Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svet_2009_01_72

Svet_2009_01_72

Ratings: (0)|Views: 742 |Likes:
Published by Ľubomír
Popular science, nature, history, society, ...
Popular science, nature, history, society, ...

More info:

Published by: Ľubomír on Nov 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2011

pdf

text

original

 
TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA VĚDY, TECHNIKY, LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, PŘÍRODY A HISTORIE
ZMRAŽENI PRO ŽIVOT V BUDOUCNOSTILIDÉ BYDLÍ VE VESMÍRU UŽ 10 LET
   4   9 ,   9   0   K   č ,   n   a   S   l   o  v   e   n   s   k  u  :   6   9 ,   9   0   S   k   (   2 ,   3   2
        €
   )  v  y   c   h   á  z   í   1   9 .   1   2 .   2   0   0   8
ELEKTRÁRNY NA OBĚŽNÉ DRÁZELÉKAŘI Z NÁSUDĚLAJÍ KYBORGY 
leden 2009
LOCHNESKA A YETTI:PO STOPÁCH LEGENDÁRNÍCH MONSTER
ZÁHADNÁ SMRTPRINCE RUDOLFA  AUSTRÁLIE, OBYDLENÁ „ZEMĚ NIKOHO“
 JEDINÁ 
 
ZEMĚ NESTÍ 
Proč potřebujemedruhou planetu?
        9        7        7        1        8        0        2        2        2        7        8        0        3        0        1
Bude nás trápit nedostatek energie? Vyplatí se těžit nerosty na Měsíci?Pomůže nám kryonika léčit choroby?Dokážeme prodloužit lidský věk?Ukradne technika naše soukromí?Naučíme se předcházet katastrofám?
BUDOUCNOST LIDSTVA 
speciál
2009
 
 JEDINÁ 
 
ZEMĚ NESTÍ 
 
Přírodopisné dokumenty IMAX na DVD
Divoká zvířata, nejkrásnější scenérie, nejfantastičtější dobrodružství této planety… na vaší TV! Ty nejlepší snímky natáčené ve formátuIMAX najdete v roce 2009 exkluzivně na DVD u magazínu Příroda: Také u následujícího vydání březen 2009, které vychází 13. 2. 2009.
Všechny filmy mají český dabing a české a anglické titulky.
Antarktida –Dobrodružství z jiného světa
Navštivte s námi kontinent, který si jen těžko můžeme představit. Připojte se k vědeckému bádání po stopách ukrytých v ledu starém staletí. Leťtevrtulníkem nad vrcholy ledovců … Přírodopisný dokument o Antarktidě ve vás vyvolá pocit, jako byste tam byli přítomni!
Vychází v pátek 13. 2. 2009
Nezmeškejte příští vydání magazínu Příroda:
 č  p 
 
 č 
 í   j í  å ž å   Ü ,  í  + A   j    Ü .
 
Přírodopisné dokumentyIMAXna DVD
exkluzivně přinášívelký obrazový magazín
FASCINUJE VÁSNESPOUTANOST PŘÍRODY?
PŘÍRODA 1–2/2009+ Přírodopisný dokument Afrika – Serengeti na DVD
 V prodeji od 12. prosince až do 12. února 2009 Vydejte se na neobyčejnou cestu do východní Afriky, přikteré spatříte podívanou, jaké bylo svědky jenom málo lidí,na Velkou migraci. Na cestu dlouhou více než 500 mil na-příč pláněmi Serengeti. Detaily života a smrti v nezapome-nutelném filmovém zážitku! Sérii těch nejlepších přírodo-pisných dokumentů natočených ve formátu IMAX najdete v roce 2009 na DVD exkluzivně u magazínu Příroda.
ZAJÍMÁ VÁS HISTORIE … A POČÍTAČE?
NEJLEPŠÍ PC RADY A NÁVODY 20/2008
 V prodeji od 12. prosince jen do 15. ledna 2009!
+ Naučné multimédium LANGMaster Dějepis na CD
Na CD u počítačového časopisu Nejlepší PC rady a návody najdete naučné multimédium LANGMaster –Dějepis. Zažijte pravěké lovce, egyptské faraóny, Indiány a Číňany, Ceasara a Kleopatru … a mnoho dalších histo-rických osobností a událostí. Časopis včetně CD sežene-te za pouhopouhých 33 korun!
ZAJÍMÁ VÁS HISTORIE?
ŽIVÁ HISTORIE 1–2/2009
 V prodeji od 19. prosince až do 12. února 2009
+ Egyptská kniha mrtvých
Nové číslo našeho „historického magazínu s dárkem“, za-svěcené více než jindy tajemstvím starého Egypta i úspě-chům české egyptologie, přináší jako přílohu věrnoureprodukci ze slavné „Knihy mrtvých“. Ucelený segmenttéto staroegyptské památky ve velikosti 1:1 exkluzivně zesbírek Britského muzea v Londýně.
Přineste si domůkus historie!
Zpráva Living Planet Report 2008 ukazuje, jak lidstvo zatěžuje biokapacitu naší planety.Jeden obyvatel zeměkoule by v průměrupotřeboval 2,7 globálních hektarů (gha),které by mu dokázaly poskytnout zdrojepro obživu a zároveň vstřebat jím produ-kovaný odpad. Při současném životnímstylu a velikosti populace ovšem mámek dispozici jen 2,1 gha. O třetinu tak pře-kračujeme biokapacity Země a při současných trendech budou našepožadavky za třicet let dvojnásobné. Více čtěte na straně
16
.
3
1/2009
SVĚT
LEDEN 2009
 Vážení čenáři,
 ve společnosi ohoo vydání Svěa
opustíte starý rok a vstoupíte do nového
. Někeří z nás si možná oddych-nou, že se konečně rozloučíme s olik obávaným osmič-kovým leopočem, aniž by nás posihla nějaká závažnějšíkaasroa. o ale pochopielně neznamená, že bychom sis sebou do dalšího roku nenesli problémy, ýkající se nejennaší země, ale celého svěa.
 Jak se s nimi vypořádáme zarok, za pět nebo za padesát let?
o se na základě dosavad-ního vývoje pokusili odhadnou odborníci, díky jejichž vě-decky podloženým předpovědím získáe předsavu o
ros-toucí energetické krizi
a s ní i sílící ouze (i nunosi?)dosa se k bezedné pokladnici cenných zdrojů ve vesmíru.Pokud vás už eď oběžuje
ztráta soukromí, kterou při-nesl svět propletený internetem
 , pak vás připravíme nao, že za pár desíek le bude ješě hůř. Ale budoucnos jisěpřinese i mnohá zlepšení – řeba se po několika deseileíchkonečně s naší planeou rozumně domluvíme a
 přestane-me žít na dluh, který Zemi nikdy nesplatíme.
Možná seaké probudí sovky lidí, kdysi posmrně uložených k ledu,aby pokročilá lékařská věda vyléčila dnes nevyléčielné. V dalších émaech se ale vráíme zpě k příomnosi,kerá je neméně vzrušující. Předsavíme vám
11 nejúžas-nějších vědeckých vynálezů za rok 2008,
keré bez vel-ké nadsázky přispějí ke kyborgizaci člověka. Procesujemezemě Sřední Asie a povozíme se na vznášedlech – obojži- velnících s dobrodružnými začáky. A když už jsme u časůminulých, připomeneme si
120leté výročí záhadné smrtirakouského korunního prince Rudola
a ponoříme se ješě o isíce le hlouběji – do dob, kdy Zemí cloumala ma-sová vymírání živočišných druhů. Znovu se aké pusímedo
 pátrání po legendárních monstrech
 , jako je lochness-ká příšera nebo yeti.o už jsme zase čásečně u anazie, kerá ale k přelomuroku a přemíání o časech budoucích paří. Přejeme vám onejpříjemnější plánování
 Kateřina Sedláková Droščínová
POTŘEBUJEMEDRUHOU PLANETU
2,7
ČÍSLOMĚSÍCENADĚJEMĚSÍCE
Kmenové buňky, velká, alestále nedostupná nadějemedicíny, mají svého plno-hodnotného náhradníka. Vědecké výzkumy potvrdily, že i ze specializovanýchbuněk lze připravit buňky s vlastnostmi odpovídajícímizárodečným buňkám kmenovým. Ty je pak možné použít jako univerzální „opraváře“ jakékoli poškozené či nemoc-né části těla. Zatímco pro získání kmenových buněk jsouničeny lidské zárodky, jejich náhradníci mohou být připra- veni třeba jen z buněčného materiálu lidské kůže.
České osobnostio tématu Světa
Lednový Svě si vyyčil nesnadný úkol –spolu s odborníky z oblasi vědy a echni-ky jsme prozkoumali současné problémy pohledem budoucnosi. Jak se s nimi za0 či 50 le lidsvo vyrovná? A proč jepořeba se ěmio émay zabýva?Nad poslední oázkouse v souvislosis problemaikou zráy soukromí v echnicky  vyspělé společnosizamyslel
 Mgr. Marek Tichý, koordinátor projektu Lidská práva a technologiespolečnosti Iuridicum Remedium:
  „Pokrok s sebou časo nepřináší jen výhody, ale i nechěné dopady. echnolo-giie pro zpracování da změnily náš živodramaicky. Elekronická komunikace,propojování daabází, on-line přísup keslužbám, kopírování a snadná analýza das sebou bohužel nesou obrovské rizikozráy soukromí. ao rizika si málokdouvědomuje, a nejde přiom jen o zneužiíke komerčním účelům. Ve společnosi,kde za každým vaším krokem zůsáváelekronická sopa, je nuné mluvi o om,kdo a zda se po vašich sopách smí vyda.Právo na soukromí nelze zpochybni, jenuné jej chráni nezávisle na om, kudy se ubírá vývoj echnologií.“ O pravdě-podobném vývoji za pár desíek le sedočee na sraně 8.
Výherci soutěže o dva lístkydo multikina Palace Cinemasz minulého čísla:
Petra Růžičková
– Karlovy Vary;
Jindřich Kubánek
– Most;
Kateřina Neureiterová
– Uherské Hradiště
Geografická mapa světa
S tímto číslem Světa jste získali prvnípolovinu nástěnnégeografické mapy svě-ta včetně podmořské-ho reliéfu. Druhou částnajdete v příštím čísle,které vychází 23. ledna 2009.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
c3187942 liked this
Standrs Bandrs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->