Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
referat drept

referat drept

Ratings: (0)|Views: 603|Likes:
Published by p_el3na

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: p_el3na on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2010

pdf

text

original

 
Fundamente de drept Studenţi: Cîrstea DianaCristea AlexandraPiţiche Andreea
 
Principalele acte normative care reglementează activitateaArhivelor Naţionale
Ca instituţie, arhivele au fost î
n
fiinţate oficial
 în
ŢaraRom
ân
ească şiMoldova
 în
contextul elaborării primelor legi administrative moderne,anume Regulamentele Organice,
 în
anii 1831-1832. Pentru perioadaanterioară secolului al XIX-lea, nu trebuie
 în
să trecută cu vederea existenţaunor arhive de pe l
ân
gă cancelaria domnească, a celor păstrate de cătreautorităţile ecleziastice, ca şi a arhivelor private constituite de către dregătoride diverse ranguri
 în
ierarhia boierească. Dintre acestea, cele mai vechilocuri de păstrare a documentelor, aşa-numitele
loca credibilia,
le-auconstituit mănăstirile, care, datorită caracterului lor sigur, permiteau chiar şigruparea de documente laice. Astfel,
 în
1775, este atestată existenţa uneiarhive generale a Mitropoliei Bucureştilor, unde se strau şi acte particulare, de tipul hotărniciilor.De Arhivele Ţării Rom
ân
eşti se poate vorbi
 în
să abia
 în
cep
ân
d cu 1mai 1831, iar de cele ale Moldovei de la 1 ianuarie 1832. Este vorba dereferiri la modul mai degrabă teoretic la arhive, dat fiind că legislaţiarespectivă nu face nici o trimitere la activitatea arhivistică propriu-zisă, ciexclusiv la chestiuni ce ţineau de buget şi de numărul angajaţilor 
 în
arhive.Lipsa unei reglementări clare s-a făcut resimţită şi
 în
perioada ulterioară,
 în
 pofida contribuţiei, din perpsectiva funcţiei de directori ai instituţiei, a unor  personalităţi marcante ale vieţii culturale rom
ân
eşti, precum GheorgheAsachi, Ion Heliade Rădulescu sau Grigore Alexandrescu. Pe parcurs, estede notat tentativa din 1840 cu privire la reglementarea sortării şi evaluăriidocumentelor de arhivă,
 în
să abia
 în
1862, în contextul creat după unireacelor două principate extracarpatice, instituţia Arhivelor este organizată subo Direcţie Generală, cu sediul la Bucureşti,
 în
vreme ce Arhivele de la Iaşidevin subordonate acesteia. Cu aceeaşi ocazie, se face distincţia dintredocumentele cu valoare istorică şi cele cu valoare practică, iar instituţia estesubordonaMinisterului Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Estemomentul
 în
care,
 în
mod tradiţional, se consideră că instituţia Arhivelor ianaştere, iar peste doi ani, în 1864, “materia primă” a sa se
 îm
 bogăţeşte,
 în
condiţiile
 în
care se ia decizia secularizării averilor mănăstirilor şi, caurmare, un număr consistent de documente sunt trecute
 în
proprietateastatului.
 Î
n economia evoliei institiei Arhivelor, nu trebuie omise
2
 
reglementările promulgate
 în
anii 1869 şi 1872, ca şi perindarea laconducerea instituţiei, pentru o
 în
semnată perioade timp, a unor  personalităţi din domeniul culturii, precum Bogdan Petriceicu Haşdeu(1876-1900) sau Dimitre Onciul (1900-1923).Ar constitui o eroare nepermisăneglijarea mai timpuriei activităţi
 în
domeniul arhivelor de pe teritoriulTransilvaniei, desfăşurate prin grija autoriţilor maghiare, anterior momentului în care Regatul Ungariei dispare de pe harta Europei,
 în
prima jumătate a secolului al XVI-lea.
 Î
n continuare, după includerea principatuluitransilvan în cadrul monarhiei Habsburgilor, la sf 
âr
şitul secolului al XVIIlea, sistemul de conservare şi păstrare a documentelor cunoaşte o serie de
 în
 bunătăţiri, dintre care cea mai importantă a reprezentat-o introducereasistemului registraturii la principalele instituţii administrative. Odată cu
 în
fiinţarea Arhivelor Statului Ungar, la 1875, cea mai mare parte a arhivelor vechi ale Transilvaniei este concentrată la Budapesta. Astfel, la sfârşitulsecolului al XIX-lea, at
ât
în Transilvania, cât şi
 în
Banat şi Bucovinafuncţionează sistemul centralizării documentelor în cadrul arhivelor de statdin Budapesta şi Viena.După evenimentele din 1918, crearea a ceea ce
 în
epocă s-a numitRom
ân
ia Mare conduce şi la tentativa reuşită de racordare a noilor provinciialipite şi
 în
domeniul arhivelor. Astfel, se
 în
registrează fondarea Arhivelor Statului de la Cluj (1920), Cernăuţi (1924) şi Chişinău (1925).În aceastăconjunctură, o nouă lege de funcţionare a Arhivelor Statului intră
 în
vigoare
 în
cep
ân
d din 1925, prevăz
ân
d, printre altele, constituirea direcţiilor regionale. Instituţia se menţine
 în
subordinea Ministerului InstrucţiuniiPublice. Este perioada
 în
care ca directori generali figurează ConstantinMoisil (1923-1938) şi Aurelian Sacerdoţeanu (1938-1953).
 Î
n contextul noilor orientări ideologice din perioada comunistă,
 în
1951 Direcţia Arhivelor Statului trece
 în
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, iar modelul de organizare sovietic trunde şi
 în
domeniularhivisticii rom
ân
eşti.
 Î
n 1996, o nolege a venit reglementezeactivitatea instituţiei, ocazie cu care denumirea de Arhivele Statului este
 în
locuită cu cea de Arhivele Naţionale ale Rom
ân
iei.Arhivele Naţionale sunt o instituţie publică, cu personalitate juridică,aflată în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Scopul acestora este acela de a gestiona informaţia istorică, punând-o ladispozia publicului interesat, precum şi de a asigura conservareadocumentelor, în orice format s-ar afla acestea. ANR oferă de asemeneaexpertiză celor din sectorul public şi privat, verificând şi controlând înacelaşi timp activitatea deţinătorilor de arhive.
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Fratila Andra liked this
catalin8999 liked this
catalin8999 liked this
media99 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->