Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Thiet Ke He Thong Thong Tin

Phan Tich Thiet Ke He Thong Thong Tin

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 787|Likes:
Published by Le Anh Khoa

More info:

Published by: Le Anh Khoa on Mar 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
PHÂN TÍCH THIT K
H THNG THÔNG TIN
(Dùng cho sinh viên hệđào tođại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
PHÂN TÍCH & THIT K
H THNG THÔNG TIN
TrnĐình Quế
Nguyn Mnh Sơn
i
MC LC

MC LC.................................................................................................... ii LI NÓIĐẦU.............................................................................................. 1 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU................................................................................. 3

1.2 KHÁI QUÁT VÒNGĐỜI PHÁT TRIN H THNG THÔNG TIN...............4
1.3 CÁC CÁCH TIP CN PHÂN TÍCH THIT K H THNG.......................7
1.3.1 Phương pháp hướng cu trúc..............................................................8
1.3.2 Phương pháp hướngđối tượng...........................................................9
1.5 CÁC KHÁI NIM CƠ BN CA HƯỚNGĐÓI TƯỢNG...........................10
1.6 CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH THIT K HƯỚNGĐỐI TƯỢNG....................11
TNG KT CHƯƠNG 1.................................................................................13
CÂU HI VÀ BÀI TP.....................................................................................13

CHƯƠNG 2 : UML VÀ CÔNG C PHÁT TRIN H THNG................. 15

2.1 GII THIU V UML................................................................................15
2.1.1 Lch s rađời ca UML......................................................................15
2.1.2 UML – Ngôn ng mô hình hoá hướngđối tượng...............................16
2.1.3 Các khái nim cơ bn trong UML.......................................................17
2.2 CÁC BIUĐỒ UML..................................................................................20
2.2.1 Biuđồ use case................................................................................22
2.2.2 Biuđồ lp.........................................................................................24
2.2.3 Biuđồ trng thái...............................................................................30
2.2.4 Biuđồ tương tác dng tun t.........................................................33
2.2.5 Biuđồ tương tác dng cng tác.......................................................35
2.2.6 Biuđồ hotđộng..............................................................................36
2.2.7 Biuđồ thành phn............................................................................39
2.2.8 Biuđồ trin khai h thng.................................................................40
2.3 GII THIU CÔNG C RATIONAL ROSE...............................................41
TNG KT CHƯƠNG 2.................................................................................44
CÂU HI – BÀI TP.......................................................................................45

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HƯỚNGĐỐI TƯỢNG.................................... 46

3.1 TNG QUAN V PHÂN TÍCH HƯỚNGĐỐI TƯỢNG.............................46
3.1.1 Vai trò ca pha phân tích...................................................................46
3.1.2 Các bước phân tích hướngđối tượng...............................................47
3.1.3 Ví d...................................................................................................47
3.2 MÔ HÌNH USE CASE VÀ KCH BN........................................................48
3.2.1 Vai trò ca mô hình use case.............................................................48
3.2.2 Xây dng biuđồ use case................................................................50
3.2.3 Xây dng biuđồ use case trong Rational Rose...............................57
3.3 MÔ HÌNH LP..........................................................................................63
3.3.1 Vnđề xácđịnh lp...........................................................................63
3.3.2Xây dng biuđồ lp trong pha phân tích..........................................65
3.3.3Biu din biuđồ lp trong Rational Rose..........................................67
3.4 MÔ HÌNHĐỘNG DA TRÊN BIUĐỒ TRNG THÁI.............................71
3.4.1 Khái quát v mô hìnhđộng................................................................71

ii

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->