Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
c_107_3_1997 CALCUL G

c_107_3_1997 CALCUL G

Ratings: (0)|Views: 1,266 |Likes:
Published by tag08
Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica
Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica

More info:

Published by: tag08 on Nov 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUIORDIN Nr. 24/N din: 19.02.1997
 Având în vedere:- Avizele Consiliului Tehnico-Ştiinţific nr. 156/96; 205/96; 206/96- În temeiul H.G. nr.456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,- În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 12/1996 şi a Decretului nr.591/1996,Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului emite următorul
 ORDIN
 Art. 1 - Se aprobă:"Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit"Indicativ C 107/1-97,"Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altădestinaţie decât cele de locuit" Indicativ C 107/2-97."Normativ privind calculul termotehnic al dementelor de construcţie ale clădirilor"Indicativ C 107/3-97,"Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit" indicativ C107/4-97,"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţii în contact cusolul" Indicativ C 107/5-97.Art.2 - Reglementările de la art.l intră în vigoare la data publicării in BuletinulConstrucţiilor.Art.3 - Direcţia Programe de Cercetare şi Reglementări Tehnice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
 MINISTRUNICOLAE NOICĂ
 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUIDIRECŢIA COORDONARE, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI REGLEMENTĂRI
 
TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢIINORMATIVPRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DECONSTRUCŢIE ALE CLĂDIRILOR 
 
Indicativ C 107/3-1997
 Elaborat de:INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ŞI TEHNICĂ DE CALCUL ÎNCONSTRUCŢII - S.A
 Director general: ing.ŞERBAN STĂNESCUResponsabil lucrare: ing.MIHAELA GEORGESCU
Elaboratori:
ing.MOSES DRIMER ing.MIHĂELĂ GEORGESCUing.NICOLETĂ CRISTIAN
 Avizat de :DIRECŢIA PROGRAME DE CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI II UNICE
 Director: ing.OCTAVIĂN MĂNOIURaponiabil de lucrare MLPAT: arh.DOROTEIA COCHECI
 
Indicativ:C 107/3 - 1997NORMATIV PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC ALELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE ALE CLĂDIRILOR 
 1.1. Prezentul normativ se referă la calculul termotehnic, pentru timpul iernii, altuturor elementelor de construcţie ale clădirilor, cu excepţia elementelor de construcţie încontact cu solul.1.2. Prezentul normativ înlocuieşte în totalitate STAS 6472/3-89 "Fizicaconstrucţiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor".1.3. Prevederile prezentului normativ se aplică la elementele de construcţie care
 
delimitează spaţiile încălzite ale clădirilor de locuit, social-culturale şi industriale.Prevederile normativului se utilizează şi la elementele de construcţie care delimiteazăspaţiile neîncălzite, în scopul determinării temperaturii interioare a acestor spaţii, pe baza unuicalcul de bilanţ termic.1.4. Prevederile prezentului normativ nu se aplică la elementele de construcţie aferenteclădirilor şi încăperilor la care se impun cerinţe speciale ale regimului de temperaturi şi deumiditate, cum sunt: spaţiile frigorifice, cele cu mediu agresiv, ş.a.1.5. Izolarea termică a elementelor de construcţie care delimitează încăperile încălzite,
 
se realizează în vederea asigurării climatului interior impus de exigenţele igienico-sanitare şide confort la clădirile de locuit şi social-culturale, de condiţiile necesare desfăşurării muncii
 
şi procesului tehnologic la clădirile industriale, precum şi pentru reducerea, în cât maimare măsură, a consumului de energie şi de combustibil în exploatare.1.6. Prevederile prezentului normativ se utilizează atât de către proiectanţi, pentrudeterminarea şi pentru verificarea caracteristicilor termotehnice ale elementelor de construcţie,cât şi de factorii abilitaţi pentru verificarea proiectelor de clădiri.Prevederile normativului se utilizează deasemenea la determinarea necesarului decăldură de calcul, în scopul dimensionării instalaţiei de încălzire.
 
Între modelul de calcul folosit pentru verificările termotehnice şi cel adoptat pentrucalculul instalaţiilor trebuie să existe o riguroasă corespondenţă.1.7.Prevederile prezentului normativ se aplică atât pentru elementele de construcţie perimetrale, cât şi pentru elementele de construcţie interioare care despart spaţii între careexistă o diferenţă de temperatură mai mare de 5K.1.8.Prevederile normativului se aplică la verificarea termotehnica, atât a clădirilor noi, câtşi a clădirilor existente care urmează a fi supuse unor lucrări de reabilitare şi de modernizare.1.9.Prevederile prezentului normativ se aplică, atât la clădirile având sisteme centrale deîncălzire, cât şi la cele cu încălzire locală (inclusiv cu sobe).1.10. Alegerea modului de alcătuire a elementelor de construcţie, din punct de vederetermotehnic, se face astfel încât să se realizeze, în principal, următoarele:• rezistenţa termică minimă necesară pentru asigurarea climatului interior, pentrulimitarea fluxului termic şi pentru economisirea energiei în exploatarea clădirilor;• evitarea condensării vaporilor de apă pe suprafaţa interioară a elementelor deconstrucţie;• rezistenţa la permeabilitate la vapori, pentru limitarea sau pentru împiedicarea
 
condensării vaporilor de apă în interiorul elementelor de construcţie;• stabilitatea termică necesară, atât pe timp de iarnă, cât şi pe timp de vară, pentrulimitarea oscilaţiilor temperaturii aerului interior şi pe suprafaţa interioară a elementelor deconstrucţie.

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dragosm78 liked this
Adam Szotyori liked this
Cristescu Mihnea liked this
pixel_crede_ca liked this
Dan liked this
Dan liked this
rsc23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->