Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
P. 1
Bincangkan kepentingan analisis SWAT dalam pentadbiran awam.

Bincangkan kepentingan analisis SWAT dalam pentadbiran awam.

Ratings:
(0)
|Views: 4,486|Likes:
Tugasan SKSJ 1043: Pengantar Pentadbiran Awam
Tugasan SKSJ 1043: Pengantar Pentadbiran Awam

More info:

Published by: Mohd Noh bin Md. Yunus on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

 
UOUB >8352 Xj`kn`snq Xj`sncafqn` N{nm
Xj`cnlzgzn`
N`ngfufu U[IS mjqzxnon` unsz onjcnl xjqn`en`kn` usqnsjkfo vn`k mj`enqfOjoznsn`,Usqj`kls&' Ojgjmnln` ,[jno`juu&' Xjgzn`k,Ixxzsz`fsv& cn` N`enmn`,Sqjns&sjqlncnx ujuznsz ojxzszun`' oqfufu cn` cnunq vn`k non` cfgnoun`non` nsnzxz` sjgnl ajqgnozcngnm ujuznsz iqkn`funuf.Xncn ojafnunn`vn n`ngfufu U[IS f`f cfgnozon` igjl iqkn`funuf xjq`fnnkn` cn` oiqxiqns ankf mj`bn`n cn` mjmxjqigjl xj`cnxnsn` mnlzxz` mj`vjgjunfon`ujkngn aj`szo mnungnl vn`k sfmazg ujlf`kkn nolfq`vn mj`vjanaon` xqjusnuf ujujaznl uvnqfonsmjqz`czm.Nolfq-nolfq f`f n`ngfufu U[IS sfcno ln`vn cfkz`non` igjl iqkn`funuf vn`k ajqiqjn`snufon` ojz`sz`kn` unlnbn ojqn`n ojcnxnsn` ajajqnxn ancn`-ancn` azon` ojqnbnn`' xjqszazln`-xjqszazln` uiufng cn` xnqsf xigfsfo sjgnl mzgn mj`knmngon` xj`cjonsn` n`ngfufuU[IS cngnm ujsfnx aj`kojg vn`k cfn`bzqon` igjl iqkn`funuf-iqkn`funuf sjqujazs.N`ngfufu U[ISf`f sjgnl cfnunuon` igjl ujiqn`k xj`nuflns xjq`fnknn` cn` xj`kzqzun` cf Nmjqfon Uvnqfons vn`k ajq`nmn Ngajqs Lzmxjqv
>
ujofsnq snlz`-snlz` 48n` cn` ;8n`.Nxnafgn ofsn mjmaf`en`kon` sj`sn`k ojxj`sf`kn` n`ngfufu U[IS cfcngnm Xj`sncafqn`N{nm' ofsn mjgflns an`vno xnonq olzuzu`vn cfafcn`k xj`kzqzun` mj`kjgznqon` cjdf`fuf cn`oi`ujx sjqxjqf`ef cn` ajqajrn mj`kj`nf snoqfdn` “Xj`sncafqn` N{nm‖.Xj`sncafqn` n{nmmj`zqzs C{fkls [ngci cngnm azoz`vn vn`k ajqbzczg Egnuufe Id Xzagfe Ncmf`fusqnsfi`mj`cjdf`nufon` Xj`sncafqn` N{nm fngnl iqkn`funuf cn` xj`kzqzun` mn`zufn cn` aj`cn-aj`cnz`szo mj`enxnf szbzn`-szbzn` ojqnbnn` vn`k cfn`kknx ujanknf uj`f cn` unf`u xj`kzqzun`ujanknfmn`n vn`k cnxns cfonfson` ojxncn lng jl{ng ujujaznl `jkjqf nsnz `jknqn ,Nlmnc NsiqvLzuunf`' 188>&.Xj`sncafqn` N{nm bzkn mj`zqzs O.Qnmn`nsln` cngnm azoz`vn vn`k ajqbzczgOi`ujx Nunu Xj`sncafqn` N{nm ujanknf ngns ojqnbnn` vn`k xj`sf`k vn`k ujenqn gn`kuz`ksjqgfans cngnm mjmajqf ojajqojun`n` mn`n-mn`n ufusjm xjmjqf`snln` cfmn`n f`usfszuf xj`sncafqn` n{nm sjqmnuzo xjkn{nf-xjkn{nf`vn sjqgfans ujenqn gn`kzu`k cngnm mj`bnvnon`ujmzn cnunq n{nm vn`k cfgzgzuon` sjqgjafl cnlzgz igjl ancn` xjqz`cn`kn`, O.Qnmn`nsln`'>665&.Nxnafgn ofsn mjgflns ojczn-czn cjdf`fuf f`f cnxnsgnl ofsn onfson` anln{n xj`snafqn` N{nmncngnl jbj` vn`k mj`bngn`on` nxn bzn cnunq cn` szbzn` ojqnbnn` ankf ojujbnlsjqnn` qnovnscfujujaznl `jknqn.
>
Ngajqs Lzmxjqv ,>614-188:& mjqzxnon` kqnczn` cnqf Fggi`fu Z`ftjqufsv.Ajojqbn cf Usn`diqcQjujnqel F`usfszsj cfmn`n xnuzon` vn`k cfojsznf`vn sjgnl mj`jmzf onjcnl U[IS vn`kcfkz`non` ujlf`kkn oj lnqf f`f.
Af`en`kon` Ojxj`sf`kn` N`ngfufu U{is Cngnm Xj`sncafqn` N{nmXnkj
>
 
UOUB >8352 Xj`kn`snq Xj`sncafqn` N{nm
Cfn{ng-n{ng snlz` 68n`' Mngnvufn xncn ojsfon fsz cfxfmxf` igjl VNA Cnsi Ujqf Cq Mnlnslfq Milnmnc sjgnl mzgn mjgn`enqon` unsz knknun` vn`k cfoj`ngf ujanknf ojqnbnn` ajqsjqnuon` ojxncn sjo`igikf mnogzmns cn` ujlf`kkn oj lnqf f`f qnovns Mngnvufn unan` lnqf nmnsuf`i`fm cj`kn` z`konxn` ojqnbnn` jgjosqi`fo vn`k cfnmngon` igjl ojqnbnn` Mngnvufn
1
cj{nunf`f.Knknun` f`f nolfq`vn sjgnl cfsnoqfdon` igjl ujanlnkfn` xj`konbf-xj`knonbf xj`kzqzun`ujanknf ujanlnkfn` cnqfxncn xjqzanln` Xj`sncafqn` N{nm cngnm ujujaznl `jknqn.Szknun` f`f non` ezan ojxj`sf`kn` cn` xjqn`n` n`ngfufu U[IS vn`k mjmdiozuon`ojoznsn`,U&' ojgjmnln`,[&' xjgzn`k,I& cn` n`enmn`,S& xj`kkz`nn` sjo`igikf mnogzmnsojnsnu xj`sncafqn` n{nm cf`jknqn Mngnvufn olzuzu`vn cn` ajajqnxn aznl `jknqn gnf`.Sjo`igikfmnogzmns f`f lncfq ojsfon `jknqn cngnm xqiuju xjmanlnqzn` sjqlncnx xj`sncafqn` n{nm ujbnbnq cj`kn` gjcnon` mnogzmns vn`k sn`xn ujmxncn`.
f.
Ojoznsn` ,Usqj`kls&
Ojmz`ezgn` sjo`igikf mnogzmns cngnm xj`sncafqn` n{nm sjgnl mjmxjqojmnuon` gnkfufusjm cn` mjmxjqsf`konson` ojejonxn` zqzu sncafq ojqnbnn` cfmn`n cj`kn` ncn`vn f`usqzmj`sf`f ujkngn qjoic cn` mnogzmns xj`sf`k cnxns cfufmxn` ujenqn ojmnu cn` sjquzuz` cfcngnm unszdnfg vn`k sjqnszq cn` mzcnl cfqzbzo nxnafgn cfojlj`cnof.Cngnm xncn fsz fn bzkn sjgnl ajqbnvnmjmf`zmon` xj`kz`nn` aiqn`k ujbnbnq cj`kn` zunln ojqnbnn` z`szo mj`bncfon` ojqnbnn` `vnujanknf ojqnbnn` sn`xn ojqsnu nsnz xnxjqgjuu ncmf`fusqnsfi` cngnm zqzun`-zqzun` ujlnqfn`cfunmxf`k mj`bnmf` ojsjgzun` cngnm lng mjmazns ojxzszun` ujuznsz xqiuju fsz' azsfq-azsfq vn`kgjafl qjgjtn` cnxns cfffufon` xncn aiqn`k vn`k cfujcfnon` ujenqn i`-gf`j cn` sjxns mj`kfozsuxjufdfonuf ujuznsz bnansn`.Xfnknm xjgn`kkn` cfxjqoj`ngon` uzxnvn xjgn`kkn` cnxns mj`kjsnlzf xjqolfcmnsn` vn`k anong mjqjon `fomnsf cnqf ujuznsz bnansn` ujenqn sfcno gn`kuz`k ozngfsf cn` snlnx ojejonxn` xjojqbn-xjojqbn cfujosiq n{nm cnxns cfsf`konson` ojqn`n f`kf` mjmj`zlf sz`szsn` xfnknm xjgn`kkn`' xfnknm f`f cnxns mjman`sz ojqnbnn` mjmxjqsf`konson` xqiuju xj`vnmxnfn` xjqolfcmnsn` ojxncn xjgn`kkn``vn.Cngnm snlz` >663' ojqnbnn` sjgnl mjgzgzuon` ujan`vno 661.45 bzsn ankf mj`koimxzsjqon` nkj`uf-nkj`uf ojqnbnn` ,Nlmnc Nsiqv Lzuunf`' 188>&.Cngnm
1
Mzgsfmjcfn Uzxjq Eiqqfciq,MUE& ncngnl f`fufnsfd ojqnbnn` cngnm mjmxjqonunon` afcn`ksjo`igikf mnogzmns'Cfnunuon` xncn snlz` >664 mjqn`kozmf on{nun` OGEE' OGFN'Xzsqnbnvn cn` Evajqbnvn.Xncn ; cfujmajq 1884 gjmanl ogn`k sjgnl sjquj`nqnf ujanknfon{nun` cngnm MUE
Af`en`kon` Ojxj`sf`kn` N`ngfufu U{is Cngnm Xj`sncafqn` N{nmXnkj
1
 
UOUB >8352 Xj`kn`snq Xj`sncafqn` N{nm
mjmnusfon` xjqolfcnmsn` i`-gf`j cnxns cfsjqfmn ujenqn mj`vjgzqzl cfongn`kn` qnovns ojqnbnn`sjgnl mjmxjqoj`ngon` Qn`konfn` Xjqolfcmnsn` N{nm
5
nsnz XU@. Mjgngzf XU@ f`f iqn`k qnmnfcnxns mj`bngn`on` ujkngn sqn`unouf xjmanvnqn` ujenqn i`-gf`j cf Xjbnans-xjbnans Xiu.Cngnmzunln ojqnbnn` mjmxjqejxnson` xqiuju lnqfn` cfxjbnans xjqngnsn` nzsimnuf xjbnans cfkz`non`cj`kn` gjafl mj`vjgzqzl uzxnvn xqiuju ujxjqsf ozsfxn` lnufg' xqiujun` sjou' xj`vngzqn` nqnln`cn` mnogzmns sjqlnufg gjafl anfo cn` jdfuj`.Ojqnbnn` bzkn sjgnl mjmaf`n xj`kongn` cnsn ankf szbzn` mjmzcnlon` iqn`k qnmnfmj`cnxnson` mnogzmns vn`k ajqozngfsf cn` sjxns.N`snqn xn`kongn` cnsn vn`k cfkz`non` ujxjqsfXjqolfcmnsn` Mnogzmns Sngfn` Sjqzu Un{fs ,Xngmifgu&' Ufqfmgf`o 
3
cn` Sngfn` Xjqolfcmnsn`N{nm ,EUG& sjgnl cf{zbzcon`.Szbzn` nkj`uf-nkj`uf f`f ncngnl mjmzcnlon` xj`vngzqn`mnogzmns vn`k unlfl cfsjqfmn igjl iqn`k qnmnf cn` xjqn`n` vn`k cfmnf`on` igjl nkj`uf-nkj`ufsjqujazs cfunmxf`k mj`f`konson` xjqunf`kn` cj`kn` ujosiq u{nusn.Xj`zazln` nkj`uf ujxjqsfUfqfm vn`k cfszknuon` z`szo mj`bnkn ozngfsf xjqolfcmnsn` cnxns cfgflns nxnafgn Cnsi Uqf Cq Mnlnslfq Milnmnc xncn ojsfon fsz mj`knqnlon` uzxnvn Ufqfm mjgnozoon` unsz snlnx xfn{nfn`vn`k cf`nmnon` FUI 6888 cfmn`n xj`jon`n` ojxncn ozngfsf ojqbn cfsjon`on` cngnm ujosiq n{nm ujsjqz`vn mjmn`kof`on` gnkf xjqszmazln` xqiczosftfsf cfongn`kn` xjojqbn ujosiq n{nm.Sjo`igikf mnogzmns bzkn mjman`sz mj`vioi`k xjqszmazln` joi`imf cngnm `jknqnujanknf ei`sil cj`kn` xjmazonn` MUE an`vno xjgnazq-xjgnazq nuf`k mj`n`nm micng ojnsnu xqibjo sjqujazs f`f mj`vjanaon` xjqszmazln` joi`imf cngnm `jknqn ajqojman`k cn` mnbzujsnqnd cj`kn` `jknqn-`jknqn mnbz vn`k gnf`.Ozngfsf lfczx qnovns bzkn cnxns cfsf`konson` nxnafgn qnovns sfcno xjqgz gnkf mj`z`kkzujuznsz ojxzszun` fsz cngnm bn`kon {nosz vn`k gnmn ojqn`n cj`kn` ojmzcnln` vn`k cfujcfnon`ujkngn ojxzszun` vn`k cfxzszuon` igjl ojqnbnn` cnxns cfunmxnfon` ujenqn ln`cu-i` ojxncn xjgn`kkn`.Qnovns bzkn cnxns mj`fgnf cn` mjmajqfon` oimj` ajqlzaz`k ufusjm xj`sncafqn`ojqnbnn` ujenqn sjqzu nxnafgn gnmn`-gnmn` ujun{n`k olzuzu z`szo qnovns mj`vngzqon` xn`cn`kn` cn` nxn bzn mnungnl vn`k cflncnxf cj`kn` ln`vn mj`knoujuon` ujkngn xjqmnungnln`
5
Qn`konfn` Xjqolfcmnsn` N{nm mjqzxnon` qn`konfn` ufusjm sngfn` nxgfonuf vn`kmjmaigjlon` ujkngn xjmanvnqn` nsnz xjmanlnqzn` xjganknf xjqolfcnmnsn` nkj`uf-nkj`uf ojqnbnn` cfgnozoon` cf Xjbnans Xiu.
3
Ufqfmgf`o mj`vjcfnon` oigjouf mnogzmns ajqonfsn` sjo`igikf mnogzmns' Usn`cnqcMngnvufn' Xnsj`' Bzq`ng-bzq`ng sjo``fong' Cfqjosiqf ojxnonqn` Mngnvufn cngnmafcn`k unf`u cn`sjo`igikf.
Af`en`kon` Ojxj`sf`kn` N`ngfufu U{is Cngnm Xj`sncafqn` N{nmXnkj
5

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Weng Seng liked this
NorFarahin Mohd Saleh liked this
Jess Jasmine liked this
Dhiah Namia liked this
Mohamad Rizal Ibrahim liked this
Deivha Sri Syifa Fauziyah liked this
Nur Matahari liked this
Zubidah Zaini liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->