Anexa 1
 
 3
 
INTRODUCERE
România a reprezentat o destina
ţ
ie turistic
ă
important
ă
pentru pia
ţ
a zonal
ă
,promovând, cu prec
ă
dere, produsele turistice de litoral, sta
ţ
iunile balneare, programeleculturale
ş
i m
ă
n
ă
stirile din nordul Moldovei
ş
i Bucovina.Oferta turistic
ă
româneasc
ă
nu s-a schimbat de-a lungul timpului devenindnecompetitiv
ă
în raport cu exigen
ţ
ele cererii turistice
ş
i ale produselor turistice similare de pepia
ţ
a interna
ţ
ional
ă
.Structurile turistice de primire
ş
i îndeosebi oferta de agrement sunt învechite,necompetitive, serviciile turistice
ş
i programele turistice sunt realizate stereotip
ş
i de calitatemodic
ă
iar raportul calitate-pre
ţ
este neconcludent.De aceea, în ultimii 20 de ani s-a constatat o sc
ă
dere continu
ă
a cererii turisticeextern
ă
pentru România.Pentru a ie
ş
i din competi
ţ
ia turistic
ă
interna
ţ
ional
ă
este necesar 
ă
modernizarea,relansarea
ş
i dezvoltarea turismului românesc
ş
i crearea unor produse turistice moderne
ş
icompetitive pe pia
ţ
a turistic
ă
.Se impun, astfel, pe lâng
ă
modernizarea structurilor turistice, a sta
ţ
iunilor turistice,
ş
icrearea de produse turistice noi, sta
ţ
iuni, programe originale, atractive
ş
i inedite ce ar putea,printr-o activitate sus
ţ
inut
ă
de promovare pe pia
ţ
a interna
ţ
ional
ă
, s
ă
direc
ţ
ioneze importantefluxuri turistice spre România. În acest sens, se impune
ş
i dezvoltarea ofertei de agrement
ş
ide anima
ţ
ie, de mare atractivitate, prin crearea de parcuri tematice
ş
i de divertisment, parcuriacvatice, oferte prezente în
ţă
rile cu tradi
ţ
ie turistic
ă
din lume.Al
ă
turi de modernizarea
ş
i dezvoltarea unei oferte turistice diversificate
ş
i competitivesunt necesare
ş
i m
ă
suri de îmbun
ă
t
ăţ
ire
ş
i dezvoltare a activit
ăţ
ii de marketing
ş
i promovare,de integrare în turismul mondial, de asigurare a cadrului legislativ
ş
i mediului financiar-fiscalstimulativ
ş
i stabil, corespunz
ă
toare.
CAPITOLUL IEVOLU
Ţ
II
Ş
I TENDIN
Ţ
E ÎN TURISMUL MONDIAL1.1 Importan
ţ
a economic
ă
a turismului
La sfâr 
ş
itul acestui secol
ş
i mileniu industria turismului
ş
i a c
ă
l
ă
toriilor reprezint
ă
, peplan mondial, cel mai dinamic sector de activitate
ş
i, în acela
ş
i timp, cel mai importantgenerator de locuri de munc
ă
. Din punct de vedere economic turismul se constituie
ş
i ca osurs
ă
principal
ă
de redresare a economiilor na
ţ
ionale a acelor 
ţă
ri care dispun de importanteresurse turistice
ş
i le exploateaz
ă
corespunz
ă
tor.Ac
ţ
iunea sa se manifest
ă
pe o multitudine de planuri, de la stimularea dezvolt
ă
riieconomice la perfec
ţ
ionarea structurii sociale, de la valorificarea superioar 
ă
a resurselor la îmbun
ă
t
ăţ
irea condi
ţ
iilor de via
ţă
.Privit în corela
ţ
ie cu ansamblul economiei na
ţ
ionale, turismul ac
ţ
ioneaz
ă
ca unelement dinamizator al sistemului global. Desf 
ăş
urarea turismului presupune o cererespecific
ă
de bunuri
ş
i servicii, cerere care antreneaz
ă
o cre
ş
tere în sfera produc
ţ
iei acestora.Cererea turistic
ă
determin
ă
o adaptare a ofertei ce se materializeaz
ă
, între altele, îndezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestui sector,
ş
i indirect, în stimularea produc
ţ
ieiramurilor participante la : construirea
ş
i echiparea spa
ţ
iilor de cazare
ş
i alimenta
ţ
ie,

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rosca Alexandru liked this
Georgeta Dq liked this
Daniel Ion liked this
Maya0102 liked this
katea02 liked this
Jors Ilariana Maria liked this
ka0977 liked this
Mihaela Rusu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->