Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
laporan kajian tindakan

laporan kajian tindakan

Ratings: (0)|Views: 2,064|Likes:
Published by mohdazhan
laporan kajian tindakan, penglibatan pelajar solat berjemaah.
laporan kajian tindakan, penglibatan pelajar solat berjemaah.

More info:

Published by: mohdazhan on Nov 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

 
GDP 4043
Tajuk KajianMenyelesaikan Permasalahan Murid Yang Tidak Solat Zohor Secara BerjemaahBagi Murid Tingkatan 5 Ibnu Sina, Maahad al-Sabirin Ayer Lanas, JeliKelantan.Nama penyelidikNo Metri
1.
Muhamad Khairi B Muhammad195290
2.
Abd Hadi B Ibrahim195224
3.
Jazlan B Mohamad195245
4.
Ahmad Zulkifli B Ariffin195232
5.
Mohd Azhan B Nordin 195404Laporan kajian ini telah siap ditulis pada hari Khamis 23 Julai 2009.
1GDP 4043 KAJIAN TINDAKAN
 
GDP 4043
Penghargaan
Kami bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan kurnia-Nya jua laporankajian tindakan ini dapat disempurnakan sebagaimana adanya. Dalam proses pelaksanaannya, kami sangat terhutang budi dan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberi kerjasama dan sumbangan yangtidak terhingga. Penghargaan ini, pertamanya kami tujukan khusus kepada En Alis BPuteh selaku Moderator kami yang telah banyak memberi panduan dan tidak jemu- jemu memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam menyiapkankan laporan kajiantindakan ini. Keduanya kami ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasihkepada Yang Berusaha Tuan Pengetua Maahad Al-Sabirin Ust Hj Mohd Razif B HjOthman yang memberi kerjasama penuh dan membenarkan kajian ini dijalankandisekolah beliau. Seterusnya yang ketiga, untuk guru-guru dan murid-murid yangterlibat secara langsung dan secara tidak langsung dengan kajian tindakan ini.Terakhirnya tidak lupa juga dikesempatan ini kami rakamkan ucapan ribuan terimakasih buat ahli keluarga tersayang yang banyak memberi daya inspirasi kepada kami begitu juga buat rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak memberi sokonganmoral dalam menyiapkan hasil laporan kajian tindakan ini. Allah jualah yang mampumambalas jasa dan sumbangan kalian, semoga hasil kajian ini memberi manfaatkepada semua.
Abstrak 
2GDP 4043 KAJIAN TINDAKAN
 
GDP 4043
Kajian tindakan ini berkisarkan tentang penyelesaian permasalahan muridyang tidak solat Zohor secara berjemaah bagi murid tingkatan 5 Ibnu Sina MaahadAl-Sabirin Ayer Lanas, Jeli Kelantan. Solat Zohor berjemaah telah dimasukkankedalam kurikulum dan dilaksanakan disemua sekolah dibawah pentadbiran YayasanIslam Kelantan. Walaubagaimanapun pelaksanaannya dipandang remeh dan diambilringan oleh sebilangan murid. Beberapa pendekatan dan kaedah dalam bentuk aktivititelah dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran dan peratusan kehadiran muriduntuk solat Zohor secara berjemaah. Sebuah kelas seramai 35 orang murid daripadatingkatan lima telah dipilih sebagai responden kajian berdasarkan peratusan rendahmereka menunaikan solat Zohor secara berjemaah disekolah. Disamping itu, kajian ini juga digunakan untuk menilai keberkesanan metodologi, pendekatan dan kaedah yangtelah digunakan dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tindakanyang dilaksanakan dapat meningkatkan kesedaran dan peratusan murid untuk solat berjemah.
Senarai Isi kandungan Laporan
TajukMuka SuratPenghargaan2
3GDP 4043 KAJIAN TINDAKAN

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
anizasuraya70_978568 added this note
izin kongsi
1 thousand reads
1 hundred reads
Qaseh Marlina liked this
Qaseh Marlina liked this
aini1806 liked this
Ayati Sht liked this
arunaaraj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->