Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Silabus Basa Jawa Sd Kelas 5 V

Silabus Basa Jawa Sd Kelas 5 V

Ratings:
(0)
|Views: 889|Likes:
Published by untukbuwahyu

More info:

Published by: untukbuwahyu on Nov 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2011

pdf

text

original

 
Mangga dipun copy kalih editSalam saking Guru Anom Lereng Gunung WilisSDN KALIPANG 3 KEC. GROGOL KAB. KEDIRIAGUS TRIYANTOFacebook= pakagustriyanto@gmail.com
 
SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester:
5 ( Lima ) / I (satu)
Tema:Standar Kompetensi: Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggap wacana, crita wayang, lan paragan pacelaton lan wawanrembug nganggo ernaning basa Jawa kanthi unggah ungguh basa Jawa kang trep.KOMPETENSI DASARMATERI POKOK/PEMBELAJARANKEGIATANPEMBELAJARANINDIKATORPENILAIANALOKASIWAKTUALAT &SUMBERBELAJARTeknikBentukInstrumenInstrumenMendengarkan:Ngrungoake CritawayangNyatet tokohwayang lan sipateCrita nganggobasane dheweNgrangkum isi crita
Siswa ngrungoakecrita wayang kangdiwaca kancane
siswa mangsulipitakon kang anawacan
siswa nyritaakemaneh miturutukarane dhewe
bebarenganngrungoake critawayang kangdiwaca kancane
mangsuli pitakonkang ana wacan
nyritaake manehmiturut ukaranedhewe
Lisan
Tulisan
Tumindhak
PG
Isian
Essay
PortoFolio
TugasLiaBuku Basa JawaBuku SapalaBuku PedalanganBuku LKS Basa JawaBerbicara:Maragaake pacelatoncendhek kang gumatokkaro bocahPacelaton kanglancar lanpangucap kangbener 
siswa maragaakepacelaton cendhak
siswa wawan marangdrama kangdipragakne kancane
maragaakepacelaton cendhak
paring rembugmarang dramakang dipragaknekancane
Lisan
Tulisan
Tumindhak
PG
Isian
Essay
PortoFolio
TugasLiaBuku Basa JawaBuku SapalaBuku PedalanganBuku LKS Basa JawaParaga gambar wayang/wayangMembaca:Maca pangertene critawayangWatak sipate tokohNindaake tokohmiturut watakaneNjawab pitakonwacanMaca Aksara jawa
siswa maca critawayang
siswa mangsulipitakon ana waca
siswa blajar macaaksara jawa
maca crita wayang
mangsuli pitakonana waca
blajar maca aksara jawa
Lisan
Tulisan
Tumindhak
PG
Isian
Essay
PortoFolio
TugasLiaBuku Basa JawaBuku SapalaBuku PedalanganBuku LKS Basa JawaParaga gambar wayang/wayangMenulis:Nulis KaranganGawe karanganNulis Aksara Jawa
siswa nulis karangankanti irah-irah kangditemtoake guru
siswa macakarangane ana ngarepkelas
Siswa blajar nulis jawakanthi parentah kangana LKS/ saka guru
nulis karangan kantiirah-irah kangditemtoake guru
maca karanganeana ngarep kelas
Siswa blajar nulis jawa kanthiparentah kang anaLKS/ saka guru
Lisan
Tulisan
Tumindhak
PG
Isian
Essay
PortoFolio
TugasLiaBuku Basa JawaBuku SapalaBuku PedalanganBuku LKS Basa JawaHuruf Jawa
 
SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester:
5 ( Lima ) / I (satu)
Tema:Standar Kompetensi : Siswa bisa nerangake ukara pakon, mangertening sekabehing jinising tembung ing Basa Jawa, unggah-ungguh basa, aran-aran ing basa jawa uga mangertiapresiasi sastra mawa tetembangan ing Jawa.KOMPETENSIDASARMATERI POKOK/PEMBELAJARANKEGIATANPEMBELAJARANINDIKATORPENILAIANALOKASIWAKTUALAT &SUMBERBELAJARTeknikBentukInstrumenInstrumen
Paramasastra :
Mangerteni
 
UkaraPakonMangerteni Jinisingtembung
Mangerteni
 
UkaraPakon
Panambang –ake
Jinising tembung
Siswa nyoba nggarapsoal kang ngandhutukara pakon sawisenampa
 penjelasan
saka guru.
nggawe ukara pakonparing tuladhatembung kang mawapanambang –ake.
Guru paring pangertenbab jinising tembungaran (kata benda)tembung kriya (katakerja), tembungwilangan, tembungkahanan, tembungkatrangan, tembungpanguwuh, tembungsandangan, tembungpanyambung,tembung pengarepbanjur siswa nyobanggarap lempiransoal
paring tuladha ukarapakon.
nggawe ukara pakonparing tuladhatembung kang mawapanambang –ake.
paring pangerten bab jinising tembung aran(kata benda)tembung kriya (katakerja), tembungwilangan, tembungkahanan, tembungkatrangan, tembungpanguwuh, tembungsandangan, tembungpanyambung,tembung pengarep
Lisan
Tulisan
Tumindhak
PG
Isian
Essay
PortoFolio
TugasLiaBuku SapalaBuku PedalanganBuku LKS Basa JawaParaga gambar wayang/wayangGambar poster HuruJawaTape/ VCD player Kaset tembang dolanan,tembang macapat,File foto-foto wayang
Kawruh Basa:
Mangerteni
 
Unggah-ungguh BasaArane anake wong/bocah sukerta
Unggah-ungguhBasa
Arane anake wong/bocah sukerta
Paring apresiasi
Siswa nyoba nggarappitakon kangngandhut unggah-ungguh basa
Siswa nyoba nggarap
Paring pangertenunggah-ungguh basa
bisa nggawe tuladhaukara kang anasesrawungan mawa

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
QueenBee Jutex liked this
Hangudi Wiwid liked this
purnomo dwi candra liked this
bimo_H liked this
Leonardo Wisnu liked this
hadioetomo liked this
nvidia738 liked this
arif_66toko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->