P. 1
Evanghelii Noul Testament

Evanghelii Noul Testament

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Marina Vaduva

More info:

Published by: Marina Vaduva on Jun 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

 
NOUL TESTAMENTMATEI SFÂNTA EVANGHELIE
CAP.
1
Cartea neamului lui Iisus Hristos, zămislirea, numele şi naşterea.
Matei
1:
1 Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul luiAvraam.
Tehnoredactare: Prof. Pr. Iconom Stavrofor Adrian N. Iftimiu - Suceava1596
Matei
1:
2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov anăscut pe Iuda şi fraţii lui;
Matei
1:
3 Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut peEsrom; Esrom a născut pe Aram;
Matei
1:
4 Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe aason;aason a născut pe !almon;
Matei
1:
" !almon a născut pe #oo$, din %a&av; #oo$ a născut pe Io'ed,din %ut; Io'ed a născut pe Iesei;
Matei
1:
( Iesei a născut pe )avid re*ele; )avid a născut pe !olomon din
femeia lui Urie;Matei
1:
7 S
olomon a născut pe %o'oam; %o'oam a născut pe A'ia; A'iaa născut pe Asa;
Matei
1:
+ Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram anăscut pe $ia;
Matei
1:
- $ia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe A&a$; A&a$ anăscut pe Ie$ec&ia;
Matei
1:
1
. Ie$ec&ia a născut pe /anase; /anase a născut pe Amon;Amon a născut pe Iosia;
Matei
1:
00 Iosia a născut pe Ie&onia şi pe fraţii lui, la strămutarea 1n
Babilon;Matei
1:
02 )upă strămutarea 1n #a'ilon, Ie&onia a născut pe !alatiel;!alatiel a născut pe Zor
obabel;Matei
1:
03 Zoro'a'el a născut pe A'iud; A'iud a născut pe Eliac&im;Eliac&im a născut pe A$or;
Matei
1:
04 A$or a născut pe !adoc; !adoc a născut pe Ac&im; Ac&im anăscut pe Eliud;
Matei
1:
0" Eliud a născut pe Elea$ar; Elea$ar a născut pe /atan; /at
an a
născut pe Iacov;
Matei
1:
0( Iacov a născut pe Iosif, lo*odnicul /ariei, din care !a născutIisus, are se c&eamă ristos5
Matei
1:
06 Aşadar, toate neamurile de la Avraam p7nă la )avid suntpaispre$ece; şi de la )avid p7nă la strămutarea 1n #a'ilon sunt paispre$ece; şi
 
de la strămutarea 1n #a'ilon p7nă la ristos sunt paispre$ece neamuri5
Matei
1:
0+ Iar naşterea lui Iisus ristos aşa a fost8 /aria, mama 9ui,fiind lo*odită cu Iosif, fără să fi fost ei 1nainte 1mpreună, sa aflat av7nd 1n
 pnte!e de la Du"ul Sfnt.Matei
1:
0- Iosif, lo*odnicul ei, drept fiind şi nevr7nd so vădească, a voit
s#o lase $n as!uns.Matei
1:
2. :i cu*et7nd el acestea, iată 1n*erul )omnului i sa arătat 1nvis, *răind8 Iosife, fiul lui )avid, nu te teme a lua pe /aria, lo*odnica ta, că cesa $ămislit 1ntr1nsa este de la )u&ul !f7nt5
Matei
1:
20 Ea va naşte Fiu şi vei c&ema numele 9ui8 Iisus, căci El vam7ntui poporul !ău de păcatele lor5
Matei
1:
22 Acestea toate sau făcut ca să se 1mplinească ceea ce sa $is
de Domnul prin prooro!ul !are %i!e&
Tehnoredactare: Prof. Pr. Iconom Stavrofor Adrian N. Iftimiu - Suceava1597
Matei
1:
23 Iată, Fecioara va avea 1n p7ntece şi va naşte Fiu şi vor c&emanumele 9ui Emanuel, care se t7lcuieşte8 u noi este )umne$eu5
Matei
1:
24 :i deştept7nduse din somn, Iosif a făcut aşa precum iaporuncit 1n*erul )omnului şi a luat la el pe lo*odnica sa5
Matei
1:
2" :i fără să fi cunoscuto pe ea Iosif, /aria a născut pe Fiul săuel <nulăscut, ăruia Ia pus numele Iisus5
CAP.
2
 Magii de la Răsărit. Fuga în Egipt. Irod ucide pruncii. ntoarcerea din Egipt  şi aşezarea în !azaret.
Matei 2:
0 Iar dacă !a născut Iisus 1n #etleemul Iudeii, 1n $ilele lui Irodre*ele, iată ma*ii de la %ăsărit au venit 1n Ierusalim , 1ntre'7nd8
Matei 2:
' Unde este re(ele Iudeilor 
, el ce !a născut= ăci am vă$ut la%ăsărit steaua 9ui şi am venit să ne 1nc&inăm 9ui5
Matei 2:
3 :i au$ind, re*ele Irod sa tul'urat şi tot Ierusalimul 1mpreună
!u el.
Matei 2:
4 :i adun7nd pe toţi ar&iereii şi cărturarii poporului, căuta să afle
de la ei
8 <nde este să !e nască ristos=
Matei 2:
" Iar ei iau $is8 >n #etleemul Iudeii, că aşa este scris de
 prooro!ul&
Matei 2:
( :i tu, #etleeme, păm7ntul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel maimic 1ntre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi onducătorul care va paşte
 pe poporul Meu Israel).
Matei 2:
6 Atunci Irod c&em7nd 1n ascuns pe ma*i, a aflat de la ei lămurit 1n ce vreme sa arătat steaua5
Matei 2:
+ :i trimiţ7ndui la #etleem, lea $is8 /er*eţi şi cercetaţi cu deamănuntul
 
despre ?runc şi, dacă >l veţi afla, vestiţimi şi mie, ca, venind şi eu,să mă 1nc&in 9ui5
Matei 2:
- Iar ei, ascult7nd pe re*e, au plecat şi iată, steaua pe care ovă$useră 1n %ăsărit mer*ea 1naintea lor, p7nă ce a venit şi a stat deasupra, unde
era *run!ul.
Matei 2:
0. :i vă$7nd ei steau
a, s#au bu!urat !u bu!urie mare foarte.
Matei 2:
00 :i intr7nd 1n casă, au vă$ut pe ?runc 1mpreună cu /aria,mama 9ui, şi că$7nd la păm7nt, sau 1nc&inat 9ui; şi desc&i$7nd vistieriile lor,Iau adus 9ui daruri8 aur, tăm7ie şi smirnă5
Matei 2:
1' Iar lund $
nştiinţare 1n vis să nu se mai 1ntoarcă la Irod, pealtă cale sau dus 1n ţara lor5
Matei 2:
03 )upă plecarea ma*ilor, iată 1n*erul )omnului se arată 1n vislui Iosif, $ic7nd8 !coalăte, ia ?runcul şi pe mama 9ui şi fu*i 1n E*ipt şi staiacolo p7nă ceţi voi spune, fiindcă Irod are să caute ?runcul ca să9 ucidă5
Matei 2:
04 :i scul7nduse, a luat, noaptea, ?runcul şi pe mama 9ui şi a
 ple!at $n +(ipt.
Matei 2:
0" :i au stat acolo p7nă la moartea lui Irod, ca să se 1mplinească
!uvntul spus de Domnul, prin prooro!ul& )Din +(ipt am !"emat pe iul Meu).
Tehnoredactare: Prof. Pr. Iconom Stavrofor Adrian N. Iftimiu - Suceava1598
Matei 2:
0( Iar c7nd Irod a vă$ut că a fost amă*it de ma*i, sa m7niatfoarte şi, trimiţ7nd a ucis pe toţi pruncii care erau 1n #etleem şi
$n toate
&otarele lui, de doi ani şi mai @os, după timpul pe care 1l aflase de la ma*i5
Matei 2:
17 Atun!i s#a $mplinit !eea !e se spusese prin Ieremia prooro!ul&
Matei 2:
0+ las 1n %ama sa au$it, pl7n*ere şi t7n*uire multă; %a&ela 1şipl7n*e copiii şi nu voieşte să fie m7n*7iată pentru că nu sunt5
Matei 2:
0- )upă moartea lui Irod, iată că 1n*erul )omnului sa arătat 1n
vis lui Iosif $n +(ipt,
Matei 2:
2. :i ia $is8 !coalăte, ia ?runcul şi pe mama 9ui şi mer*i 1npăm7ntul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul ?runcului5
Matei 2:
20 Iosif, scul7nduse, a luat ?runcul şi pe mama 9ui şi a venit 1npăm7ntul lui Israel5
Matei 2:
22 :i au$ind că domneşte Ar&elau 1n Iudeea, 1n locul lui Irod,tatăl său, sa temut să mear*ă acolo şi, lu7nd poruncă, 1n vis, sa dus 1n părţile
-alileii.
Matei 2:
23 :i venind a locuit 1n oraşul numit a$aret, ca să se 1mplinească ceea ce sa spus prin prooroci, că a$arinean !e va c&ema5
CAP.
3
 Ioan "otezătorul. "otezul lui Iisus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->