Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etapele Dezvoltarii Structurii Organizatorice

Etapele Dezvoltarii Structurii Organizatorice

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Laura Gheorghita

More info:

Published by: Laura Gheorghita on May 28, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

 
Etapele proiectarii structurii organizatorice
Proiectarea structurii organizatorice pentru organizatii noi, precum si reproiectarea acesteia pentru cele existente, parcurge anumite etape, ce se succed logic si anume: 1. stabilirea activitatilor; 2. stabilirea volumului de munca pentru realizarea activitatilor si a posturilor necesare; 3. constituirea compartimentelor (organismelor); 4. elaborarea organigramei; . elaborarea regulamentului de organizare si !unctionare; ". evaluarea e!icientei structurii organizatorice.
1. Stabilirea activitatilor
#vand de!inita misiunea si stabilite obiectivele organizatiei, !unctiunile acesteia si ale managementului ei, se identi!ica activitatile necesare, legaturile dintre ele si !luxurile in!ormationale a!erente. #naliza trebuie sa o!ere date semni!icative cu privire la:
cele mai potrivite metode si te$nici manageriale ce vor !i utilizate;
locul %n care se vor lua deciziile si ce nivel de competenta vor avea decidentii, respectiv raportul centralizare&descentralizare %n managementul organizatiei;
in!ormatiile necesare deciziilor sau e!ectuarii unor lucrari de sinteza;
activitatile ce utilizeaza %n comun anumite in!ormatii etc. Pe baza acestor date se stabilesc lucrarile necesare si succesiunea lor. #poi aceste lucrari sunt clasi!icate dupa natura si continutul lor, specialitatea si nivelul cali!icarii cerut e!ectuarii lor. 'e precizeaza, de asemenea, !recventa lor si modul de executie (manual, mecanizat, alt mod). Privitor la aceasta etapa a organizarii, problemele sunt tratate mai pe larg %n apitolul  Personalul, paragra!ul #naliza muncii (postului).
2. Stabilirea volumului de munca
cerut de realizarea activitatilor si a  personalului necesar. *n aceasta etapa, se !olosesc norme si normative pe unitatea speci!ica de lucrare, s!ere de atributii, norme de servire si norme de personal.  +ormativele de munca se utilizeaza pentru stabilirea volumului de munca la toate categoriile de personal operativ. olumul de munca estimat serveste calculului numarului de posturi similare ce vor !i create.
3. Constituirea compartimentelor
. 'e %ncepe cu compartimentele de baza, urmarind gruparea sub autoritatea !iecarui manager a unui numar de posturi, corespunzator ariei de control potrivite cu speci!icul activitatii si celorlalti !actori care in!luenteaza acest numar.
4. Elaborarea organigramei
 de ansamblu consta %n stabilirea legaturilor, %n special ierar$ice, respectiv subordonarea compartimentelor, stabilirea numarului de trepte ierar$ice, precizarea locului si, implicit, a rolului !iecarui compartiment %n structura organizatiei. -esi activitatile si !unctiile organizatiilor din aceeasi industrie sunt, %n esenta, aceleasi, posibilitatile de ordonare, de grupare a compartimentelor sunt multiple.on!iguratia structurii organizatiei re!lectata %n organigrama, care este reprezentarea sa gra!ica, este in!luentata %n principal de urmatorii !actori:&marimea organizatiei;
 
&dispersia geogra!ica a subunitatilor componente;&!elul produselor si tipul de productie (standardizata si de masa, de serie sau de unicate);&sistemul in!ormational utilizat;&caracteristicile elementului uman disponibil.arimea in!luenteaza structura %n sensul ca la %ntreprinderile mici va !i de tip centralizat piramidal, %n timp ce la cele mari structurile sunt descentralizate (pe !unctiuni,  pe produse etc).-ispersia geogra!ica impune, de asemenea, structuri descentralizate si un grad ridicat de delegare a autoritatii, %n vederea asigurarii operativitatii procesului managerial./n sistem in!ormational computerizat modi!ica structura organizatorica, nu numai sub aspectul circuitelor si canalelor de comunicatii, ci si al modului de constituire si grupare a compartimentelor.0lementul care asigura, %n ultima instanta, !unctionarea e!icienta a structurii oricarei organizatii este cel uman. u toate ca organizarea structurala, asa cum am aratat,  pleaca de la misiune si obiective si nu de la oameni, realizarea ei %n !apt nu poate ignora valorile umane, calitatile veri!icate si a!irmate prin rezultatele sau posibilitatile !iecarui om. ruparea personalului %n compartimente trebuie sa aiba %n vedere aspecte ale motivatiei si integrarii, aspecte care dau activitatii grupurilor valente calitativ superioare actiunilor individuale, pentru atingerea acelorasi obiective.liniile ierar$ice, managerii se pot g$ida dupa cateva criterii si anume:
criteriul competentei de specialitate, potrivit caruia !iecare compartiment va !i subordonat acelui compartiment al carui manager cunoaste speci!icul activitatii respective si poate coordona si controla activitatea cu competenta;
criteriul !recventei legaturilor, %n virtutea caruia compartimentele cu activitati similare sau complementare, %ntre care se stabilesc relatii !recvente si !oarte stranse, sa !ie subordonate aceluiasi manager;
criteriul independentei, care cere subordonarea distincta %n cazul compartimentelor care, prin natura activitatii lor, au sarcini de control unele asupra altora;
criteriul importantei (relative), care presupune legarea compartimentelor ce raspund de %ndeplinirea unor activitati mai importante %ntr&o perioada sau etapa a dezvoltarii organizatiei, la un nivel mai ridicat al ierar$iei managementului. -esi organigrama de ansamblu a unei organizatii vizualizeaza principalele posturi manageriale, compartimentele, legaturile ierar$ice, nivelurile ierar$ice etc., aceasta nu trebuie considerata doar o simpla reprezentare a structurii organizatorice. rganigrama constituie totodata si un important instrument de studiere a managementului organizatiei. u autorul organigramei pot !i relevate si corectate erori sau de!iciente ale organizarii (arii de control prea mari sau prea mici, numar prea mare de niveluri ierar$ice etc.). 'ub aspect gra!ic, organigramele prezinta structura unei organizatii piramidal, circular, orientat de la stanga la dreapta sau %n alte !orme. orma piramidala (vezi !igura ".3) este cea mai utilizata, !iind considerata cea mai expresiva.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->