Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZAPROSZENIE Debata Mosty Na Wschod

ZAPROSZENIE Debata Mosty Na Wschod

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by longingraczyk

More info:

Published by: longingraczyk on Nov 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2009

pdf

text

original

 
18 wrzeœnia 2009 r., sala 217Gmach Senatu RP, ul. Wiejska 6, WarszawaBogdan Borusewicz
MARSZA£EK SENATURZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 Jak polskie organizacje pozarz¹dowemog¹ wspieraæ m³ode demokracje
Mosty na Wschód 
zaprasza na debatê
zorganizowan¹ z okazjiMiêdzynarodowego Dnia Demokracji we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Stowarzyszeñ„Grupa Zagranica”
12.00 – Otwarciewicemarsza³ek Senatu RP Marek Zió³kowski 12.10 – Prezentacja przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych 
Praca polskich organizacji pozarz¹dowych w regionie w latach 1989–2009 
12.30 – Panel dyskusyjny 
Aktywnoœæ polskich organizacji w regionie. Jak i co dalej po 20 latach? Perspektywy, kierunki, mo¿liwoœc
Prowadzenie – Dyskutanci:–  – s–  –  – Podsumowanie – wicemarsza³ek Senatu RP Marek Zió³kowski14.15 – LunchDebacie towarzyszy wystawa plakatów organizacji pozarz¹dowych promuj¹cychpostawy obywatelskie, przede wszystkim zwi¹zanych z dzia³aniamimiêdzynarodowymi ukierunkowanymi na Wschód.s³owo wstêpne –  wicemarsza³ek Senatu RP Zbigniew Romaszewskienator Andrzej Person Wojciech Stanis³awski, Oœrodek Studiów Wschodnichsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski wiceprezes Fundacji Edukacja dla Demokracji Justyna Janiszewskaprezes Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum DemokratycznePawe³ Kazanecki
 
PROGRAM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->