Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Az Esszénus Béke Evangélium felfedezése

Az Esszénus Béke Evangélium felfedezése

Ratings: (0)|Views: 706 |Likes:
Published by tundici81

More info:

Published by: tundici81 on Nov 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
Az Esszénus Béke Evangélium felfedezéseAz esszénusok és a VatikánA Szerző Előszava az 1975 évi kiadáshoz
Mi az a csodálatos delej, amely oly sok ifjú szellemet vonz, akik belefásultak ahagyományos egyházak ortodox gyakorlatába? Mi teszi a Krisztustólelpártolókat az élő Esszénus Jézus követőivé? A válasz talán olyas valamibenkeresendő, amelyet ezen a nyáron egyik hallgatóm mondott nekem BritishColumbiában lévő oktató központunkban, ahol nemrégiben fejeztem be azEsszénus Béke Evangélium második és harmadik kötetének fordítását.Ragyogó szemekkel mondta: "Senki nem ismerhette keserves magányomat,amikor meg kellett válnom az Egyháztól. Logikus értelmem már nem voltképes tovább elfogadni az üres rituálékat és "tündérmeséket". Amikor elfordultam Krisztustól, magamévá tettem Nietzsche filozófiáját, és elvakultateista lett belőlem. Ez azonban csak egy csalóka önámítás volt, mert szívemvégtelenül vágyódott azután, hogy önmagamnál valami hatalmasabbhozkötődjek, de a ráció egyedül képtelen volt kitölteni a lelkemben tátongó űrt, -Isten helyét. Azután elolvastam Az Esszénus Béke Evangéliumot. Az igazságarany fénye sugárzott minden lapjáról. Tudtam, hogy ez az igazi Jézus, mertamit Ő tanít, az táplálék a lelkemnek és a szellememnek egyaránt. A logika és aszeretet csodálatos módon egyesül benne és éreztem, hogy hazataláltam."Arcát nézve, amelyről sugárzott a szeretet és a lelkesedés, önkéntelenüleszembe jutottak fiatalságom kedvenc költőjének, Adynak sorai:
"...Szent az én testem,Mert Örök Rend folyói mossák,Csodálatos, csodálatosság!" 
 Nem kisebb csodát várok ettől a könyvtől, minthogy az olvasó is beléphessenaz Örök Folyamba és megkeresztelkedjék az esszénus kinyilatkozások ősiigazságában.San Diego, Kalifornia, 1975.E.B.Székely
Bevezetés
 
Ebben a könyvben sokat foglalkozunk Szt. Ferenccel, és nem ok nélkül.Minden egyéb erénye mellett ő volt az esszénusi, ragyogóan tiszta szellemutolsó megtestesülése is. Miután Isten szelíd trubadúrja elhozta szeretetének,tisztaságának, és egyszerűségének üzenetét, senki nem volt hozzá hasonlítható,aki annyira tökéletesen képviselte volna az esszénus szellemet, mint ő.Az ipari korszak eljöttével a szellemi dolgoknak egyre csökkenő igazságáttételeztük fel életünkben, míg végül már majdnem teljesen elfelejtettük, hogymi mindannyian a Föld Anya és a Mennyei Atya gyermekei vagyunk. Ahuszadik század emberének istene a technika - akinek hatalmas masinái teljesmértékben a korlátozott energiaforrásoktól függenek -, aki egyszámítógépesített isten, általunk arra programozva, hogy anyagi dolgokattermeljen, amelyek többségére nincs is szükség és amelyek jelentős része mégkáros is.Hogy a prioritások mennyire eltolódtak az elmúlt néhány száz év alatt, arra jó példa az, hogyan reagált a világ 1947-ben a Holttengeri Tekercsek felfedezésére. Az igaz, hogy nagy volt a szenzáció. De az ezzel kapcsolatosizgalom az elsősorban a nagy horderejű régészeti felfedezésnek szólt, és nem aszellemet, a spirituális újjászületést ünnepelte. A felfedezést követő könyvek ésértekezések tömege majnem kizárólag száraz technikai részletekkel,követhetetlen teológiai érvekkel foglalkozott, magyarázatok magyarázataivaltűzdelve, amelyek mindegyike lábjegyzetre hivatkozott lábjegyzet után.Mi történt velünk? A múltban volt olyan idő, amikor maga a levegő iscsodákkal volt telve, amikor a madarak misztikus dalokat zengtek, és a porosúton találkozni lehetett mezítlábas szentekkel, akiknek szelleme az ismeretlenszent birodalmak magasságaiban szárnyalt. Manapság az emelkedett állapothozkábítószeren, és önpusztító technikákon keresztül lehet csak eljutni, s a vallástöbbnyire csak kötelesség és becsület kérdése a vasárnap délelőtti, vagyszombat reggeli programokban.A lelkesedés és áhítat az élet csodáival szemben, - amely olyan fényesenlángolt az Esszénus Közösségben, és ami kialudt az utolsó nagy esszénus, Szt.Ferenc távozásával, - még egyszer az enyém lehetett, hogy lángra lobbantsam
 Az Esszénus Béke Evangélium Felfedezésével 
. Ez a könyv csodákkal van teli,nemcsak bölcsessége és iránymutatása folytán, hanem mert régi korok elveszettszelleme tündököl és ragyog a lapjain. Olyan koroké, amikor az ember és Istenközött még nem volt akkora távolság, s amikor az egész gyönyörű természet azangyalok hangján énekelt.Az Esszénus Béke Evangélium nem az egyetlen ilyen kézirat volt a VatikánTitkos Archívumában. Voltak ott Evangéliumok, amelyeket Máténak,Barnabásnak, Jakabnak, Péternek és Tamásnak tulajdonítottak, és amelyeket amaniheusok együtt használtak a következőkkel: "A Szülészet Könyve", "AGenezis Esszénus Könyve", "Krisztus Éneke", az esszénus eretnekek által írott,
 
de Szt. Ambrusnak tulajdonított könyv "A Fiziológus", Tertullian pamfletjei ésSimon, a mágus kéziratai. Mindezek a kéziratok apokrifnek minősültek, és ellettek "kárhoztatva mindörökre" szerzőikkel és követőikkel együtt.Volt idő, amikor ezen ismeretlen írások bármelyikének publikációja óriásiizgalmakat váltott volna ki az igazság keresői körében, és dühöngő vitát afelszentelt teológusok között. Ma már semmin sem lepődünk meg. Hovatovábbsemmi nem döbbent meg bennünket. Az első nukleáris robbanás óta fel kellettismernünk, odajutottunk, hogy fennáll az élet megsemmisülésének közvetlenveszélye, és ez visszavonhatatlanul megváltoztatta perspektívánkat az élet és ahalál kérdésében. Miután a világ egyes részein hozzászoktattak bennünket anapi erőszakhoz és terrorizmushoz, valamely apokrif szöveg hitelessége fölöttivita jelentéktelennek és komolytalannak tűnhet.De a fatalizmus, és felelőtlenség soha nem fogja megoldani azt a monumentális problémát: Hogyan kerülhető el a világkatasztrófa. Újra fel kell fedezzük azÉlet csodáját. Felnyitottuk a nukleáris energia Pandora szelencéjét. Az igazságkulcsával ugyancsak kinyithatjuk az ősi bölcsesség rejtett kincsestárát, amelyarra vár, hogy felfedezzük egy elfelejtett kéziratban, ősi tekercsben, vagy a bensőnkben lévő ismeretlen tudásban. Újra meg kell találni helyünket avilágban, s eredeti szerepünket, mint a Teremtő társáét, segítvén Őt a vetésbenés aratásban, és abban, hogy a Földön megint beköszönthessen a várva várt boldog Aranykor. Ezért önmagunkban is fel kell fedezzük az
 Esszénus Béke Evangéliumot 
."Hadd énekeljen Szt. Ferenc a szívünkben."
A FORRÁS
A sivatagban éltek, egy homoktenger szélén. Azért jöttek ebbe a forró pusztaságba, mert az kevésbé volt kegyetlen, mint az üldözés, amelyetembertársaiktól kellett elszenvedniük. És a kopár sivatagba olyan kertetvarázsoltak, amely évszázadokon át virágzott. Egymás között őrizték a legősibbtudást, a szentség legnagyobb kincsét, amelyet a világ valaha ismert. Ők alkották az Esszénus Közösséget.Még eredetük is bizonytalan, ősi kezdeteik emléke elveszett a távoli múltban.Az ókori Sumériában őseik a Fény Gyermekei voltak, valamint a gyógyítók éstanítók a Pleisztocén kataklizma előtti időkből, amelyet mi Özönvízkéntismerünk. Mózes és a hajdani próféták is közülük jöhettek. A Közösség mindigvelünk volt.A sivatagban ültetett kertjeiket féltő és szerető gondoskodással locsolták.Hajnalban keltek, hogy egyesüljenek a Föld Anya angyalaival és elmélkedjenek az Ő förmélhetetlen ajándékain. Magasztalták a Nap Angyalát, mikor felkelt, és

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laudamus Dominus liked this
Atty85 liked this
yellthesinger liked this
zozo2045 liked this
apiocsi liked this
stegerang liked this
Gombár Tamás liked this
darwinwin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->