Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studiul efectului fotoelectric extern

Studiul efectului fotoelectric extern

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 6,531|Likes:
Published by cybernet4
Studiul efectului fotoelectric extern. Determinarea
constantei lui Planck
Studiul efectului fotoelectric extern. Determinarea
constantei lui Planck

More info:

Published by: cybernet4 on Mar 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
- Studiul efectului fotoelectric extern. Determinarea constantei lui Planck -
1
CAVG+-
Fig. 1
SSttuuddiiuulleeffeeccttuulluuiiffoottooeelleeccttrriicceexxtteerrnn..DDeetteerrmmiinnaarreeaaccoonnssttaanntteeiilluuiiPPllaanncckk
I. Studiul efectului fotoelectric 
i.Definirea fenomenului fizic
Prin
efect fotoelectric extern
se în
ţ
elege emisia de electroni de c
ă
tre corpuri sub ac
ţ
iunearadia
ţ
iilor electromagnetice. Exist
ă
 
ş
i efect fotoelectric intern, care const
ă
în generarea unor noi purt
ă
tori de sarcin
ă
liberi în interiorul unui semiconductor sub ac
ţ
iunea radia
ţ
iilor electromagnetice.Efectul fotoelectric, descoperit de Hertz în 1890, a fost explicat abia în 1904 de c
ă
treEinstein pe baza teoriei corpusculare a luminii (lumina este emis
ă
, se propag
ă
 
ş
i este absorbit
ă
înmod discontinuu sub form
ă
de fotoni).Energia unui foton este dat
ă
de rela
ţ
ia lui Planck:
 ν=ε
h
(1)unde:
h=6,625.10
-34
Js
este constanta lui Planck, iar 
ν
– frecven
ţ
a radia
ţ
iei respective.În procesul fotoelectric, fotonii vor fi absorbi
ţ
i de electronii din interiorul metalului. Fiecareelectron nu poate absorbi decât un singur foton, primind astfel energia dat
ă
de rela
ţ
ia (1).Dac
ă
 
ν
>
ν
 prag 
, o parte din aceast
ă
energie este utilizat
ă
pentru a învinge bariera de poten
ţ
ial, restul
ă
mânând sub form
ă
de energie cinetic
ă
fotoelectronului. Astfel bilan
ţ
ul energetic fotoelectric estedat de rela
ţ
ia lui Einstein:2mvAh
2
+= ν νν ν
(2)unde
 A
– lucrul mecanic de ie
ş
ire a unui electron din metal.Dac
ă
 
ν
=
ν
 prag 
, energia cinetic
ă
devine zero
ş
i deci:Ah
 prag
= ν νν ν
(3)Dac
ă
 
ν
<
ν
 prag 
, nu se mai produce efect fotoelectric.Efectul fotoelectric se studiaz
ă
cu ajutorul celuleifotoelectrice alc
ă
tuit
ă
din: - un balon de sticl
ă
vidat
ă
; o bucl
ă
metalic
ă
central
ă
ce constituieanodul,
ş
i o suprafa
ţă
metalic
ă
depus
ă
pe o por 
ţ
iunea peretelui interior, ce constituie catodul.Introducând celula în circuitul din fig. 1, se constat
ă
c
ă
în absen
ţ
a ilumin
ă
rii intensitatea curentului este
 
- Studiul efectului fotoelectric extern. Determinarea constantei lui Planck -
2zero. Trimi
ţ
ând un fascicul de radia
ţ
ii asupra catodului se observ
ă
apari
ţ
ia unui curent chiar dac
ă
tensiunea aplicat
ă
unei celule este zero. Aceasta se explic
ă
prin faptul c
ă
electronii emi
ş
i prin efectfotoelectric au energie cinetic
ă
suficient
ă
pentru a ajunge la anod
ş
i a închide astfel circuitul. Seconstat
ă
c
ă
intensitatea fotocurentului depinde de iluminarea fotocadei
ş
i de tensiunea aplicat
ă
celulei:),(
 E  f  I 
=
Men
ţ
inând constant
ă
tensiunea anodic
ă
se poate studia modul cum variaz
ă
intensitateafotocurentului în func
ţ
ie de iluminare.Reprezentând grafic
 I=f(E), U=const 
. seconstat
ă
cre
ş
terea intensit
ăţ
ii fotocurentului odat
ă
cu cre
ş
terea ilumin
ă
rii. Aceasta deoarecem
ă
rind iluminarea cre
ş
te num
ă
rul fotonilor inciden
ţ
i
ş
i deci
ş
i al electronilor emi
ş
i prinefect fotoelectric.Men
ţ
inând iluminarea constant
ă
se poate studia varia
ţ
ia intensit
ăţ
ii fotocurentuluiîn func
ţ
ie de tensiunea anodic
ă
. Reprezentândgrafic dependen
ţ
a
 I 
 f 
=f(U), E=const 
. se constat
ă
c
ă
o dat
ă
cu cre
ş
terea tensiunii cre
ş
te
ş
iintensitatea fotocurentului. Începând de la oanumit
ă
valoare a tensiunii,
 I 
 f 
ă
mâneconstant
ă
, numindu-se
intensitate desatura
ţ
ie
. În acest caz to
ţ
i electronii emi
ş
i de catod în unitatea de timp ajung la anod. Se observ
ă
c
ă
 pentru
U=0, I 
 f 
0
, ob
ţ
inându-se
 I 
 f 
=0
pentru o anumit
ă
valoare a câmpului electric întârzietor,corespunz
ă
toare unui poten
ţ
ial de stocare
0
.
ii.Modul de lucru
Dup
ă
realizarea schemei din fig. 1, se va studia
 I 
 f 
=f(E), U=const 
. Iluminarea se va calcula curela
ţ
ia:
2
IE
=
(3)unde:
– este distan
ţ
a dintre surs
ă
 
ş
i celul
ă
, iar 
 I 
– intensitatea luminoas
ă
(
 I=1 candel 
ă 
).Practic se procedeaz
ă
în felul urm
ă
tor:1.
 
Se aprinde spotul galvanometrului pe rigl
ă
la o diviziune oarecare.2.
 
se men
ţ
ine tensiunea la valoarea U=const.
ş
i se a
ş
az
ă
lampa care ilumineaz
ă
celula la distan
ţ
amaxim
ă
, având grij
ă
s
ă
fie închis capacul celulei. Iluminarea fiind zero, curentul fotoelectric estezero (diviziunea de pe rigl
ă
unde se g
ă
se
ş
te spotul luminos se consider 
ă
zero pentru curentulfotoelectric).3.
 
Se deschide capacul celule, se noteaz
ă
distan
ţ
a l
ă
mpii fa
ţă
de celul
ă
 
ş
i se cite
ş
te curentulfotoelectric pe rigl
ă
(intensitatea curentului este dat
ă
de produsul dintre nr. diviziunilor cu cât s-adeplasat spotul
ş
i constanta galvanometrului).4.
 
Se repet
ă
determin
ă
rile
ş
i pentru alte distan
ţ
e ale l
ă
mpii fa
ţă
de celul
ă
.5.
 
Datele ob
ţ
inute se trec în tabelul urm
ă
tor:
IUOUo
Fig. 2
 
- Studiul efectului fotoelectric extern. Determinarea constantei lui Planck -
3
Nr.crt.IcdrmEluxI
A
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.6.Se traseaz
ă
apoi graficul
 I 
 f 
=f(E)
U=const 
.
7.Se men
ţ
ine iluminarea constant
ă
, a
ş
ezându-se lampa la o distan
ţă
fix
ă
de celul
ă
 
ş
i variindu-se tensiunea din volt în volt de la zero pân
ă
la valoarea maxim
ă
permis
ă
de voltmetru
ş
i reostat, secite
ş
te în acela
ş
i mod curentul fotoelectric.8.Datele ob
ţ
inute se trec în tabelul urm
ă
tor: Nr.crt.UVI
A1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.9.Se traseaz
ă
apoi graficul
 I 
 f 
=f(U)
 E=const 
.
care reprezint
ă
caracteristica curent-tensiune acelulei.

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mihai Cosmin liked this
Tudor Tudy liked this
Laura Mia liked this
Tiroiu Daniela liked this
Zinaida Babei liked this
Raileanu Ancuta liked this
Mioara Alexandra liked this
Cristiana Calin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->