Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Formator de formatori

Formator de formatori

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,672 |Likes:
Published by ancgb

More info:

Published by: ancgb on Nov 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
 
Consiliul pentru Standarde Ocupa
ţ
ionale
ş
i Atestare
 
Unitatea de Cercetare
ş
i Servicii Tehnice
 
STANDARD OCUPATIONAL
 
Ocupa
ţ
ia:
 
Formator de formatori
 
Domeniul:
 
Înv
ăţă
mânt, educa
ţ
ie, cultur
ă
, mass media
 
Bucure
ş
ti
1
999
 
 
 
Unitatea pilot:
 
Ministerul Educa
ţ
iei Na
ţ
ionale
 
Coordonator proiect standard ocupa
ţ
ional:
 
Elena Grigorescu
 
Membrii echipei de redactare a standardului ocupa
ţ
ional:
 
Carmen Maria Ralea, profesor,
Ş
coala nr. 309, Bucure
ş
ti
 
Tiberiu Marcian Mihail, cercet
ă
tor 
ş
tiin
ţ
ific, Institutul de
Ş
tiin
ţ
e ale Educa
ţ
iei
 
Referen
ţ
i de specialitate:
 
Mihaela Târcolea, inspector de specialitate, MMPS
 
Roxana Mihail, cercet
ă
tor 
ş
tiin
ţ
ific, Institutul de
Ş
tiin
ţ
e ale Educa
ţ
iei
 
Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999
 
Cod COSA: M - 88
 
© copyright
1
999 , COSA - U.C.S.T.
 
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
 
Acesta nu poate fi reprodus par 
ţ
ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în altelucr 
ă
ri fara acordul COSA.
 
 
Formator de formatori 
 
Descrierea ocupa
ţ
iei
 
Formatorul de formatori este considerat ca autor 
ş
i ofertant de formare, ca rãspuns al cererii de formare, înorice domeniu al activitã
ţ
ii sociale .Orice activitate de formare este precedatã de o formare metodologicã, specificã ocupa
ţ
iei, pentru a se asiguraob
ţ
inerea unei viziuni întregitoare, asupra formãrii, experien
ţ
ã deja existentã a celui ce se formeazã caformator de formatori urmând a fi utilã ca teren de aplica
ţ
ii,
ş
i mai pu
ţ
in ca domeniu de referin
ţ
ã.Formarea de formatori înseamnã constituirea (
ş
i ulterior optimizarea) unei expertize de specialitate îndomeniu, profesionalizarea în aria respectiva -
ş
i func
ţ
ionarea ca atare (individual / în parteneriat) în aceastãocupa
ţ
ie
ş
i nu practicarea ei din exterior, ca simplã consiliereFormarea de formatori se realizeazã de preferin
ţ
ã în formula mixtã: proxemicã
ş
i telematicã - adicã: în stagiicu frecventã
ş
i prin cursuri "la distan
ţ
ã" -, îmbinându-se în acest fel lucrul de grup cu studiul individual.Condi
ţ
iile de instituire a profesionalitã
ţ
ii : tranzitiva privind practicarea, ocupa
ţ
iei;
ş
i cea reflexiva, privindconstituirea continuã a ei, respectiv întoarcerea periodicã a formatorului de formatori, ca profesionist, asupra propriei identitã
ţ
i apar ca doua dimensiuni distincte . Ele sunt solidare, obligând la a privi ocupa
ţ
ia caînfãptuindu-se din activitã
ţ
i inseparabile si concomitente pe doua planuri: cel al valorilor intrinseci ocupa
ţ
iei
ş
i cel al organizãrii activitã
ţ
ilor de lucru .Baza evaluãrii calitative a formãrii de formatori, de importan
ţ
ã practicã
ş
i reformatoare este asiguratã prinadministrarea instrumentelor 
ş
i a probelor de evaluare / examinare
ş
i printr-un permanent proces de validarea performãrii programelor de formare .Evaluarea externa, pentru constatarea eficien
ţ
ei ca beneficiu social, , este precedatã de modul autoevaluãrii
ş
iinterevaluãrii. Atestarea ca atare este realizatã ulterior, dupã o perioadã bine monitorizatã
ş
i gânditã
ş
i caratificare a unei experien
ţ
e directe, validare necesarã combinãrii calificãrii prin formare ini
ţ
ialã durabilã cucertificarea de tip provizoriu pentru stimularea pregãtirii continue, reluate periodic .
 

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andra Moise liked this
schimbdecarti liked this
Tismanaru Cezar liked this
Tismanaru Cezar liked this
slacatusu liked this
Alina Oana Boc liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->