Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intrebari Examen Autorizare Toate Gradele

Intrebari Examen Autorizare Toate Gradele

Ratings: (0)|Views: 1,272 |Likes:
Published by andreiplesa
Intrebari Examen Autorizare Toate Gradele
Intrebari Examen Autorizare Toate Gradele

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: andreiplesa on Nov 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

Sheet1
Pag.1 /38
Enunt
Varianta a
Varianta b
Varianta c
25 microF
250 microF
50 microF
E 97
L+N-1 ecuatii distincte
L-N +1 ecuatii distincte
N-L+1 ecuatii distincte
E 17
vopsire
smaltuire
N 133
din interiorul cladirii
3-NT 274
L 167
scandura acoperita cu tabla
beton sau scandura
3-NT 272
N122
L234
0,8 m
0,5 m
3-NT314
0,5-0,6 m
0,9-1,0 m
3-NT305
1,3-1,5 m
1,5-1,7 m
3-NT306
curentul corespunzator frontierei termice
numai de sarcinile de pornire
N102
5-10 ani
10-15 ani
pana in 5 ani
recomandata
la latitudinea consumatorului
N49
cuprinse intre 1 si 0
cuprinse intre -1 si 0
diferite de marimile indicate mai sus
E163
este permisa in anumite conditii
este permisa, dar nu se recomanda
N16
se admite
este interzisa
N77
este permisa intotdeauna
N14
in centrul de putere al amplasamentului
3-NT260
se admite
se admite conditionat
N46
analize calitative
analize cantitative
analize economice
Setul de
intrebari
"Autorizatiile de infiintare" se acorda in
conditiile legii energiei electrice, pentru:
Realizarea de noi capacitatii energetice
A.13.1
Retehnologizarea capacitatilor energetice
existente
A.13.1
Reviziile si reparatiile curente efectuate
asupra capacitatilor energetice

3 condensatoare avand capacitatea
C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100
microF legate in paralel, au capacitatea
echivalenta.

A doua legea lui Kirchhoff, pentru o
retea electrica cu N noduri si L laturi, ne
furnizeaza, pentru analiza unui circuit
electric:

Accesoriile LEA joasa tensiune. (console, suporturi, armaturi) se protejeaza prin:

zincare
A.36

Accesul in posturile de transformare din
interiorul blocurilor de locuinte si al
cladirilor publice se va face:

de regula, numai din exteriorul cladirii
A.5.4.9.
din subsolul sau demisolul cladirii printr-
o incapere tampon
A.5.4.9.
Accesul la reteaua electrica de interes
public este definit ca fiind:

Obligatia unor persoane fizice sau
juridice de a se racorda, in conditiile
legii, la retelele electrice de transport sau
de distributie

Obligatia unor persoane fizice sau
juridice de a consuma energie electrica
achizitionata de pe piata de energie
electrica in regim concurential

Dreptul unor persoane fizice sau juridice
de a se racorda si de a folosi, in
conditiile legii, retelele electrice de
transport si de distributie

A.3.1

Acoperisurile si planseele cladirilor si incaperilor in care se gasesc instalatii electrice trebuie sa fie executate din:

beton armat
A.5.1.6.b.
Actiunea vantului si chiciurei asupra
armaturilor, consolelor si izolatoarelor:
produce eforturi mult mai mari decat
cele pe conductoare sau stalpi

produce eforturi mult mai mici decat cele
pe conductoare sau stalpi si aceste
eforturi se pot neglija
A.21

produce eforturi comparabile cu cele pe
stalpi sau conductoare
Activitatea de furnizare a energiei
electrice implica urmatoarele servicii:

facturarea si incasarea contravalorii
energiei electrice, intermedierea relatiei
consumatorului cu operatorul de retea

A.63
calculul tarifelor aplicabile categoriilor
de consumatori
aprobarea contractelor-cadru de furnizare
a energiei electrice

Adancimea de pozare a cablurilor cu
tensiunea nominala mai mare de 20 kV,
in conditii normale, nu trebuie sa fie mai
mica de:

1,2 m
A.5.3.1.a

Adancimea de pozare in conditii normale
a cablurilor cu tensiunea nominala pana
la 20 kV inclusiv va fi, de regula, cel
putin de:

0,7-0,8 m
A.5.3.1.a

Adancimea de pozare in conditii normale
a cablurilor cu tensiunea nominala peste
20 kV va fi, de regula, cel putin de:

1-1,2 m
A
5.3.1. a

Adaugarea unui circuit suplimentar la o
LEA existenta se justifica economic
atunci cand curentul acesteia depaseste:

curentul corespunzator sectiunii
economice
curentul corespunzator frontierei
economice
1 fara
raspuns

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie in cazul motoarelor se face tinandu-se seama:

numai de sarcinile in regim normal de
functionare

de simultaneitatea sarcinilor in regim
normal si de pornire
A.5.4.2

Alegerea traseelor liniilor electrice
aeriene trebuie sa se bazeze pe o
conceptie de dezvoltare si sistematizare
in perspectiva a retelelor din zona
respectiva, tinand seama de o perspectiva
de:

2 fara
raspuns

Alimentarea de rezerva a consumatorilor
echipati cu instalatii electrice pentru
prevenirea si stingerea incendiilor este:

obligatorie
A.3.4.3
Alunecarea s a unui motor asincron are
valori:
Amplasarea aparatelor cu ulei in
interiorul tablourilor electrice:
este interzisa
A.5.2.57

Amplasarea aparatelor, echipamentelor
si receptoarelor electrice in locuri in care
ar putea fi expuse direct la apa, ulei,
substante corozive, caldura sau socuri
mecanice:

se admite conditionat
A.5.2.7

Amplasarea instalatiilor electrice de conexiuni si distributie in interiorul incaperilor de cabluri:

este interzisa, cu unele exceptii
A2.7.
nu exista in prescriptiile energetice o
prevedere in acest sens

Amplasarea instalatiilor electrice pentru
alimentarea unor consumatori, se face,
de regula:

evitand utilizarea terenurilor agricole sau
forestiere
in toate cazurile pe terenuri apartinand
domeniului public

Amplasarea instalatiilor electrice sub
conducte sau utilaje pe care poate sa
apara condens:

nu se admite
A
3.3.6.
Analizele de fiabilitate a instalatiilor
energetice sunt:
3 fara
raspuns
Sheet1
Pag.2 /38
Enunt
Varianta a
Varianta b
Varianta c
Setul de
intrebari
L193
Doar reglementari tehnice
Doar reglementari comerciale
L187
L200
ANRE emite licente pentru
L201
ANRE emite licente pentru:
L202
ANRE emite licente pentru:
Prestarea serviciului de sistem A15.2.c
L203
ANRE emite licente pentru:
L204
ANRE este:
L177
Gestiunea patrimoniului public
L188
L137
L138
L105
L104
L107
Operatorul economic solicita acest lucru
L108
este interzisa
N150
N152
stare de insucces data
stare de succes data
stare critica
Dan C.

ANRE - Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul Energiei este
abilitata prin lege si cu urmatoarele
competente:

Aproba reglementari tehnice si
comerciale obligatorii pentru operatorii
economici din sectorul energiei

A 11.2.h
Stabileste metodologia de urmarire si
Stabileste metodologia de urmarire si
control in vederea respectarii de catre
control in vederea respectarii de catre
operatorii economici a sistemului de
operatorii economici a sistemului de
preturi si tarife la energia electrica
preturi si tarife la energia electrica

Concesioneaza bunurile apartinand
patrimoniului public aferente sectorului
energiei electrice

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice si anume:

Atat reglementari tehnice cat si
reglementari comerciale
A 11.2.h.

ANRE emite autorizatii de infiintare
pentru realizarea si/sau retehnologizarea:
liniilor si statiilor electrice de transport al
energiei electrice
A
15.1.b

liniilor si statiilor de distributie a
energiei electrice, cu tensiune nominala
de 110 kV

A 15.1.c.
liniilor electrice de distributie a energiei
electrice cu tensiune nominala de 20 kV
Prestarea serviciilor publice de transport
si distributie a energiei electrice
A15.2.b.d

Activitatea de administrare a pietelor
centralizate
A15.2.e

Realizarea de noi capacitatii energetice
de producere a energiei electrice si
energiei termice in cogenerare

Exploatarea comerciala a capacitatilor
energetice de producere a energiei
electrice si a energiei termice in
cogenerare A15.2.a

Reabilitarea capacitatilor de producere,
transport si distributie a energiei
electrice

Retehnologizarea capacitatilor de
producere, transport si distributie a
energiei electrice

Activitatea de instruire profesionala a
personalului care lucreaza in instalatiile
electrice din cadrul Sistemului
Electroenergetic National

Prestarea serviciului public de distributie
a energiei electrice

Activitatea de administrare a pietelor
centralizate
A15.2.e.

Activitatea de instruire profesionala a
personalului care lucreaza in instalatiile
electrice din cadrul Sistemului
Electroenergetic National

Activitatea de furnizare a energiei
electrice
A15.2.f

Agentie nationala de reglementare in
domeniul energiei termice

Autoritatea Nationala de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodarie
Comunala

Autoritatea Nationala de Reglementare
in domeniul Energiei A3.2.

ANRE exercita controlul asupra
operatorilor economici din sectorul
energiei electrice cu privire la:

Respectarea reglementarilor emise si a
sistemului de preturi si tarife in vigoare
in sectorul energiei electrice A11.2.i.

Respectarea legislatiei privind
securitatea si sanatatea in munca

ANRE poate aplica sanctiuni
contraventionale in cazul in care
electricianul autorizat comite una dintre
urmatoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevazute in
Regulamentul de autorizare ca fiind
permisa

Desfasurarea activitatii in baza unui
carnet de electrician autorizat emis in
baza Ordinului MIC nr 34 din 1999, cu
valabilitate prelungita pana in 2009

Desfasurarea de activitati fara contracte
legale in vigoare (contract individual de
munca semnat cu un angajator sau
contract de prestari servicii, in cazul in
care este persoana fizica autorizata de
autoritatile administratiei locale)

A72/76

ANRE poate aplica sanctiuni
contraventionale unui electrician
autorizat pentru:

Comiterea unei fapte prevazute in
Regulamentul de autorizare ca fiind
interzisa
A76

Desfasurarea activitatii in baza unui
carnet de electrician autorizat emis in
baza Ordinului MIC nr 34 din 1999, cu
valabilitate prelungita pana in 2009

Desfasurarea de activitati fara contracte
legale, in vigoare (contract individual de
munca semnat cu un angajator sau
contract de prestari servicii, in cazul in
care este persoana fizica autorizata de
autoritatile administratiei locale)

A72/76

ANRE poate aplica sanctiuni
contraventionale unui operator economic
atestat, daca:

Operatorul economic savarseste una
dintre contraventiile stabilite in legea
energiei electrice

Operatorul economic savarseste una dintre infractiunile stabilite in legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar
sinteza activitatii desfasurate
ANRE poate retrage Atestatul acordat
daca:

operatorul economic nu indeplineste
criteriile de bonitate financiara
corespunzatoare procedurii aplicabile

operatorul economic nu indeplineste una
din obligatiile definite ca "esentiale" de
catre ANRE, conform prevederilor
Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici A52.2.c

ANRE nu are competenta de a retrage
Atestatele emise
ANRE poate retrage Atestatul detinut de
un operator economic daca:

Operatorul economic a executat lucrari
fara personal calificat, autorizat si in
numar minim corespunzator pentru tipul
de atestat detinut

A55.2.c
ANRE nu poate dispune retragerea
Atestatelor emise

Operatorul economic a prezentat in
anexa la cererea de atestare/ reatestare
informatii neconforme cu realitatea

A55.2.d
ANRE poate retrage Atestatul detinut de
un operator economic daca:

Operatorul economic a prezentat in
anexa la cererea de atestare/ reatestare
informatii neconforme cu realitatea

A55.2.d.
ANRE nu poate dispune retragerea
Atestatelor emise

Apropierea axului LEA de joasa
tensiune de constructii in care se
prelucreaza sau depoziteaza substante
combustibile, inflamabile sau cu pericol
de incendiu (explozie):

este interzisa la o distanta mai mica de
1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui
mai inalt stalp din zona

A105

este permisa conditionat (doar in
"cazurile obligate" in care nu se poate
respecta distanta minima, cu tratarea de
comun acord intre unitatile care
administreaza linia si constructia)

A105
Apropierea LEA de joasa tensiune fata
de cladiri se realizeaza:

respectand o distanta pe verticala de minim 2 m, masurata la sageata sau deviatie maxima

in functie de categoria de pericol de
incendiu a cladirii
A117

respectand o distanta pe orizontala de
minim 1 m intre un stalp al LEA si orice
parte a unei cladiri

A117
Arborele de defectare este o schema de
calcul care se construieste in raport cu o:
Sheet1
Pag.3 /38
Enunt
Varianta a
Varianta b
Varianta c
Setul de
intrebari
arc electric
solicitari electromagnetice
solicitari mecanice si termice
Dan C.
se verifica la solicitari mecanice
se verifica la solicitari termice
Dan C.
drept de utilizare gratuita
drept de proprietate
drept de servitute legala
A20.3
L207
3-L101
L29
egala cu sarcina maxima atinsa in final
scade
nu se modifica
creste
E143
L163
Ministerul Economiei si Finantelor
CN Transelectrica SA
L189
Ministerul Economiei si Finantelor
L190
L113
Ministerul invatamantului
Operatorul de distributie
L110
unui interviu in fata unei comisii ANRE
L111
0,4 kV
20 kV
L199
3-L93
in exterior
3-NT322
0,4 kV
A4.1.4
110kV
3-NT331
in retelele de 110 kV
3-NT323
compensarea curentilor capacitivi
compensarea factorului de putere
dotari PSI
E120
rezistenta mare
inductanta mare
inductanta mica
E194

Armaturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele si instalatii electrice se verifica la:

Armaturile, clemele, piesele de fixare ale
conductoarelor din centralele si statiile
electrice in conditii de scurtcircuit:

nu trebuie verificate la solicitari in
conditii de scurtcircuit

Asupra terenurilor aflate in proprietatea
tertilor, cuprinse in zonele de protectie si
de siguranta ale capacitatilor energetice,
se stabileste pentru detinatorul
capacitatilor energetice:

Atestatele emise de ANRE pentru
desfasurarea activitatilor operatorilor
economici in instalatii electrice instituie
competente:

La proiectarea si executarea de lucrari pe
niveluri de joasa, medie si inalta tensiune

Numai la proiectarea si executarea de
lucrari pe niveluri de joasa si medie
tensiune

Numai la efectuarea de lucrari de
incercari de echipamente electrice

Atributiile principale ale operatorilor de
distributie, conform prevederilor Codului
tehnic al retelelor electrice de distributie
(Codul RED), sunt:

Operatorii de distributie presteaza
serviciul public pentru toti utilizatorii
retelelor electrice de distributie,
permitand accesul nediscriminatoriu la
retelele electrice de distributie oricarui
solicitant care indeplineste cerintele
tehnice prevazute in Cod
A1.4.1.

Operatorii de distributie presteaza
Operatorii de distributie presteaza
serviciul de distributie doar pentru
serviciul de distributie doar pentru
utilizatorii retelelor electrice de
utilizatorii retelelor electrice de
distributie cu care au incheiat un contract
distributie cu care au incheiat un contract
de furnizare a energiei electrice
de furnizare a energiei electrice
Operatorii de distributie asigura serviciul
Operatorii de distributie asigura serviciul
public de distributie a energiei electrice
public de distributie a energiei electrice
doar consumatorilor de energie electrica
doar consumatorilor de energie electrica
vulnerabili
vulnerabili

Atunci cand sarcina maxima a unei
viitoare LEA creste cu o anumita rata in
prima parte a perioadei de analiza,
sarcina maxima de calcul utilizata pentru
stabilirea sectiunii economice a liniei
este

mai mica decat sarcina maxima atinsa in
final
mai mare decat sarcina maxima atinsa in
final
4 fara
raspuns

Atunci cand se compenseaza energia
electrica reactiva prin baterii de
condensatoare, tensiunea in reteaua
electrica:

Autoritatea Nationala de Reglementare
in domeniul Energiei analizeaza si
solutioneaza prin procedura
necontencioasa eventualele contestatii cu
privire la:

avizele tehnice de racordare
A8(2)
racordarea la retelele electrice de interes
public
A8(2)
calitatea executiei instalatiilor interioare
ale cladirilor civile

Autoritatea ce are ca atributii elaborarea
si aplicarea regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care
proiecteaza si executa instalatii electrice,
este:

Autoritatea Nationala de Reglementare
in domeniul Energiei A11.2.m

Autoritatea ce are ca atributii elaborarea
si aplicarea regulamentului pentru
autorizarea electricienilor care
proiecteaza si executa instalatii electrice,
este:

Autoritatea Nationala de Reglementare
in domeniul Energiei A11.2.m

Operatorul de distributie (filiale,
sucursale ale SC Electrica SA sau
societati rezultate ca urmare a procesului
de privatizare)

Autorizarea electricienilor care
desfasoara activitati de exploatare a
instalatiilor electrice se realizeaza in
baza:

unor norme specifice aprobate prin
Hotarare de Guvern

regulamentului de autorizare aprobat de
ANRE, de catre angajatori, in
conformitate cu prevederile Legii nr
319/2006 a securitatii si sanatatii in
munca
A10.1

regulamentului de atestare a operatorilor
economici, care au calitatea de operator
de retea, fiind titulari ai licentelor
specifice, de desfasurare a activitatilor de
transport sau distributie a energiei
electrice

Autorizarea electricienilor pentru
proiectarea si executarea de instalatii
electrice racordate la SEN, se face de
catre:

ANRE, in baza Legii 13/ 2007 si a unui
regulament specific
Autorizarea unui electrician se realizeaza
in urma:
promovarii unui examen de autorizare A
20
promovarii unui concurs de autorizare,
cu numar limitat de locuri

Autorizatiile de infiintare se acorda
pentru realizarea sau retehnologizare
retelelor electrice cu tensiunea de linie
nominala mai mare sau egala cu:

110 kV
A15.1.c
Avizul tehnic de racordare trebuie
obtinut:
pentru orice loc nou de consum
A6
nu este obligatorie pentru o durata mai
mica de 6 luni
nu este obligatorie pentru o putere
ceruta sub 100 kW
Bateriile de condensatoare de joasa
tensiune se recomanda sa se instaleze:
in interior
A4.4.4.
in interior pana la puteri de 250 kVAr
pe treapta
Bateriile de condensatoare pot fi montate
in instalatiile electrice de:
20 kV
A4.1.4
Bobinele de reactanta pentru compensare
se racordeaza de regula:
in retelele de 400kV
A4.101
pe tertiarele AT-urilor de 400/220/20 kV
A4.1.1.

Bobinele de stingere din statiile electrice
de transformare sunt echipamente
pentru:

Bobinele pentru limitarea curentilor de
scurtcircuit au:

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mihai Cristian liked this
Meglei Gratiela liked this
Pascal Cătălin liked this
ion.boni8194 liked this
Chincisan Andrei liked this
Cojocaru Sorin liked this
luigi.damian2554 liked this
LussLuss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->