Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
deprinderi de munca

deprinderi de munca

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,576 |Likes:
Published by zamfira_gls3330

More info:

Published by: zamfira_gls3330 on Nov 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
INTRODUCERE
CAP.I
Abordări teoretice cu privire la formarea atitudinii faţă de muncă la copiii mici1.1
Educaţia şi provocările lumii contemporane
1
.2 Învăţământul preşcolar între inovaţie şi reformă
1.3
Formarea atitudinii faţă de muncă
1.3.1
Factorii psihologici ai saltului de la joc la muncă
1.3.2
Scopul şi conţinutul formării atitudinii faţă de muncă
1.3.3
Conţinutul psihologic al atitudinii faţă de muncă 
1.3.4
Finalitaţile pedagogice ale formării atitudinii faţă de muncă
1.4
Modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor practice în scopul educaţiei pentru muncă
CAP.II Obiectivele şi metodologia cercetării2.1
Motivaţia alegerii temei 
2.2
Obiectivele de atins
CAP.III Metodologia de lucru3.1
Metode utilizate în cercetare 
3.2
Activităţile practice-mijloc de formare a atitudinii şi deprinderilor de muncă 
3.3
Activităţi complementare organizate în scopul creşterii autonomiei personale acopiilor  
3.4
Valorificarea atitudinilor şi deprinderilor faţă de muncă
CAP.IV
Analiza şi interpretarea rezultatelorCONCLUZIIBIBLIOGRAFIE
1
 
Introducere
Copiii de astăzi au nevoie de convingeri, capacităţi aplicative şi comportamentale socialeadecvate şi de aceea orice investigaţie ne este prea mare în spaţiul educaţiei. Grădiniţa, ca formăinstituţionalizată de educaţie trebuie să răspundă în condiţii optime comenzii sociale privinddezvoltarea armonioasă a copiilor preşcolari, de pregătirea acestora pentru activităţile viitoare.Practica pedagogică a învăţământului preşcolar confirmă pe deplin ritmul intens dedezvoltare psihică şi fizică a copilului între trei şi şapte ani, vârsta preşcolară fiind perioada încare au loc cele mai multe şi mai intense schimbări ale fiinţei umane.De-a lungul anilor, învăţătoarele şi educatoarele au analizat felul cum se acomodează copiiiîn noua treaptă de învăţământ şi s-a concluzionat că intrarea copilului în şcoală constituie unmoment crucial în viaţa sa, date fiind statutul şi rolul său de elev, natura relaţiilor cu adulţii şicolegii, noutatea condiţiilor de activitate, mai ales specificul învăţării, activitate deosebit decomplexă, ce angajează dintr-o perspectivă inedită întreaga sferă a activităţii sale psihice şiimpune încrederea într-o anumită disciplină a muncii, capacitate de cercetare a atenţiei, spirit deobservaţie şi rezistenţă la munca intelectuală. De aceea primii paşi în formarea unei atitudini faţăde muncă în învăţământul preşcolar sunt absolut necesari de a fi realizaţi şi sunt baza întregiidezvoltări a deprinderilor de muncă pe parcursul dezvoltării copilului.Aceasta m-a făcut să aleg iîn mod special această temă, precum şi crearea în grădiniţă aunui mediu ambiental şi a unor condiţii favorabile pentru noi achiziţii şi procese în sferacognitivă, afectivă şi psiho-motrică a preşcolarului, cu atât mai necesare cu cât această vârstă esteuna din cele mai importante perioade psiho-genetice, datorită progreselor remarcabile în toate planurile ei, mai ales în sfera sentimentelor, a personalităţii copilului şi a învăţării sistematice caactivitate de bază, faţă de joc- activitatea de bază în grădiniţă, şi cea mai eficientă în formarea şiinformarea viitorilor elevi, oameni ai societăţii.Tema a fost aleasă pentru că munca prin caracterul ei profund social creează cele maivariate posibilităţi pentru întărirea relaţiilor dintre oameni, pentru îmbinarea şi armonizareaacţiunilor individuale cu cele ale colectivului, rsta prcolară fiind favorabilă pentruacumularea de noi cunoştinţe, pentru formarea unor priceperi şi atitudini faţă de muncă.Prin întreaga activitate desfăşurată cu copiii, educatoarea vizează şi rezultatul practic pecare aceştea îl obţin în urma efortului pe care-l depun, urmărind în primul rând pregătirea lor  pentru participarea la munca productivă de mai târziu, prin dezvoltarea dragostei faţă de muncă şiînsuşirea unor deprinderi elementare de muncă, munca fiind cel mai de seamă mijloc dedezvoltare armonioasă a copilului.”Prezentul omului este rezultatul muncii, viitorul omului va firezultatul muncii”-desigur munca amplifică cu toate cunoştinţele şi descoperirile tehnicii. Deci până la urmă munca rămâne factorul de bază al educaţiei, al formării omului, al progresuluisocial.În altă ordine de idei m-am oprit asupra temei şi pentru motivul că educatoarea fiindconştientă de importanţa dezvoltării la copii a unei atitudini faţă de muncă, a unor deprinderi cahărnicia, spirit de ordine, va folosi procedee şi metode cât mai variate şi mai noi, care săcorespundă dezvoltării psihice şi fizice a copilului.De asemenea am apreciat că formarea unei atitudini faţă de muncă reprezintă multiplevalenţe în procesul de instruire şi educare a copilului preşcolar şi în consecinţă este modalitateacea mai eficientă pentru apropierea lor de complexele probleme ale realităţii raportate la nivelullor de înţelegere.2
 
Alegerea temei de cercetare o datorez şi faptului că activităţile practice sunt considerabileîn ceea ce priveşte formarea personalităţii copiilor. Îi permit copilului să traducă, să reprezinte înfapte tot ceea ce a văzut, a trăit sau îşi imaginează. Mândria copilului de a crea ceva, o jucărie, unlucru util este un sentiment tonic care educă voinţa şi cultivă încrederea în forţe proprii.Precizez că a forma o atitudine faţă de muncă la copii înainte de a intra în şcoală nuînseamnă a-l învaţa pe copil, ci a-i forma acele disponibilităţi şi abilităţi care sunt implicate în procesul muncii din şcoală, din viaţă, a-i dezvolta şi exersa îndemânările, iniţiativele, hărnicia,dragostea de muncă, abilităţile practice, a-l lauda atunci când a reit faceva bun,constructiv şi a-l face să conştientizeze atât cât îi permite dezvoltarea psihică la această vârstă câtde importantă este munca pentru el de acum înainte. 3

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Silvia Turcan liked this
marieryro liked this
Crisssstina liked this
ssultany4375 liked this
Varvara Golica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->