Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengenalan Kepada Adobe Photoshop 7

Pengenalan Kepada Adobe Photoshop 7

Ratings:

4.89

(37)
|Views: 3,778 |Likes:
Adobe Photoshop by cikguiti
Adobe Photoshop by cikguiti

More info:

Published by: Mohd Khairulnizam bin Mohd Salleh on Mar 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
 8
KURSUS ASAS BINA WEBSITE
JABATAN TEKNOLOGI SAINS KOMPUTER DAN MAKLUMAT
 
PENGENALAN KEPADA ADOBEPHOTOSHOPBycikguiti
 
Disediakan oleh:Pensyarah MOHD KHAIRULNIZAM BIN MOHD SALLEHJawatan Pen.Pensyarah KananJabatan Teknologi Sains Komputer ITI Mersing
 
 9
TAJUK : PENGENALAN KEPADA ADOBE PHOTOSHOP
 
TUJUAN :
 
Kertas penerangan ini adalah bertujuan untuk menerangkan mengenai persekitaran, menu-menu,
Toolbox 
,palet dan sumber-sumber maklumat Photoshop supaya pelajar boleh mengenalpasti, mengguna dan memahamifungsi setiap komponen-komponen dan sumber-sumber yang terdapat pada Photoshop dengan betul dan tepat.
PENERANGANPengenalan
Adobe Photoshop merupakan sebuah perisian grafik yang membolehkan sesuatu imej, gambar atau bahanvisual dihasilkan ataupun diubahsuai mengikut kreativiti seseorang pengguna. Ianya merupakan antara perisianpengubahsuaian imej atau grafik yang popular di kalangan pereka grafik sama ada bagi tujuan cetakan atau punpembangunan perisian multimedia dan halaman web. Ianya juga telah diterima ramai sebagai salah satupeneraju utama dalam bidang terbabit.Adobe Photoshop bukan hanya menyediakan kemudahan untuk mengubahsuai imej untuk kegunaan cetakandan persembahan multimedia sahaja. Ianya juga membenarkan sesuatu imej khas untuk kegunaan web dibinadan diubahsuai menerusi aplikasi
Adobe Image Ready 
yang berintegrasi ke dalamnya. Dengan menggunakanPhotoshop, seseorang pembina halaman web dapat membuka perisian
 Adobe Image Ready 
dan melakukanoperasi pengubahsuaian imej atau menghasilkan pelbagai jenis animasi ringkas (animasi gif) terus menerusikemudahan yang disediakan olehnya.Selain dari kemampuan Photoshop dalam mengubahsuai sesebuah imej untuk kegunaan web, ianya jugamembolehkan objek-objek dalam jenis vektor dilukis dan diubahsuai di dalamnya. Ini menyebabkan Photoshopbukan hanya merupakan satu perisian untuk mengubahsuai imej jenis bitmap tetapi ianya juga boleh digunakanuntuk menghasilkan dan mengubahsuai imej jenis vektor.
Code No. : F02/I08/G02-03-06-LE1-IS1a
 
Muka :
2 drp. 17
 
 10
APA YANG DISEDIAKAN OLEH ADOBE PHOTOSHOP UNTUK ANDA?
Adobe Photoshop versi 7.0 menyediakan antaramuka pengguna (
user interface
) yang lebih mesra denganpengguna menerusi kehadiran bar pilihan atau
Options Bar 
yang diletakkan di bawah bar menu (
menu bar 
). Didalam Photoshop versi yang sebelumnya, bar pilihan diletakkan sebagai satu tetingkap palet (
 palette
) bersamadengan tetingkap-tetingkap palet yang lain dan ini sering menimbulkan kekeliruan di kalangan pengguna.Adobe Photoshop 7.0 juga menyediakan pelbagai alat dan kemudahan yang boleh digunakan oleh sesiapasahaja untuk menghasilkan elemen-elemen visual seperti teks, lukisan, lakaran, pelbagai bentuk objek dansebagainya.Ianya juga turut menawarkan kemudahan yang membolehkan sesuatu imej yang sedia adadiubahsuai serta dimanipulasi mengikut daya kreativiti seseorang pengguna. Untuk menghasilkan kesan khasatau kesan istimewa (
special effects
) ke atas imej yang diubahsuai, Photoshop turut menyediakan satukemudahan yang dikenali sebagai
filters
atau penuras. Dengan menggunakan
filters
yang telah sedia ada didalam Photoshop, imej yang diubahsuai akan kelihatan lebih menarik dan adakalanya melampaui dayaimaginasi seseorang.Adobe Photoshop turut menyediakan pelbagai kemudahan yang membolehkan proses menghasilkan imej digitaldalam bentuk lukisan atau lakaran dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan berkesan. Pelbagai jenis berus,pen pensel, corak dan sebagainya turut disediakan bagi tujuan yang dinyatakan.Bagi menyokong proses penghasilan imej yang lebih menarik, pelbagai kemudahan tambahan seperti
Styles
,
 Actions
dan sebagainya turut disediakan. Menerusi kemudahan ini, seseorang pengguna boleh menghasilkanpelbagai bantuk, corak, kesan atau efek istimewa (
special effects
) pada sesuatu imej dengan hanya menekansatu butang sahaja dan Adobe Photoshop melaksanakan proses lain yang terbabit secara automatik.
DI MANA ADOBE PHOTOSHOP SERING DIGUNAKAN?
Adobe Photoshop boleh diguna dalam banyak keadaan. Berikut merupakan antara keadaan atau proses kerjayang boleh memanfaatkan kemudahan yang disediakan di dalam Adobe Photoshop.
Antaramuka Perisian Multimedia
Sistem Navigasi
Antaramuka Halaman Web
Fotografi Digital
Pengubahsuaian Imej dan Manipulasi Imej
Transformasi Objek
Lukisan dan Lakaran
Teks Pelbagai Bentuk
Kesan atau efek Istimewa (
Special Effects
)
ANTARAMUKA PHOTOSHOP 7
Secara amnya, antaramuka perisian Adobe Photoshop 7 boleh dibahagikan kepada beberapa komponen utama.Setiap komponen ini berfungsi atau mempunyai peranan yang tersendiri. Antara komponen utama yang akananda gunakan kelak ialah
Toolbox 
,
Option Bar 
atau Bar Pilihan, Bar menu dan Tetingkap Palet. Fungsi dankaedah penggunaan setiap satunya perlu difahami dan seterusnya dikuasai sebelum anda boleh memulakansebarang projek grafik secara lebih berkesan.
Code No. : F02/I08/G02-03-06-LE1-IS1a
 
Muka :
3 drp. 17

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Wijhah Khaerani liked this
Aryaffend Putra added this note
macam nota JTM ja ni apa kes bro..
Eri Zaldi liked this
Iva Jackiva liked this
Sapardi Taufan liked this
Tan Chia Jian liked this
Vincent Tan liked this
Iwan Nor Hafizah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->