Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marek Wichrowski - Eutanazja: podstawowe rozróżnienia pojęciowe

Marek Wichrowski - Eutanazja: podstawowe rozróżnienia pojęciowe

Ratings: (0)|Views: 722|Likes:
Published by Marek Wichrowski
Euthanasia, clasification of euthanasia
Euthanasia, clasification of euthanasia

More info:

Published by: Marek Wichrowski on Nov 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2010

pdf

text

original

 
Marek Wichrowski
Zakład Historii Medycyny i Filozofii
 Warszawski Uniwersytet Medyczny
Eutanazja: podstawowe rozróżnienia pojęciowe
 
(tezy do wykładu)
 1
.Spór o eutanazję stanowi jeden z osiowych konfliktów bioetycznych naszej epoki. Ścierająsię ze sobą dwie wpływowe orientacje etyczne, które posiadają szereg odmian, zależnych od podłoża kulturowo
-
religijnego danego obszaru. Pierwszą orientację określamy mianem etyki
świętości
 
(wartości) życia człowieka niewinnego. Wprawdzie najpełniej prezentuje jąkatolicka teoria prawa naturalnego, ale pamiętać należy o innych wersjach powiązanych zkościołami protestantanckimi, islamem i mozaizmem. Przeciwstawne podejście – 
etyki
 jakości
 
ży
cia
 – 
 
odnajdujemy w areligijnym utylitaryźmie oraz chrześcijańskim agapiźmie
 
Katolicka teoria prawanaturalnego/personalizm
chrześcijański
 
Zasada świętości życia człowieka niewinnego
 
1.Nie wolno w żadnym wypadku działaćlub zaniechać działania z
 
intencjąodebrania życia człowiekowi.
 
2.Śmierć człowieka może być wyłącznie przewidywaną ale niechcianą (nieobjętą intencją) konsekwencją czynu
dopuszczalnego.3.Dopuszczalne jest
 – 
 
w ściśleokreślonych warunkach – 
wycofanie
się z terapii podtrzymującej życie lub/i
zaprzestanie stosowania nadzwyczajnych
środków leczniczych.
 
4.Życie człowieka jest
równe, nienaruszalne
i godne podtrzymywania.
Zasada podwójnego skutku
 
Czyn X, któremu towarzyszą dwa następstwa(dobre i złe moralnie) jest dopuszczalny
wtedy i tylko wtedy, gdy:
1.X nie jest sam w sobie zły.
 2.Sprawca czynu X nie ma zamiaru (intencji)
osiągnięcia złego skutku, ale tylko przewiduje(predykcja), iż skutek taki wyniknie.
 
3.Zły skutek nie może stanowić środka doosiągnięcia dobrego skutku.
 
4.Dobry skutek winien przeważać lub
Utylitaryzm hedonistycznyi preferencyjny
Zasada
 jakości
 
życia
 
1.Wartość życia ludzkiego jest funkcjąokreślonych zmiennych.
 
2.Wartościami tych zmiennych są cechynaturalne, które mogą być orzekane z
zdani
u „A jest B”, gdzie A oznacza życieludzkie, zaś B cechę jaka mu przypisujemy.
 
3.Istnieją empiryczne metody, pozwalającerozstrzygnąć, czy konkretne życie posiadatę cechę, czy nie.
 
4.Życie ludzkie
 
nie ma wartościbezwzględnej.
 
Istot
ne w ocenie wartości ż. cechy naturalne
 
1.Długość życia.
 
2.Świadomość.
 3.Inteligencja.
4.Przynależność gatunkowa.
 
5.Użyteczność dla innych.
 
6. Odczuwanie bólu i przyjemności.
 
 
równoważyć zły.
 
Życie człowieka jest
 bonum honestum
.
Kontekst1.Filozofia polityczna konserwatyzmu.2.Teistyczna podstawa systemu.Argument
1.Równia pochyła
 2.Religijny kodeks norm
Życie człowieka jest
 bonum utile.
 Kontekst1.Filozofia polityczna liberalizmu.
2.Areligijność, indywidualizm i
antropocentryzm.Argument
1. Rachunek użyteczności
 
2. Współczucie
 
2.
Eutanazję należy określić w sposób obiektywistyczny, który pozwoli na wydzielenie e.właściwej i czynów o charakterze pokrewnym oraz ewide
ntnie nieutanatycznych. W
 proponowanej definicji umieściłem termin „X przyczynił się do śmierci Y”. W ten sposóbdefinicja pozwala na uwzględnienie dwóch podstawowych form eutanazji:
czynnej
 
(bezpośrednie działanie) i
biernej
 
(zaniechanie z intencją odebrania życia). Świadomadecyzja pacjenta bądź jej brak (np. w stanie wegetatywnym) pozwala na wyróżnienie formy
świadomej
oraz
nieświadomej
. W wyniku złożenia dwóch podziałów przedstawiamy czteryrodzaje eutanazji właściwej. W każdym przypadku „przyczynianiu się do śmierci” towarzyszy jasna intencja odebrania życia motywowana interesem pacjenta oraz współczuciem.
 
Eutanazja i pojęcia pokrewne
X dokonał eutanazji wobec Y oznacza, że
 
X przyczynił się do śmierci Y motywowany interesem Y
 (inte
ncja = śmierć Y)
 
Klasyfikacja
______________________________________________________
I Elementarne rozróżnienia
 
E. czynna - E. bierna
[X -
osoba dokonująca e.]
E. świadoma
-
E. nieświadoma
[Y - pacjent]
 
 
II Właściwa klasyfikacja
 
1. Czynna świadoma
 
2. Czynna nieświadoma
 
3. Bierna świadoma
 
4. Bierna nieświadoma
 
_________________________________
III Pojęcia pokrewne
 
5. Samob
ójstwo z asystą
 
6. Zabójstwo z litości
 
------------------------------------------------------------------------------------------
IV Czyny nieutanatyczne
6. Sedacja terminalna
7. Paliatywne wycofanie się z leczenia,którego konsekwencją jest śmierć pacjenta
3.
W sporze o eutanazję należy wyróżnić dwa poziomy rozważań. Na pierwszym – 
etykaindywidualna
 – 
 
interesuje nas odpowiedź na pytanie, czy jednostka ma prawo podjąć decyzję
o pomocy w umierani
u i czy jest to w ściśle uzasadnionych przypadkach decyzja dobramoralnie. Rozpatrujemy tutaj unikalne, pojedyncze okoliczności, w jakie uwikłana jestludzka osoba. Na poziomie drugim rozważań – 
 
etyka społeczna i prawo państwowe
- zajmujenas kwestia dop
uszczalności (legalizacji) prawnej eutanazji. Istnieją trzy stanowiska w tym
konflikcie moralno-
 prawnym a autor, uznając częściowo racje rozwiązań radykalnych (etykakatolicka i utylitaryzm) zajmuje stanowisko umiarkowane: eutanazja w określonych
warunkach
 jest dobra moralnie, ale nie należy jej legalizować.
 
Trzy stanowiska w moralno-
prawnym sporze o eutanazję
 
I. Elementarne rozróżnienia
 
E. jest zła moralnie
- E. jest dobra moralnie
[poziom etyki indywidualnej]
E. nie należy legalizować
-
E. należy zalegalizować
 
[poziom prawa i et. społ.]
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Magda353 liked this
kati32 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->