Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fondul de Garantare a Victimelor Strazii

Fondul de Garantare a Victimelor Strazii

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Eduard Iorgulescu

More info:

Published by: Eduard Iorgulescu on Nov 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2009

pdf

text

original

 
Fondul de Protectie a Victimelor Strazii
In situatia in care, in urma unui accident auto, autorul acestuia paraseste loculaccidentului si ramane neidentificat, sau in cazul in care faptasul nu poseda asigurareRCA valabila, Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (F.P.V.S.) despagubestevictimele acestor accidente care se pot solda cu avarierea ori distrugerea de bunurisau cu vatamari corporale si/sau decese.Fondul de Protectie a Victimelor StraziiIn situatia in care, in urma unui accident auto, autorul acestuia paraseste loculaccidentului si ramane neidentificat, sau in cazul in care faptasul nu poseda asigurareRCA valabila, Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (F.P.V.S.) despagubestevictimele acestor accidente care se pot solda cu avarierea ori distrugerea de bunurisau cu vatamari corporale si/sau decese.
 Fondul de Protectie a Victimelor Strazii se constituie din contributiile asiguratorilor RCA, iarsumele astfel colectate sunt folosite pentru acordarea de despagubiri astfel:• Pentru vatamari corporale si/sau decese, in conditiile in care se confirma raspundereaproprietarului sau conducatorului autovehiculului vinovat de producerea accidentului, daridentitatea acestuia a ramas necunoscuta;• Pentru avarierea ori distrugerea de bunuri sau vatamari corporale si/sau decese, dupa caz,atunci cand proprietarul unui autovehicul identificat, care a cauzat prejudiciul, nu are incheiata oasigurare obligatorie RCA, valabila la data producerii accidentului.Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (F.P.V.S.) functioneaza ca institutie de sine statatoare dinanul 2006, cu toate ca prevederi menite sa protejeze victimele unor accidente rutiere cu autorneidentificat exista din anul 1971.Primele demersuri pentru infiintarea Fondului au fost initiate in anul 1995, in cuprinsul art. 60 dinLegea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania. F.P.V.S. a devenit functional inanul 2005, odata cu publicarea Ordinului nr. 3.108/2005 pentru punerea in aplicare a Normelorprivind constituirea, administrarea si utilizarea Fondul de Protectie a Victimelor Strazii. In lunamai 2006, au intervenit anumite schimbari in ceea ce priveste functionarea FPVS, schimbariintroduse prin Legea nr. 113/ 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.201/ 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare sisupravegherea asigurarilor.Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) a stabilit nivelul contributiei pe care o vor platiasiguratorii la Fondul de Protectie a Victimelor Strazii pentru anul 2008 la 1,5% din primele bruteincasate din asigurari RCA. Procentul de contributie a scazut fata de anii anteriori, 2006 si 2007,cand nivelul acesteia era de 2,5% din primele brute incasate din asigurari de raspundere civilaobligatorii, pentru ca F.P.V.S. si-a creat rezervele necesare, conform oficialilor C.S.A.
Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (F.P.V.S.)
intervine in calitate de Organism de plataa despagubirilor in interesul persoanelor pagubite prin accidente de autovehicule, in condiţiileprevazute la Cap. 2 „
Atributiile Fondului in calitate de organism de plata adespagubirilor
” din cadrul
Normelor privind Fondul de Protectie a Victimelor Strazii
puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.113.127/2006.
Rolul si conditiile generale de interventie ale FPVS
 
garanteaza
, in conditiile legii, despagubirea persoanelor care au suferit prejudicii in urmaunor accidente produse de autovehicule neasigurate sau neidentificate si
despagubeste
persoanele prejudiciate daca acestea nu sunt despagubite de cei care le-au prejudiciat;
nu estenecesar
ca persoanele pagubite sa faca dovada ca au intreprins demersuri pentru recuperareaprejudiciilor de la persoana vinovata;• daca accidentul cauzator de prejudicii a fost provocat deun
vehicul neasigurat
, din categoria celor pentru care legea din Romania prevedeobligativitatea incheierii asigurarii R.C.A., se garanteaza si se platesc despagubiri
atat pentrudaune materiale cat si pentru vatamari de persoane si decese
; pentru daune materialenu se garanteaza si nu se despagubeste o parte din dauna de100 Eur/echivalent in lei, carereprezinta fransiza ce ramane in sarcina persoanei pagubite;• daca accidentul cauzator deprejudicii a fost provocat de un
vehicul neidentificat
, din categoria celor pentru care legea dinRomania prevede obligativitatea incheierii asigurarii R.C.A., regula este ca se garanteaza si seplatesc despagubiri
numai pentru vatamari de persoane si decese
; pentru daunelemateriale produse prin accidente de vehicule neidentificate, se garanteaza si se platescdespagubiri
numai daca
in accident, cel putin o persoana a suferit
vatamari care sa necesitepentru vindecare mai mult de 60 de zile de ingrijiri medicale
; fransiza ce ramane insarcina persoanei pagubite pentru daune materiale in aceste cazuri este de 500 Eur/echivalentlei; prin accident provocat de un
vehicul neidentificat
, se intelege acel accident in carevehiculul agresor a intrat in coliziune directa cu persoana accidentata sau cu bunul pe care l-aavariat, dupa care a parasit locul accidentului.• dreptul persoanelor prejudiciate prin accidentede autovehicule cu autor neidentificat sau care nu erau asigurate R.C.A., de a beneficia dedespagubiri precum si cuantumul despagubirilor, se stabileste cu respectarea stricta aprevederilor legislatiei aplicabile in functie de data si de locul producerii accidentului; •persoanele care pot beneficia de despagubiri, sunt cele prevazute de legislatia in vigoare la dataproducerii accidentului.
Acordarea despagubirilor
In cazul accidentelor de circulatie produse de autori neidentificati se acorda despagubiri numaipentru vatamari corporale sau decese, iar in cazul accidentelor produse de autori identificati cuautovehicule sau tramvaie neasigurate se acorda despagubiri atat pentru vatamari corporale saudecese cat si pentru daune materiale.Cuantumul despagubirilor se stabileste in conformitate cunormele privind aplicarea legii de raspundere civila auto in Romania, respectiv de echivalentul a150.000 Euro pentru daune materiale si echivalentul a 750.000 Euro/persoana in caz devatamari corporale. In cazul despagubirilor pentru daune materiale, din despagubirea cuvenitase scade o fransiza reprezentand echivalentul a 100 Euro.Din
F.P.V.S.
nu se acorda despagubiri:- persoanei vinovate de producerea accidentului; -persoanelor aflate de buna voie in autovehiculul vinovat de producerea accidentului, dacaacestea stiau ca autovehiculul respectiv nu este asigurat;- persoanelor aflate de buna voie inautovehiculul neasigurat, vinovat de producerea accidentului, daca acestea stiau caautovehiculul respectiv este furat;- daca persoanele prejudiciate isi pot recupera prejudiciulsuferit in baza unei asigurari facultative (CASCO);- societatilor de asigurare de bunuri care audespagubit victima;- pentru pagube aduse drumurilor publice, diferitelor obiecte si/sau accesoriiapartinand drumurilor publice, instalatiilor electrice si de comunicatii, precum si/saupanourilor/firmelor de publicitate.Daca autovehiculul vinovat de producerea accidentului,identificat, are locul de stationare obisnuit in alt stat decat Romania, au dreptul sa primeascadespagubiri din
F.P.V.S.
numai persoanelor prejudiciate cetateni romani sau rezidenti inRomania. Daca un cetatean strain sufera un prejudiciu pe teritoriul Romaniei ca urmare a unuiaccident de circulaţie produs de un autovehicul supus inmatricularii in Romania neasigurat saude un tramvai neasigurat precum si ca urmare a unui accident de circulatie in care autorul

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->