Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
55Activity
P. 1
Strategie ANT

Strategie ANT

Ratings:
(0)
|Views: 3,591|Likes:
Published by katy ktty

More info:

Published by: katy ktty on Nov 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
 1
INTRODUCERECAPITOLUL IEVOLU
Ţ
II
Ş
I TENDIN
Ţ
E ÎN TURISMUL MONDIAL
1.1 Importan
ţ
a economic
ă
a turismului 21.2 Realiz
ă
ri
ş
i tendin
ţ
e semnificative de evolu
ţ
ie ale turismului pe plan mondial 41.2.1 Performan
ţ
e economice prezente
ş
i viitoare 41.2.2 Aspecte calitative ale evolu
ţ
iei turismului pe plan mondial 61.2.3 Caracteristici ale dezvolt
ă
rii turismului în
ţă
rile Uniunii Europene 81.3. Competitivitate regional
ă
9
CAPITOLUL IISTAREA ACTUAL
Ă
A
 
TURISMULUI ROMÂNESC
2.1 Informa
ţ
ii generale 112.2 Caracterizarea st
ă
rii actuale a turismului românesc2.3 Starea mediului 132.3.1 Impactul dezvolt
ă
rii economice asupra mediului 132.3.2 Factori poluan
ţ
i pentru turism
ş
i agrement care provin dinfolosirea mediului ambiant 152.4 Starea managerial
ă
 
ş
i socio-uman
ă
182.5 Cercetarea
ş
tiin
ţ
ific
ă
212.6 Sistemul informa
ţ
ional 222.7 Legisla
ţ
ia 222.8 Leg
ă
turile turismului cu alte sectoare
ş
i organisme 232.9 Percep
ţ
ia ofertei turistice române
ş
ti pe pie
ţ
ele externe 24
CAPITOLUL IIIPREMISE
Ş
I TENDIN
Ţ
E ÎN TURISMUL ROMÂNESC
3.1 Premize ale dezvolt
ă
rii turismului românesc 273.2 Estim
ă
ri privind dezvoltarea turismului românesc 29
CAPITOLUL IVANALIZA PRODUSELOR TURISTICE
 1. Turism montan 312. Turism balnear 353. Turism de litoral 414. Turism cultural 455. Ecoturism 476. Turism de congrese
ş
i evenimente 527. Turism rural 558. Turism religios 58
CAPITOLUL VIDIREC
Ţ
II DE RELANSARE
Ş
I DEZVOLTARE A TURISMULUI
 4.1. Fundamentarea politicii
ş
i strategiei de dezvoltare a turismului 604.2. Abordarea strategic
ă
634.3. Direc
ţ
ii de relansare
ş
i dezvoltare a turismului 664.3.1. Modernizarea
ş
i dezvoltarea turismului românesc
ş
i creareaunei oferte turistice competitive pe pia
ţ
a intern
ă
 
ş
i extern
ă
674.3.2. Dezvoltarea activit
ăţ
ii de marketing
ş
i cercetare 844.3.3. Dezvoltarea capacit
ăţ
ii umane + formarea profesional
ă
954.3.4. Integrarea turismului românesc în tendin
ţ
ele europene
ş
i mondiale4.3.5 Perfec
ţ
ionarea codului legislativ 994.3.6. Asigurarea unui mediu financiar-fiscal stimulativ
ş
i stabil 99
 
 2
4.4. Monitorizare
ş
i evaluare 1034.5. Condi
ţ
ion
ă
ri interne 104
 Anexa 1
 
 3
 
INTRODUCERE
România a reprezentat o destina
ţ
ie turistic
ă
important
ă
pentru pia
ţ
a zonal
ă
,promovând, cu prec
ă
dere, produsele turistice de litoral, sta
ţ
iunile balneare, programeleculturale
ş
i m
ă
n
ă
stirile din nordul Moldovei
ş
i Bucovina.Oferta turistic
ă
româneasc
ă
nu s-a schimbat de-a lungul timpului devenindnecompetitiv
ă
în raport cu exigen
ţ
ele cererii turistice
ş
i ale produselor turistice similare de pepia
ţ
a interna
ţ
ional
ă
.Structurile turistice de primire
ş
i îndeosebi oferta de agrement sunt învechite,necompetitive, serviciile turistice
ş
i programele turistice sunt realizate stereotip
ş
i de calitatemodic
ă
iar raportul calitate-pre
ţ
este neconcludent.De aceea, în ultimii 20 de ani s-a constatat o sc
ă
dere continu
ă
a cererii turisticeextern
ă
pentru România.Pentru a ie
ş
i din competi
ţ
ia turistic
ă
interna
ţ
ional
ă
este necesar 
ă
modernizarea,relansarea
ş
i dezvoltarea turismului românesc
ş
i crearea unor produse turistice moderne
ş
icompetitive pe pia
ţ
a turistic
ă
.Se impun, astfel, pe lâng
ă
modernizarea structurilor turistice, a sta
ţ
iunilor turistice,
ş
icrearea de produse turistice noi, sta
ţ
iuni, programe originale, atractive
ş
i inedite ce ar putea,printr-o activitate sus
ţ
inut
ă
de promovare pe pia
ţ
a interna
ţ
ional
ă
, s
ă
direc
ţ
ioneze importantefluxuri turistice spre România. În acest sens, se impune
ş
i dezvoltarea ofertei de agrement
ş
ide anima
ţ
ie, de mare atractivitate, prin crearea de parcuri tematice
ş
i de divertisment, parcuriacvatice, oferte prezente în
ţă
rile cu tradi
ţ
ie turistic
ă
din lume.Al
ă
turi de modernizarea
ş
i dezvoltarea unei oferte turistice diversificate
ş
i competitivesunt necesare
ş
i m
ă
suri de îmbun
ă
t
ăţ
ire
ş
i dezvoltare a activit
ăţ
ii de marketing
ş
i promovare,de integrare în turismul mondial, de asigurare a cadrului legislativ
ş
i mediului financiar-fiscalstimulativ
ş
i stabil, corespunz
ă
toare.
CAPITOLUL IEVOLU
Ţ
II
Ş
I TENDIN
Ţ
E ÎN TURISMUL MONDIAL1.1 Importan
ţ
a economic
ă
a turismului
La sfâr 
ş
itul acestui secol
ş
i mileniu industria turismului
ş
i a c
ă
l
ă
toriilor reprezint
ă
, peplan mondial, cel mai dinamic sector de activitate
ş
i, în acela
ş
i timp, cel mai importantgenerator de locuri de munc
ă
. Din punct de vedere economic turismul se constituie
ş
i ca osurs
ă
principal
ă
de redresare a economiilor na
ţ
ionale a acelor 
ţă
ri care dispun de importanteresurse turistice
ş
i le exploateaz
ă
corespunz
ă
tor.Ac
ţ
iunea sa se manifest
ă
pe o multitudine de planuri, de la stimularea dezvolt
ă
riieconomice la perfec
ţ
ionarea structurii sociale, de la valorificarea superioar 
ă
a resurselor la îmbun
ă
t
ăţ
irea condi
ţ
iilor de via
ţă
.Privit în corela
ţ
ie cu ansamblul economiei na
ţ
ionale, turismul ac
ţ
ioneaz
ă
ca unelement dinamizator al sistemului global. Desf 
ăş
urarea turismului presupune o cererespecific
ă
de bunuri
ş
i servicii, cerere care antreneaz
ă
o cre
ş
tere în sfera produc
ţ
iei acestora.Cererea turistic
ă
determin
ă
o adaptare a ofertei ce se materializeaz
ă
, între altele, îndezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestui sector,
ş
i indirect, în stimularea produc
ţ
ieiramurilor participante la : construirea
ş
i echiparea spa
ţ
iilor de cazare
ş
i alimenta
ţ
ie,

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rosca Alexandru liked this
Georgeta Dq liked this
Daniel Ion liked this
Maya0102 liked this
katea02 liked this
ka0977 liked this
Mihaela Rusu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->