Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity
P. 1
Demetrescu-Din Tainele Vietii a2-A Carte

Demetrescu-Din Tainele Vietii a2-A Carte

Ratings: (0)|Views: 233|Likes:
Published by tedybeear

More info:

Published by: tedybeear on Nov 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

 
Cartea a douaCOMUNICĂRI DIN CER D
escrierea integrală a vehicolelor entităţii spirituale umane şi a vieţii sale terestre, prezentatăîn prima carte, exprimă cunoştinţe şi reflecţii extrase din lucrările publicate de înaintaşii mei,la care am adăugat şi din adevărurile comunicate de prietenii mei cereşti.
D
e acum înainte, în a doua carte, va vorbi doar Cerul, reprezentat prin cele mai înalte gradede entităţi spirituale aparţinătoare Pământului.
D
intr-un material dictat timp de şapte ani — cuprinzând peste trei mii de pagini - mi s-aîngăduit să extrag numai această parte, permisă a se comunica omenirii în stadiul actual alevoluţiei sale. 
Se cere tăcere iniţiatului
Marii preoţi ai antichităţii adunau pe papirusurile lor tot ce aflau de la noi, şiorânduindu-le după materie şi alfabet, păstrau cu grijă aceste scrieri, ca nu cumva să se piardăsau vreun ochi indiscret să le citească. De atunci au urmat decăderi, prefaceri şi răsturnări deguvernământ, revoluţii, războaie, acte de vandalism, iar focul şi sabia le-au distrus. Cele puţine care s-au mai strecurat de-a lungul veacurilor au fost distruse şi ele în epoca întunecatăa Evului Mediu.In epoca actuală, noi, albinele Cerului, căutăm să refacem ştiinţa ascunsă din noapteatimpurilor. Conform legii divine, omul fiind om nu ştie nimic de lumile invizibile. Dacă el seaflă pe o treaptă mai ridicată de spiritualitate, încercăm să-l convingem de existenţa lumiinoastre invizibile. În acest scop îl punem în faţa unor fenomene fireşti, dar uimitoare pentruel, stârnindu-i puternic curiozitatea - resortul care îl va împinge la studiul acestor fenomene. Odată pornit în cercetarea lumii noastre, îi punem în cale un medium de comunicări, şi prin el îi predăm cunoştinţe referitoare la lumea cerurilor. Cu alte cuvinte, căutăm să introducem pediscipolul nostru în ştiinţa pierdută din veacurile apuse. În fine, când el s-a adâncit suficient înaceste studii, coboară marile entităţi spirituale, revelându-i din tainele cele mai înalte la careun pământean are acces.În antichitate, când cei aleşi întâlneau un fenomen necunoscut, nu ne mai întrebau penoi, entităţi spirituale libere, ci se duceau la biblioteca sfântă, unde, căutând, aflau explicaţiafenomenului respectiv, sau primeau răspuns la anumite întrebări referitoare la problemelevieţii.Azi, cereţi să vă explicăm tot ce vedeţi şi auziţi. O facem bucuroşi pentru luminareavoastră, dar nu totdeauna avem la îndemână instrumentele necesare, mediumi de o anumităvaloare. De aceea suntem nevoiţi să alegem din mulţimea omenirii pe cei coborâţi în lume cumisiunea de a fi răspânditorii luminii lumii noastre, şi punându-le în cale un bun medium decomunicări sau făcându-i pe ei mediumi auditivi, le spunem tot ce este necesar, pentru ca ei,la rândul lor, să le aştearnă pe hârtie şi să le transmită mai departe aleşilor sau ucenicilor lor.Astfel refacem ştiinţa Cerului, pierdută în timpurile îndepărtate.Dificultăţii de a găsi un bun medium se adaugă şi faptul că nu oricând o mare Luminăcerească se coboară ca să depene din ştiinţa universului, căci numai strălucitoarele duhuri sunt posesoarele unor cunoştinţe înalte şi numai ele au posibilitatea să ne facă asemeneadestăinuiri.Aşadar se cere un bun instrument şi o mare Lumină care să comunice. Dar aceastăentitate deosebit de luminoasă nu poate comunica oricui, ci numai misionarilor coborâţi aici
 
 pe pământ. În general, lumea noastră superioară nu se pune în legătură decât cu oameniimorali. Nu se pot da perlele Cerului, cunoştinţa Adevărului, decât sufletelor pure. Aceasta estecea mai de seamă condiţie. Nu aceeaşi exigenţă se cere şi din partea mediumului. Desigur,dacă un medium este un om corect, cu sentimente frumoase, el va constitui un instrumentadmirabil, dar această condiţie nu este absolută. Mediumitatea sa nu este în raport cumoralitatea sa. Se înţelege că un duh luminos comunicând printr-un medium cu o moralitateceva mai scăzută, va suferi mult, dar în definitiv el se achită de o misiune, iar durerea sa va firecompensată.Lumea Cerului caută să aducă la sentimente mai bune chiar şi pe cei imorali. IsusChristos, Fiul Tatălui divin, stătea El de vorbă numai cu cei morali? Fugea El de cei imorali?Pe aceştia căuta El să-i îndrepte, căci pentru lumea imorală coborâse pe Pământ, ca să-ivindece. Isus Christos nu venise să-i vindece pe cei bolnavi trupeşte. E drept că i-a vindecat pe mulţi de lepră, a dat vedere orbilor şi grai muţilor, a înviat morţi etc, dar la urma urmei Elnu venise pentru aceste semne -care arătau Divinitatea Sa. A venit să stabilească o doctrină, onouă linie de conduită omenirii. Mulţi bolnavi aflaţi în Palestina au rămas nevindecaţi!Aşadar, El nu venise să vindece durerile fizice, ci să îndrepte starea de imoralitate a omenirii.Se poate îmbolnăvi trupul, dar se poate îmbolnăvi şi duhul. Dintre aceste două boli, ceamai gravă e a duhului, a spiritului. Imoralitatea este o boală a scânteii, a spiritului uman.Dacă s-ar mai fi păstrat scrierile antichităţii, aţi fi văzut acolo că şi scânteia se poateîmbolnăvi, şi boala ei se manifestă prin pervertirea legilor Tatălui ceresc. Tot din acele scrieriaţi fi văzut că boala spiritului aduce după sine neapărat şi durerea trupului spiritului întrupat,sau a perispiritului duhului liber, destrupat.Preocuparea principală a entităţilor spirituale înalte este studiul. Ele vor studia în veciivecilor, fără de sfârşit. Dar dorinţa lor este de a împărtăşi, cât de cât, din cunoştinţele lor înrândul fraţilor mai mici - fie cei din spaţiu, fie coborâţi în trup. Iată pentru ce am aşternut şinoi aici aceste cunoştinţe, ca să fie aflate de cei ce au în suflet dorinţa de a le cunoaşte. Noi comunicăm aceste adevăruri din dragoste pentru semenii noştri, din conştiinţa cătotul trebuie să evolueze. La fel cum am comunicat şi în alte timpuri, comunicăm şi azi culumea trupească, dar nu vrem ca din adevărurile noastre să se facă o profesie, să se câştige de pe urma lor. Noi comunicăm Adevărul numai din dragoste şi ca să fie răspândit printreoameni, pentru ca atunci când vom veni şi noi printre ei să nu bâjbâim prin întunericulneştiinţei.Când voi fi iarăşi printre voi, oameni trupeşti, şi voi vedea că cel ce posedă asemeneataine nu caută să câştige din ele, sau mediumul nu caută să profite din darul său, voi dacrezare cuvintelor sale. Spiritul nu trebuie ispitit cu bani. Acolo unde se cer bani, vorbeşte altspirit, iar acolo unde este inimă curată şi dezinteres, va veni să comunice un spirit luminos. Ocomunicare plătită, asemenea unui spectacol de teatru, nu reflectă Adevărul şi să nu-i acordaţinici o încredere. Spiritele superioare se îndepărtează de unde văd că domneşte lăcomia. Planuldivin este plin numai de duhuri dezinteresate. Noi nu suntem instrumente oarbe, la dispoziţiaoricui; avem individualitatea noastră şi scopurile noastre nu se îndeplinesc cu satisfacţiimateriale, ci numai cu dragoste şi bunătate.Dacă găsim un bun medium, îl acoperim cu iubirea şi protecţia noastră. Acolo unde elomeneşte este bine condus, facem din el un fericit, iar acolo unde e rău condus, va deveni unnefericit. În antichitate, când preoţii descopereau un medium în afara templului, îl luau subocrotirea lor, împreună cu familia lui, îl îngrijeau, dându-i tot ce avea nevoie. Mediumul eraseparat de restul lumii, hrănit cu anumite alimente, era instruit, pentru a face din el un mediumdesăvârşit.Aşa să faceţi şi voi, deţinătorii unor mici temple, modeste copii ale templelor dinantichitate. Să-i iubiţi, mângâiaţi şi ajutaţi pe mediumii voştri, pentru a-i feri de întinare şiimoralitate.
 
Reţineţi bine: din moment ce mediumul cere bani, adică face o meserie din darul său, vafi acaparat de spirite inferioare, care îl vor neferici. Adesea azilul de nebuni va fi ultimul săulocaş.Trebuie să ştiţi - şi nu este vorba de egoism sau părtinire, dar omenirea nefiind peaceeaşi treaptă evolutivă, tainele noastre nu pot fi strigate spre cele patru colţuri ale pământului. Noi nu avem voie să comunicăm totul şi mai ales oricui. Cunoştinţele noastre lerăspândim în lume asemenea unor mici seminţe aruncate într-un noian de vorbe inutile. Dinele trebuie scoase cele voite de noi şi încă şi acelea interpretate. Numai aleşilor noştri lespunem tot Adevărul, dar lor le cerem tăcere şi iar tăcere, căci încă nu e îngăduit să se ştie josla voi, tot ceea ce ştim noi. Tăcerea este pârghia studiului. Cu cât veţi tăcea mai mult, cu atâtvi se va da mai mult.În antichitate, iniţiaţii noştri ascultau fermecaţi cuvântul nostru, dar tăceau. Ei nu netrădau niciodată. Azi, la fel ca şi atunci, nu se îngăduie să spui în dreapta şi în stânga celeaflate de la noi, cei de sus - pentru că pe de o parte, mulţimea ne va contesta existenţa -spusele şi fiinţa noastră -iar pe de altă parte, cele comunicate de noi vor rea atât dedeosebite de cunoştinţele pământeşti, încât vă vor socoti pe voi, iubiţii noştri, fiinţe pierdute,candidaţi ai ospiciilor de nebuni.În lumea noastră există oameni plini de o iubire desăvârşită, dar tot aici - în sfereleinferioare - sunt şi răzvrătiţii Legilor tatare, fiulare şi duhuale. Contra acestora este greu sărezistaţi şi veşnic sunteţi în pericol de a cădea în laţul lor. De aceea trebuie mare băgare deseamă, ca asemenea răzvrătiţi sau inconştienţi să nu se furişeze pe lângă fiinţa voastră, încercurile voastre, în templele voastre. Pericolul este şi mai mare când mediumul vostru eimoral sau lipsit de tăria spirituală.Concepţiile voastre morale se schimbă din veac în veac. Pe timpul iniţiaţilor marilor temple din Egipt, fratele lua de soţie pe sora sa, ceea ce azi ar constitui un incest. Prin urmare,nu este absolut necesar ca mediumul să fie moral, dar cei care populează templul trebuie să fiede o puritate desăvârşită. Noi coborâm şi ne spunem cuvântul numai în templele pure, curatefizic şi fluidic.În viaţa voastră terestră ziceţi: „Omul sfinţeşte locul”, ceea ce nu e tocmai exact. Noispunem: „Locul sfinţeşte omul”. Într-un templu pur fluidic nu pot să-şi dea întâlnire duhurileinferioare, şi dacă prin surprindere se furişează vreunul, el rămâne oarecum paralizat şi nu-şi poate desfăşura acţiunea. Acest adevăr s-a verificat în lumea voastră terestră. S-a întâmplat cao femeie căzută în abisul depravării, intrând într-o mănăstire, să-şi închine restul zilelor Domnului, pocăindu-se prin rugăciune şi resemnare, cu timpul devenind o sfântă, citată de biserica creştină..Templul nu se compune numai din ziduri, ci mai ales din slujitorii săi şi din credincioşiice vin să îngenuncheze în faţa Tatălui. Să nu vă preocupe numărul celor care vin în templulvostru, pentru că e mai bine să fiţi puţini dar buni. Totul e ca ştiinţa noastră să nu piară.Acestea sunt sfaturile noastre, şi căutaţi să le puneţi în practică. 
Pământul este scena, iar oamenii sunt actorii
Aşa e orânduit de sus, ca în general omul trupesc să nu ştie de noi, să nu creadă în ruptulcapului că există, prin spaţiile eterate, o lume a entităţilor spirituale. Omul neagă cu putereexistenţa noastră. Cei care ar vrea să creadă cer probe peste probe. Ar vrea să ne audăvorbindu-le prin odaia lor, ar vrea ca o rudă a lor plecată din lumea pământească să le lase o probă scrisă pe hârtie. Pentru unii nici aceste probe nu sunt de ajuns, ar vrea să li se arateiubitul lor plecat, în carne şi oase, să-l vadă şi mai ales să-l pipăie, ca nu cumva ochii şiurechile să-i înşele.Majoritatea oamenilor declară: „Cum să credem în existenţa spiritului? când el nu ni searată, când nu ştim cum este, ce constituţie are, dacă mai gândeşte ca noi. Nu ştim dacă cineva

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
lamasanu cezar liked this
Isp Stef liked this
DecebalusII liked this
predescul liked this
crist30cc liked this
amirass liked this
madelaine772000 liked this
madelaine772000 liked this
gogu777 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->