Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
syildirim meali

syildirim meali

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Published by mustafaakman

More info:

Published by: mustafaakman on Nov 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2009

pdf

text

original

 
FATHA
1 Rahmn ve rahm olan Allahn adyla [59,22-24]
2 Btn hamdler, vgler lemlerin Rabbi Allahadr.
3 O rahmndr, rahmdir.
4 Din gnnn, hesap gnnn tek hkimidir. [24,25; 37,53]
5 (Haydi yleyse deyiniz): Yalnz Sana ibadet eder, yalnz senden medet
 umarz. [73,9; 6,1; 3,64]
6 Bizi doru yola, Sana doru varan yola ilet.
7 Nimet ve ltfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba urayanlarn ve
 sapknlarnkine deil. [4,69]
BAKARA1 Elif, Lm, Mm.
2 te Kitap! phe yoktur onda. Rehberdir mttaklere! [32,1-2]
3 O mttakiler ki grnmeyen leme inanrlar. Namazlarn tam dikkatle ifa
� �
 ederler. Kendilerine ihsan ettiimiz nimetlerden hayr yolunda harcarlar.
4 Hem sana indirilen kitab, hem de senden nce indirilen kitaplar tasdik
 ederler. hirete de kesin olarak onlar inanrlar.
5 te bunlardr Rableri tarafndan doru yola ulatrlanlar. Ve ite bunlardr
 felh bulanlar.
6 nkra saplananlar ise ister uyar ister uyarma onlar iin birdir, imana
 gelmezler. [10,96]7 Allah onlarn kalplerini ve kulaklarn mhrlemitir. Gzlerine de bir perde
 inmitir. Bunlarn hakk byk bir azaptr. [61,5; 6,110; 4,155]
8 yle insanlar da vardr ki Allaha ve hiret gnne inandk. derler; Oysa
 iman etmemilerdir. [63,1]
9 Akllar sra Allah ve iman edenleri aldatmay kurarlar. Kendilerinden
� �
 bakasn aldatamazlar da farknda deiller. [58,18]
10 Kalplerinde bir hastalk vardr. Allah da onlarn hastalklarn daha da
 ilerletti. Bu yalanclk (ve samimiyetsizlikleri) sebebiyle bunlara gayet ac bir
 ceza vardr. [9,124-125; 47,17; 47,20]
11 Ne zaman onlara: Yeryzne fesat samayn! denilse Biz sadece baryz,
 ortal dzeltmekten baka iimiz yok! derler. [8,73; 47,11; 2,205]
12 Gznz an, bunlar bozguncularn ta kendileridir, lkin uurlar yok,
 farknda deiller.
13 Ne zaman onlara: u gzel insanlarn iman ettii gibi siz de iman edin.
 denilse Yani o beyinsizlerin inandklar gibi mi inanalm? derler. Asl
 beyinsizler kendileridir de farknda deiller.
14 Bunlar iman edenlerle karlatklar vakit Biz de mminiz derler. Fakat
� �
 eytanlaryla babaa kaldklarnda da: Emin olun, biz sizinle beraberiz, biz
 onlarla alay ediyoruz. derler.
15 Allah da kendileriyle alay eder ve azgnlklarnda onlara mhlet verir;
 bylece onlar bir mddet babo dolarlar.
16 te onlar hidyeti verip, dallet satn aldlar. Ama bu, krl bir ticaret
 olmad. nk kr yolunu tutmadlar.
17 Bunlarn durumu, aydnlanmak iin ate yakan bir kimsenin durumuna benzer.
 Ate evresini aydnlatr aydnlatmaz. Allah onlarn gzlerinin nurunu giderir ve
 karanlklar iinde brakr, onlar da gremez olurlar. [63,3]
18 Sar, dilsiz ve krdrler onlar. Onun iin hakka dnmezler. [22,46]
19 Yahut onlarn durumu gkten saanak halinde boanan ve iinde youn
� �
 karanlklar, gk grlemeleri ve imekler bulunan yamura tutulmu kimselerin
 durumuna benzer. Yldrmlarn verdii dehetle, lm korkusundan, parmaklarn
 kulaklarna tkarlar. Fakat Allah kfirleri epeevre kuatr. [63,4; 9,56-57;
 57,13-15]20 imek nerdeyse gzlerini kreltecek. nlerini aydnlatt m nda
 yrrler, (imek snp) karanlk knce de dikilir kalrlar. Allah dileseydi
 kulaklarn sar, gzlerini kr ederdi. Allah gerekten her eye kadirdir.
21 Ey insanlar! Hem sizi, hem de sizden nceki insanlar yaratan Rabbinize
 
 
ibadet ediniz. Byle yapmakla her trl zarardan korunmay mid edebilirsiniz.
 [32,3; 30,41; 39,28]22 O Rabbinize ki yeryzn size bir dek, g de bir kubbe yapt. Gkten
 yamur indirip, onunla size rzk olarak eitli mahsuller kard. yleyse siz
 gerei bilip dururken sakn Rabbinize e komayn.
23 Eer kulumuza indirdiimiz Kurnn Allahn sz olduu hakknda pheniz
 varsa, haydi onun srelerinden birine benzer bir sre meydana getirin ve Allahtan
 baka gvendiklerinizin hepsini arn, iddianzda tutarl iseniz. [10,37; 11,13;
 17,88; 28,49]24 Bunu yapamazsanz -ki hibir zaman yapamayacaksnz- ras insanlarla talar
 olan ve kfirler iin hazrlanm o ateten saknn.
25 man edip makbul ve gzel iler yapanlar mjdele: Onlara iinden rmaklar
 akan cennetler vardr. yle cennetler ki, ne zaman meyvelerinden kendilerine bir
 ey ikram edilirse: Bu, daha nce de dnyada yediimiz ey! diyecekler. Oysa bu,
� �
 onlarn ayns olmayp, benzeri olarak kendilerine sunulacaktr. Orada onlarn
 tertemiz eleri de olacak ve onlar orada devaml kalacaklardr.
26 Allah gerei aklamak iin bir sivrisinei, hatta onun tesinde olan bir
� �
 eyi misal getirmekten ekinmez. man edenler onun Rablerinden gelen gerek
 olduunu bilirler. Kfirler ise Allah byle misal vermekle ne kasdediyor?
 derler. Allah bu misal ile biroklarn artr, yine onunla biroklarn yola
 getirir; ancak bununla fsklardan bakasn artmaz. [22,73; 29,41; 14,24;
 74;31; 13,19-25]27 Bu fsklar o kimselerdir ki, Allaha kesin sz verdikten sonra szlerinden
 dnerler. Allahn, kurulmasn istedii balar koparr ve yeryznde fitne ve
 fesat karrlar. te bunlar ziyana urayanlarn ta kendileridir. [2,63]
� �
28 Ey kfirler! Allah nasl inkr edebilirsiniz ki, siz l iken size hayat
 veren Odur. unu bilin ki, tayin ettii vde gelince sizi ldrecek, yine
 diriltecek ve sonunda Onun huzuruna gtrleceksiniz. [52,35; 76,1; 40,11; 45,26]
 {KM, Hezekiel 37,1-14; aya 26,19; Daniel 12,2-3; Yuhanna 5,21; Romallara 4,17}
29 Odur ki yeryznde bulunan her eyi sizin iin yaratt. Sonra iradesi
 yukarya ynelip oray da yedi gk halinde salamca nizama koydu. O her eyi
 hakkyla bilir. [41,9-12] {KM, Tesniye 10,14; I Krallar 8,27}
30 Rabbin meleklere: Ben yeryznde bir halife yaratacam dedii vakit onlar:
 ! Oradaki nizam bozacak ve yeryzn kana bulayacak bir mahlk mu yaratacaksn?
 Oysa biz sana devaml hamd, ibadet yapp, Seni tenzih etmekteyiz! dediler.
 Allah: Ben, sizin bilmediiniz pek ok ey bilirim buyurdu. {KM, Tekvin 1,26}
� �
31 Ve deme btn isimleri retti. Mteakiben nce onlar meleklere
 gstererek: ddianzda tutarl iseniz haydi Bana unlar isimleriyle bir bildirin
 bakalm! dedi. {KM, Tekvin 2,20}
32 Sbhansn ya Rab! Senin bize bildirdiinden baka ne bilebiliriz ki? Her
 eyi hakkyla bilen, her eyi hikmetle yapan Sensin. dediler.
33 Allah: dem! Eyann isimlerini onlara sen bildir. dedi. O da isimleriyle
 onlar bildirince Allah buyurdu: Ben size demedim mi ki, gklerin ve yerin
 srlarn Ben bilirim! Ve Ben sizin gizli ak yapmakta olduunuz her eyi de
 bilirim! [20,7; 27,25]
34 O vakit meleklere: deme secde edin! dedik. blis dndaki btn melekler
 secde ettiler. blis bunu yapmad, kibrine yediremedi ve kfirlerden oldu [7,11;
 15,29; 20,116; 38,72]35 Ve dedik ki: dem! Einle birlikte cennete yerlein, oradaki nimetlerden
 istediiniz ekilde bol bol yiyin, sadece u aaca yaklamayn. Byle yaparsanz
 zalimlerden olursunuz. [7,19-20; 20,120] {KM, Tekvin 3,6; 3,22; 2, 15-17}
36 Derken eytan onlarn ayaklarn kaydrarak iinde bulunduklar nimet
 yurdundan kard. Biz de: Haydi, dedik, birbirinize dman olarak yeryzne inin!
 Siz orada belirli bir sre ikamet edip yararlanacaksnz.
37 Byk pimanlk duyan dem, Rabbinden birtakm kelimeler renip onlara gre
 hareket etti. Rabbine yalvard. Allah da tvbesini kabul etti. Zaten O tvbeyi
 kabul eder, merhameti boldur.38-39 Dedik ki: nin oradan hepiniz! Artk ne zaman Benden size doru yolu
 
 
gsteren rehber gelir de kim ona uyarsa, onlara hi bir korku olmayacak, hi
 zlmeyecekler de. nkr edip yetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler,
 hem de orada ebed kalacaklardr. [20,123; 7,24-35]
40 Ey srailin evlatlar! Hatrlayn ve dnn size ihsan ettiim nimetimi!
 Bana verdiiniz sz yerine getirin ki Ben de size kar ahdimi yerine getireyim
 ve yalnz Benden korkun! [44,30-34; 5,20] {KM, Tekvin 15,18; 17,2-14}
41 Sizin yannzda bulunan Tevrat tasdik etmek zere indirdiim Kurna iman
 edin, onu inkr edenlerin ban siz ekmeyin. yetlerimi az bir fiyatla, yani
 dnya menfaati karlnda satmayn. Asl Bana kar gelmekten saknn.
 [2,89.91.97.101; 3,81; 4,47; 5,48; 6,92; 35,31; 46,12.30]42 Batl hakka kartrmayn, bile bile gerei gizlemeyin!
43 Hem namaz tam kln, zekt verin, rk edenlerle beraber siz de namaz
 kln.
44 Halka iyilii emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevrat
 okuyup duruyorsunuz. Artk aklnz banza almayacak msnz? [11,88]
45 Sabr gstererek, namaz vesile ederek Allahtan yardm dileyin! Geri bu ok
 zor bir itir, fakat ii sayg ile rperenlere deil. [29, 45]
46 i sayg dolu olan bu mminler, Rablerine kavuacaklarn ve Ona
 dneceklerini iyi bilirler.
47 Ey srailin evlatlar! Size ihsan ettiim nimetimi ve vaktiyle sizin
 atalarnz dier insanlara stn kldm hatrlayn!
� � � �
48 yle bir gnden saknn ki, o gn hi kimse bakasnn yerine birey
 deyemez, kimseden efaat kabul edilmez, hi kimseden fidye alnmaz, hem onlara
 yardm da edilmez. [31,33; 26,100-101; 37,25]
49 Hem sizi en feci ikencelere urattklar zaman Firavunun adamlarndan
 kurtardmz da hatrlayn! Onlar sizin dnyaya gelen erkek ocuklarnz
 kesiyor, kz ocuklarnz ise ktlk iin hayatta brakyorlard. te bunda size
 Rabbiniz tarafndan etin bir imtihan vard. {KM, k 1,15-16}
50 Yine hatrlayn ki, sizin gemeniz iin denizi yarm, sizi kurtarp, siz
 bakp dururken gzlerinizin nnde Firavun hanedann bomutuk. {KM, k 14,16;
 21-30; Mezmurlar 78,13; 106,9-11}51 Ve bir vakit Msya krk gecelik bir sre ayrmtk. Ama siz Msnn
 ayrlmasndan az sonra, buzay ilh edinip zalim olmutunuz. [7,142; 2,54.92;
 4,153; 7,148; 20,85-97] {KM, k 14,18; Tesniye 9,9.16}
��
52 Bundan sonra kredesiniz diye Biz sizi affettik.
��
53 Msya Kitap ve Furkan verdik, ta ki doru yolda yryebilesiniz. [28, 52-
53; 21,48; 3,4; 25,1; 8,29]54 Ms kavmine dedi ki: Ey kavmim! Sizler buzaya tutulmakla kendinize ok
 yazk ettiniz! Derhal Yaradannza tevbe edin! Allah yolunda kendinizi ldrn!
 Byle yapmanz sizi Yaratan nezdinde daha hayrldr. Bylece Allah da sizin
 tvbelerinizi kabul etsin. nk o tvbeleri ok kabul eder, merhamet ve ihsan
 boldur. (4,66) {KM, k 32,27-28, 4,66}
��
55 Bir zaman da: Ey Ms! Biz Allah aka grmedike sana inanmayz!
 dediniz. Bunun zerine derhal sizi yldrm arpt, siz de bakakaldnz.
56 Siz bir mddet l vaziyette kaldktan sonra, kredesiniz diye sizi
 dirilttik.57 zerinize bulutlar glge yaptk. Size ksmet ettiimiz hell ho rzklardan
 yiyesiniz diye kudret helvas ve bldrcn indirdik. Fakat nankrlk etmekle onlar
 Bize deil, kendilerine yazk ediyorlard. [7,160; 20,80] {KM, k 13,21;
 16,13-15}58 Bir zaman da yle dedik: u ehre girin ve orada istediiniz yerden bol bol
� �
 yiyin! ehrin kapsndan secde ederek, saygl bir tavrla girin ve Affet bizi
 ya Rebben (htta) deyin ki sularnz affedelim; iyilik yapanlarn
 mkfatlarn daha da artracaz. [4,154; 7,161]
59 Ne var ki o zalimler sz deitirip baka ekle koydular. Biz de o
 zalimlere, itaat dna ktklar iin, gkten ac bir azap indirdik.
60 Bir zaman da Msa, kavmi iin su arayp Allaha yalvarmt. Biz de: Asan
 taa vur! demitik. Bunun zerine o tatan on iki pnar fkrm, her blk
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->