Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNACAJA

PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNACAJA

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Ljiljana Tatic
ПРИРУЧНИК
ЗА ПРИМЕНУ
ЗАКОНА
О СЛОБОДНОМ
ПРИСТУПУ
ИНФОРМАЦИЈАМА
ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
ПРИРУЧНИК
ЗА ПРИМЕНУ
ЗАКОНА
О СЛОБОДНОМ
ПРИСТУПУ
ИНФОРМАЦИЈАМА
ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Ljiljana Tatic on May 31, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2014

pdf

text

original

 
175
 
Др Дејан Миленковић
 
          
дређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у опију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија уги начин. Права из овог закона припадају свима под једнаким ште, односно седиште, или лично својство као што је раса, рава из овог закона могу се изузетно подврћи ограничењима штву ради заштите од озбиљне повреде претежнијег интереса се тумачити на начин који би довео до укидања неког права које оја је прописана у ставу 1. овог члана.
ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
 
ПРИ РУЧ НИК ЗА ПРИ МЕ НУ ЗА КО НА О СЛО БОД НОМ ПРИ СТУ ПУ ИН ФОР МА ЦИ ЈА МА ОД ЈАВ НОГ ЗНА ЧА ЈА
 
Публикација је објављена у склопу пројекта „Јачање механизама одговорности у јавним финансијама“, који током 2010. и 2011. спроводи Програм Уједињених нација за развој у Србији у сарадњи са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, а финансира Влада Краљевине Норвешке. Сви ставови изнети у овој публикацији су ставови аутора и не одражавају нужно став Програма Уједињених нација за развој.
Аутор
Др Дејан Миленковић
Издавач
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личностиСветозара Марковића 42, 11000 Београд Тел.: + 381 11 3408 900 Факс: + 381 11 2685 023 E-mail: office@poverenik.rs www.poverenik.rs
За издавача
Родољуб Шабић
 Лектура
Иванка Андрејевић
Дизајн и прелом
Бранислав Станковић
Штампа
Cicero
, Београд
Тираж
1.500 примеракаISBN 978-86-912589-1-7Београд, 2010.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->