Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kağıt fabrikalarında bakım yönetimi scribt

Kağıt fabrikalarında bakım yönetimi scribt

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,063 |Likes:

Kağıt fabrikalarında bakım bölümünün işlevini ve faaliyetlerini irdelemektedir.

Kağıt fabrikalarında bakım bölümünün işlevini ve faaliyetlerini irdelemektedir.

More info:

Published by: Münir Karıncaoğlu on Nov 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2012

pdf

text

original

 
1
BÖLÜM 1
G
iriş
ğıt
,vazgeçilmez bir ürün olarak
dünyada varlığını sürdürmektedir.
Her nekadar,
ğıt tüketiminde azalma olacağı iddia edilse de
,
ğıt üretimi ve tüketimiazalmamakta ve sürekli olarak artmaktadır.
(
OECD 2001 verilerine göre kağıt veselüloz üretimi 1995 ile 2020 arasında % 77 artış gösterecek)
So
n yıllarda dünyada çok önemli kâğıt ve selüloz üretimi yapan ve bunlaraentegre edilmiş
,
enerji üretimi yapan devasa işletmeler kurulmuştur. Türkiye debu gelişmelerden etkilenmektedir.
Türkiye’nin artan nüfüsü ve her alanda artan üretimi, kâ
ğıt tüketiminiarttırmaktadır. İç piyasanın bu şekilde oluşması ve büyümesi de
,kapasite
artışlarına yol açmaktadır. Kapasite artışlarını iç tüketimdeki artış
tetiklemektedir.Türkiye’deki kâ
ğıt fabrikalarında
kapasite
artışı ciddi olarak
rerken,enerjiverimlilikleri
nde dikkati çekici iyileşme olmamaktadır.Bu ilk bakışta bir çelişki
gibi görülebilir. Oysa ki,dünyada yeni kurulan fabrikalarda verimli üretim
yapılarak rekabet avantajları sağlanmaktadır. Yeni makinaların ve ekipmanlarındaha az enerji harcadıkları bilinmektedir. Fakat verimliliğin
ülkemizde
artmamasının ardında,
kurumsal
yönetim anlayışıve dünyadaki gelişmelerindetaylarının izlenmemiş olması yatmaktadır.Bu konu “Kağıt Fabrikalarında Verimlilik” adlı kitapta anlatılmaya çalışılmıştı. Aynı
kapasiteli iki makina,
iki farklı ülkede
,
farklı
organizasyon ve
tasarımıakurulmaları duru
munda,
farklı verimlilikle çalışmaktadır.
Bunun örneklerisomuttur. Aradaki bu
farkın sadece kağıt
üretimbilgisindeki yetersizlikten
kaynaklandığını söylemek zordur. Çünkü
yeni olarak kurulan ve kapasite
leri eşit
olanher iki makina,tam kapasite ile üretim yapabilmektedir.Buradaki püf 
noktası kağıt makinasının kendisidışındaki
üretim hat
larının
gereksiz
ekipmanlarla donatılmasıdır. İkinci olarak
verimsiz
oldukları iyi incelenmeyen
ekipman
ların
,
ucuz oldukları için tercih edilmeleridir.
Büyük kapasiteli
makinalarda kurumsal yapılanmanın farklılaşamamasıda bunlara eklendiğinde
 
2
karşımıza dış dünyadan farklı birtablo çıkmaktadır. İşletmelerde bakılması veçözülmesi gereken bazı
sorunlar
olduğu açıktır. Verimlilikle ilgili olan farklılıklaradı geçen kitaptadetaylı olarak anlatılmış ve bazı önermelerde bulunulmuştu.Bakım konusu da bunlar arasındaydı. O kitabın ilk baskısının üzerinden 5 yıl
geçmesineve
daha büyük makinalar kurulmasına rağmen,
bu gün durum
geçerliliğini korumaktadır.
Bu kitap
verim konusuna etkişi olan bakım konusunubiraz daha detaylı olarak vermeyi hedeflemektedir.Özetle o kitapta şu noktalara vurgu yapılmıştı:
1.
Yeni dünya düzeni kağıt fabrikalarının tam kapasite ile üretim yapmalarıkadar, üretilen kağıdın maliyeti ile
de
ilgilenmektedir. Maliyeti düşürücütedbirlerin başında verimlilik unsurları gelmektedir.
O ki
tapta şu satırlarbulunmaktaydı, “
Türkiyedeki k
âğıt fabrikaları yakın gelecekte cidditehlikelerle karşılaşacaklardır.
Özellikle maliyetleri belirleyen verimsizlik,ciddi
sorun olacaktır. Sorunlarını çözmeden
,
kapasite artışı yatırımlarınakurtarıcı gibi sarılacak olan firmalar olacaktır. Bu firmalar şunuunutmamalıdırlar; iyi çalışmayan
bir
sistemde verimliliği sağlamadan, dahabüyük verimsiz yapılar kurmak, kötü sona daha çabuk varılmasına nedenolur. Üstelik her kapasite artışı, ham madde fiyatlarını arttırırken
,rekabet
nedeniyle satış fiyatlarını daha da aşağı çekecektir
.” 
Bunun adı kaynaklarıetkin bir şekilde kullanamamaktır. Yönetim, kaynakları kullanma sanatıdır.
2.Firmalar,kurulu
şlarının organizasyonuna dikkat
etmeli ve SEKA’ 
nın
ogünkü yönetim biçimi olan, organizasyonve
kadrolaşma anlayışındanuzaklaşmalıdır
,ISO 9000-2000 bu konuda, yönetimlere
fırsattanımaktadır.
(Kurumsal Organizasyon
konusu için EK 1 e bakınız)
3.
Firmalar kendi ekiplerinden destek alacak şekilde, onların eğitimlerine
önem vermeli, onl
arı iş ortakları olarak görmeli,
özellikle problem çözme
teknikleri ve nokta eğitimleri üzerinde durulmalıdır
.
İnsan sermayesi veveri tabanları gibi
bilgikenlisermayeler,
şirketlerin değerini arttırankavramlardır. Türkiye’de bu konulara ö
nem verilmemekte, sorun
şirketlerdeçalışanlarda aranarak
,
çalışanlar sürekli değiş
tirilmektedir. Yenimakina ve yeni bina,
verimlilik anlayışında gerekli
,fakat
eğitimli ve
organize insanlar da en az onlar kadar önemlidir.4.Strateji ile verimlilik
arasındasıkı bir ilişki vardır. Kötü stratejiler
verimsizdir.
Verimsiz olan işletmeler incelendiğinde
,
arkasında
yönetimin
 
3
kusurları
görülür. Özellikle yönetimin y
atırım sırasında yaptığı hatalar
ve
kurdu yaverimsizlikte baş faktörlerdir.Bunun anla
,vizyonun
olmaması ve startejik çalışmalarıneksikliği
,
bunların çalışanlaraaktarılmamış veya aktarılamamış olmasıdır
.
Bunun nasıl yapılacağı
bilinmemektedir.
Nereye gideceğini bilmeden yola çıkanlar, hiç bir yere
varamazlar.5.
Bakım ekipleri ve mühendisle
r,
ekipmanlar alındıktan sonra işe başlatılırlar.Bu nedenle bakımı kolay, güvenli ve verimli ekipman alımı
dönemi
kapanmış olur. Farklı branşlardaki insanlar bir olaya farklı taraflarındanyaklaşırlar.Alımlarda konu satış fiyatı odaklıdır, yani
iyatı
n d
üşüklüğüsonucu belirler. Teknik detaylar bu nedenle atlanmaktadır.
Ekipman
ın
ömür boyumaliyeti
gözardı edilmektedir.
6.Kâ
ğıt üretim hattı abartılı sayıda
ve verimsiz ekipmanlardan kurulmakta
veya yanlış şekillendirilmektedir. Bu doğrudan enerji tüketimini
, üretimive
bakımı etkilemektedir. Bunun sonucu işletme maliyetleri
ve sorunlar
artmaktadır.Tasarım yapılması gereken öncelikli işlerdendir.
7.Profesyonel y
öneticiler tarafından
,
abrikanın kuruluş amacı kavram olarakyerine oturtulamaktadır. Amaç
ne pahas
ına olursa olsun kağıt üretmekdeğil
,üretimden k
r etmektir.
Performansın anlamı, çok üretim yapmakdeğil, işletmeye para kazandırmaktır. Bu güne kadar fabrikalara parayıkazandıran
veya kaybettirenetki,
şirketlerinkendi performansları değil,
Türkiye’deki
ekonomik sistem olmuştu
r
. Şimdi fabrikalar kendi becerilerinisergilemek durumundadır.İşler kötü gittiğinde ekonomik politikalarısuçlamak, iyi gittiğinde sonucu başarı olarak sunmaktan vazgeçilmelidir.
8.
Kağıt fabrikaları bir sistemler bütünü
dür.
Kağıt fabrikaları y
eni ekipman veyeni insan kümelerini içinde bulunduran,üstü yeni binalarla
kapatılmış
üretim alanlar
ıdeğildir. Bu bakışkağıt üretimine
küme gözüyle bak
manınbir örneğidir.
Onun yerine,s
istem bakışı
gerekmek
tedir. Sistem bakışı
k
aynaklaorganize olm
bir dizilimolarak görür.netimin görevi
kaynakları kullanırken onları etkili olacak şekilde dizmektir. Nasıl sandığadoldurulmuş çok kıymetli ve kaliteli üretilmiş parçalar bir ekipmanıoluşturmuyorsa, binaların içine doldurulmuş ekipmanlar ve insanlar da birsistem oluşturmazlar
.
Küme bakışı halen kullanılan ve verimsizliği
yaratan
nedenlerin başındadır.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zorbjk liked this
mrtlkr2901 liked this
Mehmet Kara liked this
Mehmet Kara liked this
derinsu liked this
melo liked this
Serkan Dağli liked this
ipliprens liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->