Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DROGE - Bic Novog Doba

DROGE - Bic Novog Doba

Ratings: (0)|Views: 2,405|Likes:
Published by mariella87

More info:

Published by: mariella87 on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
 
DROGE
BI
Č
NOVOG DOBA
Drago Ple
č
ko
 
 
=======================================
www.narkomanija.com
 ================================================
1
 
Uvod
O
va je knjiga niz podataka kombiniranih sa saznanjima i dojmovimakoje sam stekao u kontaktima s ljudima koji pripadaju ameri
č
komnarkomanskom podzemlju, austrijskim, švicarskim, danskim,nizozemskim i njema
č
kim intelektualnim krugovima koji godinamaeksperimentiraju s drogama, kao i indijskom misti
č
nom išamanisti
č
kom krugu. Knjiga je pisana bez ambicije da budeznanstvena i ona je odraz moje želje da neke informacije irazmišljanja prenesem ve
ć
em broju ljudi. Jer,
č
ini mi se da
ć
e upravotakva, rekao bih uli
č
na saznanja, koristiti i našoj sredini kad jednomshvati koliko joj je problem droge blizak i opasan. Dugi sam nizgodina gomilao podatke o razli
č
itim narkoticima. Bio mi je to u nekuruku fah, jer sam teoretski dio svog magistarskog rada iz organskekemije posvetio uglavnom halucinogenim drogama
.
Ipak, nisam ovdje iznosio sve što znam i što sam vidio. To bi katkada preduboko ulazilo uprivatne živote ljudi koji su mi se povjeravali i kada bih i sam osjetio nelagodu pišu
ć
i o nekimsudbinama, odustajao sam od toga da pri
č
u uklju
č
im u ovu knjigu.Ovo skromno djelce nema ambicije sugerirati rješenja za problem narkomanije, jer ni nevjerujem da nekakva kona
č
na rješenja postoje. Osviješ
ć
ivanje stanovništva glede opasnostiod pada u kandže neke droge, ku
ć
ni odgoj, usmjeravanje mladih ljudi prema životnimvrijednostima koje proizlaze iz duhovne discipline, stvarno razumijevanje okoline za pritiskepod kojima se u današnje vrijeme pojedinac može na
ć
i i pomo
ć
u svladavanju strahova kojesvaka generacija živi kao žrtva projekcija svojih predaka ukratko su bitne smjernice borbeprotiv droge kako ih vidim u ovom trenutku i na osnovu dosadašnjih spoznaja. Dakle, prijesvega prevencija.Kada kokain ili heroin jednom dohvate nekoga u pravom smislu te rije
č
i, oni
ć
e postati savsmisao njegova življenja. Vjerovati
ć
e da mu život ne može pružiti ništa što se može mjeriti sushi
ć
enjem koje nastaje kada se molekule narkotika zalijepe u podru
č
 ja mozga iz kojih dolazitaj gotovo nepodnošljiv užitak. I kada užitak prije
đ
e u patnju, on
ć
e odbijati ideju onapuštanju svog prokletstva nadaju
ć
i se da
ć
e romansa starih dana ponovo do
ć
i. Naj
č
ć
ene
ć
e željeti druga
č
iji život, jer
ć
e mu ono obi
č
no ljudsko sada izgledati kao depresivno sivilobez ikakva dubljeg smisla. Ta ce tmina bezna
đ
a potrajati satima i danima i svaka
ć
e stanicaovisnikova tijela
č
eznuti za magi
č
nom tvari.Kada se ta tvar kona
č
no razlije njegovim žilama, više ne
ć
e osje
ć
ati onaj orgasti
č
ki vrhunac usvakoj stanici svoga tijela. On
ć
e si samo kupiti predah do slijede
ć
e krize. Predah koji
ć
e bitiispunjen praznom tupoš
ć
u. Droge donose desetine milijardi dolara zarade godišnje. Javna jetajna da su u ovaj izuzetno unosni i siguran biznis umiješane mnoge banke, ali i mo
ć
nici
č
ijipipci u nekim zemljama dopiru do samog vrha struktura vlasti. Iz mnogih se primjera moževidjeti da novac okre
ć
e svijet i kada je u pitanju profit, moralne norme odjednom postajuprilagodljive potrebama onih koji iza zastora povla
č
e konce.Prodaja je narkotika nesumnjivo u interesu previše onih što imaju utjecaja na upravljanjeovim svijetom, a da bi akcije koje se poduzimaju na suzbijanju jednog od najve
ć
ih zala kojasu zadesila
č
ovje
č
anstvo dale bitne rezultate. Kao što
ć
ete vidjeti kasnije u samoj knjizi, u igri
 
 
=======================================
www.narkomanija.com
 ================================================
2
 
su i obavještajne službe sa specifi
č
nim strateškim interesima u nekim regijama. Prema Alfredu McCoyu, sprega podzemlja i obavještajnih agencija poznata je u povijesti od suradnjeameri
č
ke mornari
č
ke obavještajne službe sa sicilijanskim mafijašima koji su Amerikancimapomogli kod iskrcavanja na svoj otok 1943. godine do uloge korzikanskih klanova izMarseillesa u suzbijanju "crvene opasnosti" 1947. i 1949. godine. Špijuni su stvorili iantikomunisti
č
ku armiju od pripadnika plemena Hmong iz današnjeg "Zlatnog Trokuta". Uslu
č
aju potrebe gorštaci su se trebali suprotstaviti Kinezima i njihovim marionetama unutarLaosa.Kasnije su, zašti
ć
eni svojim zaslugama i kao potencijalno dobro došli saveznici, Sicilijanci,Korzikanci i Laošani postali glavni uzgajivaci opijuma i prera
đ
iva
č
i ove sirovine u heroin. Igresvjetskih sila su uspjele uspostaviti ravnotežu straha me
đ
u blokovima, ali uz cijenu
č
iju
ć
emovisinu tek vidjeti. Oni koji su u podzemnom obra
č
unu sudjelovali nekoliko su godina iza togadobro naplatili svoje usluge. Tko zna tko danas napla
ć
uje sli
č
ne usluge na isti na
č
in. Velikeigra
č
e ne zanimaju vaša djeca niti kako
ć
e ona izgledati nakon što ih usiše paklena navika.Oni ni ne znaju kako ona izgledaju i vi ste možda taj koji jedini može jednostavno izbje
ć
i davaše dijete bude žrtvom teških narkotika. Recept je samo jedan: ne uzeti drogu. Suprotstavitise savršenom marketingu i onoj bolesti od koje svi bolujemo - znatiželji. Vaše dijete niti vine
ć
ete postati oznojeni drš
č
u
ć
i ovisnik s uništenim žilama od jedne cigarete marihuane.Problem je u tome da ta jedna cigareta ne mora, ali može dovesti do onih težih droga.Paniku ne treba stvarati, ali nemojte zaboraviti ono što si nerado priznajemo. Naša djeca suli
č
nosti, ona nisu kopija nas samih niti projekcija naših želja.Odgoj koji sam spomenuo ranije prijateljsko je prenošenje saznanja o ovom svijetu i životu.Silom ne
ć
e i
ć
i, jer s druge strane postoji dobro utemeljena subkulturna propaganda kojadiskretno u svijest
č
ovjeka uvla
č
i uvjerenje da je "joint" potpuno bezopasan, "ecstasy" nemože nikoga ubiti, a "horse" i "kokica" se "... mogu uzimati ako ih držiš pod kontrolom...". Zanekoga je možda to zaista tako, ali onome na koga
ć
e pasti kocka u ovom ruskom ruletustatistike više ne važe. Nemojte se zavaravati na na
č
in na koji to obi
č
no
č
inite razmišljaju
ć
i"... meni se to ne može dogoditi..." i osjeaju
ć
i onu laganu ugodu i opuštanje kada pro
č
itateda se to dogodilo nekom drugom, a vas je ovoga puta zaobišlo. Za mene, narkomanija jebolest, a osoba koja je ovisna o nekom težem narkotiku spada u nadležnost adekvatnihmedicinskih ustanova. Sigurno je bolje sprije
č
iti nego lije
č
iti, ali ako ve
ć
nastane situacija da je
č
ovjek zahva
ć
en opasnom požudom, najbolje je obratiti se ustanovama koje seprofesionalno bave rehabilitacijom ovisnika.
 Autor  
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mandalaman liked this
Vanja Stevanovic liked this
mmarija82 liked this
vjekoslav grbesa liked this
almutazim liked this
almutazim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->