Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
230Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xu Ly Anh

Xu Ly Anh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 14,139|Likes:
Published by Le Anh Khoa

More info:

Published by: Le Anh Khoa on Mar 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
X
Ử 
NH
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
X
Ử 
NH
Biên so
n : PGS.TS NGUY
N QUANG HOAN
 
L
I NÓI
ĐẦ
U
Trong các tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c, cao
đẳ
ng, x
nh
đ
ã tr 
ở 
thành m
t môn h
c chuyên ngànhc
a sinh viên các ngành Công ngh
Thông tin, Vi
n thông. Giáo trình và tài li
u v
l
 ĩ 
nh v
c này
ở 
 n
ướ 
c ta còn
đ
ang h
n ch
ế
.
Để
 
đ
áp
ng k 
 p th
ờ 
i cho
đ
ào t
o t
xa, H
c vi
n Công ngh
B
ư
u chínhVi
n thông c
g
ng
 p th
ờ 
i biên so
n tài li
u này cho sinh viên,
đặ
c bi
t h
 
Đ
ào t
o t
xa h
ct
 p. Trong quá trình biên so
n, chúng tôi có tham kh
o các tài li
u c
a
Đạ
i h
c Bách khoa Hà n
i[1] giáo trình g
n g
ũ
i v
tính công ngh
v
ớ 
i H
c vi
n. M
t s
giáo trình khác c
a
Đạ
i h
c Qu
cgia thành ph
H
Chí Minh [2], tài li
u trên m
ng và các tài li
u n
ướ 
c ngoài b
ng ti
ế
ng Anh [5, 6,7] c
ũ
ng
đượ 
c tham kh
o và gi
ớ 
i thi
u
để
sinh viên
đ
ào t
o t
xa
đọ
c thêm.Tài li
u này nh
m h
ướ 
ng d
n gi
ớ 
i thi
u nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n, các khái ni
m,
đị
nhngh
 ĩ 
a tóm t
t. M
t s
thu
t ng
 
đượ 
c chú gi
i b
ng ti
ế
ng Anh
để
h
c viên
đọ
c b
ng ti
ế
ng Anh d
 dàng, tránh hi
u nh
m khi chuy
n sang ti
ế
ng Vi
t.Tài li
u g
m các ch
ươ 
ng sau:-
 
Ch
ươ 
ng 1. Nh
 p môn x
nh-
 
Ch
ươ 
ng 2. Thu nh
n
nh-
 
Ch
ươ 
ng 3. X
lý nâng cao ch
t l
ượ 
ng
nh-
 
Ch
ươ 
ng 4. Các ph
ươ 
ng pháp phát hi
n biên
nh-
 
Ch
ươ 
ng 5. Phân vùng
nh-
 
Ch
ươ 
ng 6. Nh
n d
ng
nh-
 
Ch
ươ 
ng 7. Nén d
li
u
nhCòn nhi
u v
n
đề
khác nh
ư
các công c
toán h
c, k 
thu
t bi
ế
n
đổ
i
nh, truy
n
nh, các ph
n m
m x
lý v.v… ch
ư
a
đề
c
 p
đượ 
c trong ph
m vi tài li
u này.
Đề
ngh
các b
n
đọ
c tìm hi
uthêm sau khi
đ
ã có nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n này.Tuy có tham gia gi
ng d
y môn x
nh
ở 
c
 p
Đạ
i h
c m
t s
n
ă
m, nhi
u l
ớ 
 p có trình
độ
khác nhau; ch
nhi
m m
t s
 
đề
tài nghiên c
u C
ơ 
b
n Nhà n
ướ 
c,
đề
tài c
 p B
liên quannh
ư
ng “X
nh” là môn h
c có s
ế
t h
ợ 
 p nhi
u gi
a nhi
u l
 ĩ 
nh v
c khoa h
c và công ngh
 nên có th
coi là môn h
c khó. Nhi
u c
g
ng
để
c
 p nh
t ki
ế
n th
c nh
ư
ng th
ờ 
i gian,
đ
i
u ki
n,kh
n
ă
ng có h
n nên tài li
u ch
c ch
n còn nhi
u thi
ế
u sót. Chúng tôi mong nh
n
đượ 
c nhi
u ýki
ế
n
đ
óng góp
để
tài li
u
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n cho các l
n tái b
n sau.
Hà N
i, tháng 12 n
ă
m 2006Tác gi
 

Activity (230)

You've already reviewed this. Edit your review.
Đặng Quốc Huy liked this
Khoảng Lặng Cuộc Sống added this note
tài khoản của ngân hàng nào có thể đăng ký vậy sao mình đăng ký hoài mà không đc ta????????
1 thousand reads
1 hundred reads
Tri Le liked this
Toan Nguyen liked this
Phú Nguyễn liked this
Phú Nguyễn liked this
Meocon Mc liked this
Duong Minh Vu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->