Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Finante Publice Manual

Finante Publice Manual

Ratings: (0)|Views: 3,043 |Likes:
Published by a_l_l_y_na

More info:

Published by: a_l_l_y_na on Nov 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
1
1. Precizări şi recomandări…..Codul cursului F1B2301Denumirea cursului FINANTE PUBLICETip curs ObligatoriuDurata cursului/nr credite 42ore (28 curs+14seminar)\6Perioada de accesare a cursuluiManualul recomandat
¡¢£¢¤¥¦§¨©¡¥¡¥¡¡¡s£©¥ 
în curs deapariie la Editura Fundaiei “România deMâine”Obiectivul principal al cursului Cunoaşterea aspectelor eseniale privitoare la:necesitatea, caracteristicile, modul de formareşi repartizare a fondurilor financiare publice; principii bugetare; cheltuirea banului publicîn condiii de eficienă, eficacitate şieconomicitate; coninutul şi implicaiileapelului la credit public; presiunea fiscală.Modul de stabilire a notei finale Rezultă din punctajul afişat, în urmasusinerii examenului pe calculator Titularul cursului/ Conf. Univ. Dr. MARIANA-CRISTINACIOPONEAcristina _cioponea @yahoo.com3169785/103Coninutul tematic al cursului
!"#$#%&'$(#) 
concept, coninut, funcii
012  (#3&$'&4#5!  1  
metode privind dimen-sionarea indicatorilor bugetari; principii bugetare; procesul bugetar 
6  35#7&$'&4#5!  1  
a
specte generale privind bugetul public; rolul bugetului de stat;componentele bugetului public naional şi ale bugetului general consolidat
6  35#7&$(8#$5&#$$  21  %&'$(#) 
coninutulcheltuielilor publice; criterii de clasificare acheltuielilor pulice; indicatori de analiză acheltuielilor publice; factorii care influen-ează creşterea cheltuielilor publice
6  35#7&$  1  #3&  1  3#$  219  !(!  1  #%&'$(#) 
noiuni generale privind impozitul; coninutulşi rolul impozitului; clasificarea impozitelor;elementele impozitului; principiile impunerii;sistemul fiscal; aspecte generale privindsistemul fiscal
01  #3&#!  9  3(!$@) 
conceptul, semnificaia şilimitele presiunii fiscale; modalităi deexprimare a presiunii fiscale; factori deinfluenă şi efecte provocate de creşterea ratei presiunii fiscale
A   1  #B5&$%&'$(CD!5  21  !%&'$(@
Coninutul şi trăsăturile creditului public;
 
2
destinaia şi rolul creditului public; tehnicaderulării creditului public; elementele tehniceale creditului public; operaiuni legate deacordarea creditului public; Deficitul bugetar:concept, cauze, efecte; indicatori decomensurare a gradului de îndatorare astatului
 
1  #  
¡ 
21  #  1  !%&'$(@) 
concept, coninut; nece-sitatea înfiinării Trezoreriei în ara noastră;modul de organizare şi funcionare aTrezoreriei finanelor publice; funciileTrezo-reriei finanelor publice
 
3
Bibliografie minimă obligatorie
¡¢£¢¤¥¦§¨©¡¥¡¥¡¡¡s£©¥  
– Mariana-Cristina Cioponea – în curs de apariie la Ed.Fundaiei “
   
  
¡¢  
¢¡£  
£  
¥  
¤¢  
¡¢¥  
¥  
, Bucureşti2007Luminia Ristea, Adina Trandafir,
¡¢£¢¤¥  ¦§¨©¡¥  
¦  
¢¥¥¡¥¡¦£¡  
§¨ 
Ed. Fundaiei
   
  
¡¢  
¢¡£  
£  
¥  
¤¢  
¡¢¥  
, Bucureşti, 2005Legea privind finanele publice nr. 500/2002, publicată în MO nr. 597/2002Bibliografie facultativă Mariana-Cristina Cioponea,
©  
©§¤¡£  
  
¥¢¡§¡©¡  
  
¥©§¡¥©¡©¨§  
  
¥£¥  
£  
¡¢  
   
  
¡¢  
¢¡£  
¨¦  
¢¢¥  
  
§©¡¢¥  
  
  
§  
¡¡ 
¦  
¢  
   
¢¡§¢¥£  
©   
§¦¥£¢  
§¨¨ 
Ed. Fundaiei
   
  
¡¢  
¢¡£  
£  
¥  
¤¢  
¡¢¥  
, Bucureşti, 2004 Nicolae -Grigorie Lăcria, Mariana-CristinaCioponea,
¡¢£¢¤¥¦§¨©¡¥¡¡s£©¡£¥  
¨ 
Ed.Fundaiei
   
  
¡¢  
¢¡£  
£  
¥  
¤¢  
¡¢¥  
, Bucureşti,2004
FINANE PUBLICE- sinteza cursului -
A   2    9  C&  
  
CB  1  
    
!  1  !!  
  
A   1  35!  A     2  %  2  #!  
 
 
#7!  1  
  
C   
!"#$#   
0   
%&   $  
A   
#   
A   
'      
A   
#   
0   
 
#)   '   $   %   "#   
A   
'   "   %   
 
   
%      
A   
"  
 
1.1.
 
Conceptul de finane publice1.2. Evoluia conceptului de finane publice

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Andrei Pirvu liked this
Sorana Danciu liked this
Iuliana Iuli liked this
Camelia Durla liked this
Seulean Valentin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->