Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veckans tanke: Riksbanken sänker räntan och söker sin nya roll

Veckans tanke: Riksbanken sänker räntan och söker sin nya roll

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by SEB Group
Fortsatt låg inflation, fallande inflationsförväntningar och tydliga signaler från Europeiska Centralbanken (ECB) om att kraftfulla stimulansåtgärder är på väg gör att Riksbanken sänker reporäntan två gånger till 0,25 procent det närmaste halvåret. Det skriver SEB:s prognoschef Håkan Frisén i Veckans tanke.
Fortsatt låg inflation, fallande inflationsförväntningar och tydliga signaler från Europeiska Centralbanken (ECB) om att kraftfulla stimulansåtgärder är på väg gör att Riksbanken sänker reporäntan två gånger till 0,25 procent det närmaste halvåret. Det skriver SEB:s prognoschef Håkan Frisén i Veckans tanke.

More info:

Published by: SEB Group on May 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2014

pdf

text

original

 
 
Riksbanken sänker räntan och söker sin nya roll
MÅNDAG 26 MAJ 2014
PRESSEN PÅ RIKSBANKEN ATT GENOMFÖRA YTTER-LIGARE RÄNTESÄNKNINGAR HAR ÖKAT
genom fort-satt låg inflation, fallande inflationsförväntningar och tydliga signaler från Europeiska Centralbanken (ECB) om att kraftfulla stimulansåtgärder är på väg.
KRITIKEN MOT RIKSBANKEN HAR DEN SENASTE TIDEN HAFT INSLAG AV ÖVERTONER.
Det gäller inte minst ansvaret för att arbetslösheten har fastnat på hög nivå. Strukturella förändringar på arbetsmarknaden, med en växande andel personer bland de arbetslösa som har svag anknytning till arbetsmarknaden, har t ex säkert haft större betydelse än penningpolitiken. Även den ganska svaga internationella konjunkturen har spelat stor roll. Ändå verkar flera argument som anförts för att Sverige ska ha en stramare penningpolitik än de flesta andra industriländer vara på väg att försvagas. I samband med publiceringen av
Nordic Outlook 
 den 13 maj ändrade vi vår prognos och räknar nu med att Riksbanken kommer att sänka reporäntan både i juli och oktober så att man når nivån 0,25%. Om inflationsförväntningarna fortsätter nedåt tror vi också att Riksbanken kan tvingas ompröva sin hållning i vissa andra frågor som växelkurs, löneut-veckling och räntesignalering. Prissättningen på ränte-marknaden indikerar i huvudsak en räntesänkning till 0,50% även om det har börjat prisas in en liten sannolik-het för ytterligare ett steg till 0,25%. I den allmänna de-batten kan man höra tvivel på att ytterligare räntesänk-ningar verkligen är rätt medicin för svensk ekonomi. Det gör att det finns skäl att resonera kring vilka strategier som står till buds för Riksbanken.
CENTRALBANKERNAS ANSVAR NÄR DET GÄLLER ATT MOTVERKA UPPKOMSTEN AV BUBBLOR
 på tillgångsmarknader och alltför uppdriven skuldsättning har diskuterats en längre tid. Runt 2010 fanns det tydliga tecken på att erfarenheterna av finanskrisen skulle leda till en försvagad ställning för inflationsmålen och att centralbankerna tydligare skulle väga in tillgångsprisernas utveckling vid räntesättningen. Ett tongivande dokument från IMF, ”Rethinking Macroeconomic Policy” (Blanchard m fl), argumenterade t ex i denna riktning. I Riksbanken gick åsikterna isär. Stefan Ingves tycktes ha medvind för sina tankar att ”luta sig mot vinden” medan t ex Lars EO Svensson fortsatte att argumentera för att inflationsmå-len skulle behållas ograverade.
UTVECKLINGEN HAR NU GÅTT I EN RIKTNING DÄR FRÅGORNA SEPARERAS
 så att penningpolitiken kon-centreras på inflationsmålen och det nya politikområdet makrotillsynen får ansvar för att undvika systemfarlig utveckling av skulder och tillgångspriser. Storbritannien är ett exempel där två olika policykommittéer arbetar inom Bank of England med väl avgränsade ansvar för penning-politik resp. makrotillsynen. I Sverige satte regeringen ifjol ned foten och gav Finansinspektionen huvudansvaret för makrotillsynen. Samtidigt skapades ett rådgivande Stabili-tetsråd med Finansmarknadsministern som ordförande och med deltagande av cheferna för Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Det första mötet hölls i fre-dags (23 maj) och följdes av en kortare kommuniké. Att Finansinspektionen nu får ett tydligt ansvar för makrotill-synen innebär en avlastning för Riksbanken och räntepoli-tiken; vi har redan sett tecken på att inflationsmålets ställning åter stärkts.
RIKSBANKEN VERKAR DOCK TREVA SIG FRAM
när det gäller
 
frågan om vilket handlingsutrymme som finns kvar för penningpolitiken när det gäller att värna den finansi-ella stabiliteten. Hanteringen av den analys som Riksban-ken presenterades den 7 maj ”Hushållens skulder under lupp” tyder på att åtminstone delar av Riksbanken ser med oro på hushållens skuldsättning. Fortfarande finns också utrymme att motverka ökande skuldsättning inom ramen för inflationsmålspolitiken. Stigande hus- och ak-tiepriser kan t ex stimulera den reala aktivitetsnivån i ekonomin och bidra till ett ökat inflationstryck. Ett annat exempel är Riksbankens försök att visa hur en snabb väg till uppfyllelse av inflationsmålet, under vissa antagande, kan skapa en tillgångsprisbubbla som i ett senare skede kan brista med kraftig recession och eventuellt också deflationistiska tendenser som följd (
se t ex 
 
Penningpoli-tisk rapport Juli 2013)
.
ERFARENHETERNA FRÅN LÄNDER SOM HAR DRAB-BATS AV STORA BOPRISFALL
 pekar på att försvagade balansräkningar möts med ökat sparande. Därmed kom-mer ekonomin oftast in i en negativ spiral med minskad ekonomisk aktivitet, ökad arbetslöshet och ny våg av boprisfall. Däremot har det varit ganska ovanligt att dessa recessionstendenser lett till deflation. Vår slutsats är att det i normala fall finns ganska små möjligheter att koppla ihop frågan om finansiell stabilitet med inflationsmålet. Scenarier blir lätt spekulativa och godtyckliga. Endast om

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->