Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elliot Rodger: BodyBuilding.com (6)

Elliot Rodger: BodyBuilding.com (6)

Ratings: (0)|Views: 4,071|Likes:
Published by Matthew Keys
Released 24/May/2014
Released 24/May/2014

More info:

Published by: Matthew Keys on May 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/27/2014

 
9/64/6:<4 Naw da yau dilo wktn nlti1 - Fadyfukodk`e.mab Carubsnttp7//wifmlmni.eaaeoiusirma`ti`t.mab/silrmn1q2mlmni7shAyslAz\dKG7carub.fadyfukodk`e.mab/snawtnrild.pnp%=Ct%=D<3<;>6<5=+&md29&no2i`&mt2mo`h… </3
Tixt-a`oy virska`Tnks ks Eaaeoi's mlmni ac nttp7//carub.fadyfukodk`e.mab/snawtnrild.pnp1t2<3<;>6<5=. Kt ks l s`lpsnat ac tni plei ls kt lppilrid a` Bly 64, 6:<4 <6746769 EBT. Tnimurri`t plei mauod nlvi mnl`eid k` tni bil`tkbi. Oilr` bariTkp7 Ta qukmhoy ck`d yaur silrmn tirb a` tnks plei, priss
Mtro+C
 ar
-C
 (Blm) l`d usi tni ck`d flr. 
 
64/5 Mustabir ]irvkmi <->55-;;<-=4<< Ma`tlmt Ys @iid Niop1 Skiw Mlrt
CVII EKCT!
L@[ AVDIV ASIV
 
$
59
 Dksmau`ts & Dilos - ]ke` Yp!
Ck`d L Zol` ]tari Fady]plmi Uarhauts @utrktka` ]uppoibi`tltka` Batkvltka` Carub Bari...
Tnrild7 Naw da yau dilo wktn nlti1
]ilrmn
 k`7
Tni Uarod‛s #< Fadyfukodk`e L`d Ckt`iss Carub - ]lvi Yp Ta 9:% Acc Vitlko Zrkmis K` Aur Fadyfukodk`e.mab ]tari!
CL\ Mabbu`kty Carub Lmtka`s \ukmh Ok`hs
 Ldvl`mid
Carub ¸ Bari Ei`irlo Mltiearkis ¸ Bksm. ¸ Naw da yau dilo wktn nlti1 Visuots < ta <3 ac <3
Flttoicury
]tri`etn & ]kzi
#<
 Naw da yau dilo wktn nlti1
Naw da yau dilo wktn nlti1 K'b sabitkbis lowlys l`ery tnk`hk`e lfaut tni pirsa` tnltK nlti.K tnk`h kt's lccimtk`e by okci.*NILV TNI VLEK@E TNY@DIV AC CAI] MVY]NID Y@DIV NLBBIV] CAVEID CAVULV! ]A@E] AC FVILHK@E FA@I ]NLHI NK] KM[ TNVA@I L@D ZOIL]I TNI BKENT[TNAV!**CAVEID F[ ULV L@D FVYTLO ]TVKCI,TNY] K] FAV@ L ]ZLVTL@ OKCI.UI OKSI TATVLK@,TA CKENT L@D DKI,YZA@ TNI CKIOD UNIVI TNI NIVAI] OKI.LOUL[] CVIIL@D @ISIV ]OLSI],AYV DILD ]OIIZ ]AY@DO[ K@ TNIKV EVLSI].**I[I] EOK@TK@E MAOD,K'B ]TLOHK@E FAODO[ ZVAUOK@E UKTN B[ ZLMH CL@E] AC]TIIO,TA TILV B[ BILO NAUOK@E UI LTTLMH!*
:9-<>-6:<4, :<799 ZBGak` Dlti7 Bly 6:<4Oamltka`7 Y`ktid Hk`edab(Erilt Frktlk`)Lei7 6:]tlts7 3'6"Zasts7 =6Vip Zawir7 : 
KKKTrayKKK
Fl``id
#6
"[au'oo warry oiss lfaut wnlt piapoi tnk`h lfaut yau wni` yau rilokzi naw siodab tniyda. "
:9-<>-6:<4, :<793 ZB
KKKTrayKKK
Fl``id
#=Arkek`looy Zastid fy
Flttoicury
 
sabitkbis lowlys l`ery
CVII
¸
Vibibfir Bi
GAK@ @AU
]KE@ YZ
Bibfir Oaek`
OAE K@
Careat Oaek` K`ca1
Fady]plmi Lmtkvkty
@a Ypdltis
Skiw Loo
MustabkzidMa`ti`t
¸
Blsskvi A`ok`iMabbu`kty
¸
Trlmh [aur Zraeriss
¸
Y]IV@LBI / IBLKOZL]]UAVD
Bkmnlio L Ua`dirmuf l`d 6,6=;,;6= atnirs okhi tnks.
Okhi
Unaoi ]kti
 
9/64/6:<4 Naw da yau dilo wktn nlti1 - Fadyfukodk`e.mab Carubsnttp7//wifmlmni.eaaeoiusirma`ti`t.mab/silrmn1q2mlmni7shAyslAz\dKG7carub.fadyfukodk`e.mab/snawtnrild.pnp%=Ct%=D<3<;>6<5=+&md29&no2i`&mt2mo`h… 6/3
Gak` Dlti7 Bly 6:<4Oamltka`7 Y`ktid Hk`edab(Erilt Frktlk`)Lei7 6:]tlts7 3'6"Zasts7 =6Vip Zawir7 : 
wlkt wut
:9-<>-6:<4, :<795 ZBGak` Dlti7 ]ip 6:<=Oamltka`7 Y`ktid Hk`edab(Erilt Frktlk`)Lei7 6<]tlts7 3':", <>= ofsZasts7 5:<Vip Zawir7 <>< 
Zilsl`tckentir
Viekstirid Ysir
#4
rilo iyis riloksi rilo okis**pasktkvi mriw****YH mriw**
:9-<>-6:<4, :<795 ZBGak` Dlti7 ]ip 6:<=Zasts7 <=Vip Zawir7 :
u`cu``ymlt
Viekstirid Ysir
#9
]koi`mi ks tni fist carb ac traook`e, Kc yau nlti sabia`i l`d tniy h`aw kt tniy wkoo tryta eit l rksi aut ac yau. Fut kc yaur skoi`t tniy wa`'t ciio ls sltksckid. ]k`mi tnks ks l FFcarub, ea ta tni eyb l`d eit tni l`eir aut a` sabi wikents, nl`e aut wktn sabicrki`ds, ar ea ta tni bavkis. Kc yau ml`'t da l`y, silrmn up sabi mabidy a` yautufiar sabitnk`e.
:9-<>-6:<4, :67:: ZBGak` Dlti7 Lpr 6:<=Oamltka`7 Y`ktid ]tltis]tlts7 9';", <=9 ofsZasts7 <<Vip Zawir7 : 
IookatVadeir
Viekstirid Ysir
#3
Loo yau ml` da ks ibfrlmi kt. Oit tni nltrid ibpawir yau.
Arkek`looy Zastid fy
Flttoicury
 
Naw da yau dilo wktn nlti1 K'b sabitkbis lowlys l`ery tnk`hk`e lfauttni pirsa` tnlt K nlti.K tnk`h kt's lccimtk`e by okci.
:9-<>-6:<4, :67:= ZB
eu`snaw<:<
Viekstirid Ysir
#5
da nltir rips fra.
 
9/64/6:<4 Naw da yau dilo wktn nlti1 - Fadyfukodk`e.mab Carubsnttp7//wifmlmni.eaaeoiusirma`ti`t.mab/silrmn1q2mlmni7shAyslAz\dKG7carub.fadyfukodk`e.mab/snawtnrild.pnp%=Ct%=D<3<;>6<5=+&md29&no2i`&mt2mo`h… =/3
Gak` Dlti7 Amt 6::5Oamltka`7 ZlrleulyLei7 44]tlts7 9'>", <>9 ofsZasts7 9,3:9FadyZak`ts7 =463Vip Zawir7 535 
Vimymoi mriw
:9-<>-6:<4, :67:= ZBGak` Dlti7 Gl` 6:<6Zasts7 6,6;9Vip Zawir7 4=> 
NKOBL@53
Viekstirid Ysir
#>
Ks tnks lfaut fik`e `ieeid k`ta tni rid za`i apki1Oit kt loo aut,frln! [au'oo ciio fittir!
Arkek`looy Zastid fy
Flttoicury
 
Naw da yau dilo wktn nlti1 K'b sabitkbis lowlys l`ery tnk`hk`e lfauttni pirsa` tnlt K nlti.K tnk`h kt's lccimtk`e by okci.¾¾0?((((·0 ¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ.¾¾0?((((·0¾.µ´¯jµ. 0?((((·0
:9-<>-6:<4, :67:> ZBGak` Dlti7 Bly 6:<4Oamltka`7 Y`ktid ]tltisLei7 4=]tlts7 9'<:", 6:; ofsZasts7 >;Vip Zawir7 <=6 
Trkgkma`
Viekstirid Ysir
#;
Oit kt ea fra... Uny looaw atnirs ta nlvi sa bumn pawir avir yau1... Kc yau oit kt ilt yau up k`skdi tni` 'tniy wk`' ... Kc yau oit kt ea l`d ck`d pilmi wktn kt tni` [AY wk`... Kt's `at wartn tni wlstid i`irey k` by apk`ka`...
:9-<>-6:<4, :67<< ZBGak` Dlti7 Blr 6::4Zasts7 =9Vip Zawir7 :
Fl`hs Foaabz
Viekstirid Ysir
#<:
nlti ks okhi rid fuoo car bi. oit kt batkvlti yau

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Logan K. Young liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->