Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anexa 1 Cerere finantare

Anexa 1 Cerere finantare

Ratings:
(0)
|Views: 3,178|Likes:
Published by LEGAL MANAGEMENT

More info:

Published by: LEGAL MANAGEMENT on Nov 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
 Anexa 1
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013CERERE DE FINANŢARE ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
[Se completează de către Organismul Intermediar] 
ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru DezvoltareRegională ..................................………………………..Număr de înregistrare……………...................
[Se completează cu nr. de înregistrare de laregistratura ADR] 
 Înregistrată de…………………………............................................
[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează] 
Cod SMIS (Număr cerere de finanţare)………..................................>Semnătura……………………………........................Data înregistrării…………………...............
[zz/ll/aaaa] 
[
Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare:
Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicatmodul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cucaractere italice şi marcată între paranteze dreptunghiulare [ ]. Vă rugăm să citiţi cu atenţieexplicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare!
La momentul complerii cererii de finaare, explicaţia marcată între parantezeledreptunghiulare trebuie ştearsă 
Tabelul de pe coperta cererii de finanţare se va completa numai de tre organismulintermediar. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul!
Ducompletarea cu informiile solicitate, cererea de finaare se va numerotacorespunzător, în conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului
]
TITLUL PROIECTULUI………………………………………………………………………………………………………
[
Titlul proiectului se va scrie cu litere de tipar. Atenţie, titlul proiectului nu trebuie să depăşească 300 de caractere
]
TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE01 FEDER 
1
<semnătură>
<nr. pagină>
<ştampilă>
 
[
 Această informaţie este predefinită. Vă rugăm nu ştergeţi, modificaţi, completaţi!
]
1.INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL1.1SOLICITANTDenumire organizaţie:
............................................................ ...............................
Cod de înregistrare fiscală
………………………………..........................................
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
.(dacă este cazul).............................
Adresa poştală:
……………………………………......................................................
Adresa poştă electronică
……………… ………………………………………............
[
Se va completa cu date despre organizaţie, aşa cum apar ele în documentele statutare. Rubrica privind adresa poştală se completează cu adresa completă a sediului principal al organizaţiei. Adresa electronică este cea generală a organizaţiei sau a reprezentantului legal al acesteia;această informaţie referitoare la adresa electronică nu este obligatorie!
]
1.2TIPUL SOLICITANTULUI:
Autoritate a administraţiei publice localeAutoritate a administraţiei publice locale - prin serviciile publice de asistenţă socială dinsubordineAutoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizori de servicii sociale dedrept public, acreditaţi în condiţiile legiiAutoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizori de servicii sociale dedrept privat, acreditaţi în condiţiile legiiFurnizorii de servicii sociale de drept public, acreditaţi în condiţiile legiiFurnizorii de servicii sociale de drept privat, acreditaţi în condiţiile legii:Asociaţie/ fundie, constituită înconformitate cu prevederile OG nr. 26/2000Filială a unei asociaţii/ fundaţii internaţionaleUnitate/ structură de cult, aparţinândcultelor religioase recunoscute în România
1.3REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUINume, prenume
………………………………………………………………………………………
Funcţie
………………………………………………………………………………………………….
Număr de telefon
………………………………………………………………………………………
Număr de fax
…………………………………………………………………………………………..
2
<semnătură>
<nr. pagină>
<ştampilă>
 
Adresă poştă electronică
…………………………………………………………………………….
[
Se va completa cu numele persoanei care are dreptul, conform actelor de constituire, să reprezinteorganizaţia şi să semneze în numele acesteia. Se va trece numele complet, aşa cum apare în cartea deidentitate
 
şi iniţiala tatălui
]
1.4PERSOANA DE CONTACTNume, prenume
……………………………………………………................................................
Funcţie
…………………………………………………………………………………………………..
Număr de telefon
………………………………………………………………………………………
Număr de fax
………………………………………………………………………………………….
Adresă poştă electronică
........................................................................................................
[
Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant pentru relaţia cu organismulintermediar/autoritatea de management în ceea ce priveşte cererea de finanţare. Se va trecenumele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate. Persoana de contact poate fi chiar reprezentantul legal, dacă solicitantul doreşte
]
1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARENume
……………………………………………………………………………………………………
Funcţie
…………………………………………………………………………………………………
Număr de telefon
……………………………………………………………………………………..
Număr de fax
…………………………………………………………………………………………
Adresă poştăelectronică
........................................................................................................
[
Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semnătura pentruoperaţiuni financiar-bancare. Se va trece numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare încartea de identitate
]
1.6BANCA / TREZORERIABanca/Sucursală:
............................................................................................................
Adresa
:………………………………………………………………………………………………..
Cod IBAN:
…………………………………………………………………………………………….
1.7SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DINPARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)
Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice comunitare sau de împrumut dinpartea IFI în ultimii 5 ani?DA NU
3
<semnătură>
<nr. pagină>
<ştampilă>

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
filimon_daniel liked this
Ioana-Anca Dinca liked this
Alexandra Adelina liked this
Ion Barburasa liked this
Monica Banceanu liked this
okgb liked this
Florin Pop liked this
Alina Elena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->