Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
managementul carierei

managementul carierei

Ratings:
(0)
|Views: 1,549|Likes:
Published by alinaagapie

More info:

Published by: alinaagapie on Nov 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
 1
TEMA VIIManagementul carierei
VII.1.Conceptul de carier
ă
 
Dac
ă
exist
ă
în cadrul organiza
ţ
iei o real
ă
preocupare pentru viitorul companiei
ş
i – în strâns
ă
leg
ă
tur 
ă
cu aceasta – cu viitorul oamenilor din care este constituit
ă
, atuncimanagementul de la cel mai înalt nivel împreun
ă
cu managerul de resurse umane trebuies
ă
se aplece
ş
i asupra problemelor de management al carierelor.Cariera este în
ţ
eleas
ă
uzual, ca
o mi
ş
care ascendent
ă
sau de avansare a unei persoane într-un domeniu de activitate dorit, cu scopul de a ob
ţ
ine mai mul
ţ
i bani, mai mult
ă
 responsabilitate sau mai mult
ă
putere
ş
i prestigiu personal .
Deci, tradi
ţ
ional, termenul de
carier 
ă 
este asociat doar cu aceia care de
ţ
in rolurimanageriale sau ocup
ă
posturi bine pl
ă
tite
( a face carier 
ă 
).
 Mai normal este îns
ă
a considera cariera ca succesiunea de posturi ocupate de un individde-a lungul unei vie
ţ
i, cu atât mai mult cu cât ceea ce este important e mai curândintrerpretarea subiectiv
ă
, individual
ă
a experien
ţ
elor profesionale, decât succesiuneaobiectiv
ă
de pozi
ţ
ii în ierarhie.Primul aspect poart
ă
numele de
carier
ă
intern
ă
,
al doileade
carier
ă
extern
ă
.În calitate de manager de resurse umane trebuie s
ă
ne preocupe mai mult ceea ce simte unindivid fa
ţă
de postul ocupat, pentru c
ă
reac
ţ
iile oamenilor la un post depind de potrivireadintre conceptul ocupa
ţ
ional despre sine ( combina
ţ
ia de nevoi, aptitudini
ş
i preferin
ţ
e )
ş
itipurile de ocazii, solicit
ă
ri
ş
i constrângeri pe care le ofer 
ă
rolurile lor în organiza
ţ
ii.
Personal, consider munca de profesor incitant
ă
 
ş
i provocatoare. Îmi place faptul c
ă
pot s
ă
-mi concep
ş
isus
ţ
in cursul a
ş
a cum cred de cuviin
ţă
, atâta timp cât scopul pe care-l urm
ă
re
ş
te procesul didactic e atins.Îmi place faptul c
ă
problemele indivizilor difer 
ă
 
ş
i din acest punct de vedere nu g
ă
sesc niciodat
ă
activitateala catedr 
ă
, rutinier 
ă
. Sunt îns
ă
mul
ţ
i aceia pentru care , chiar cel mai înalt post în ierarhia academic
ă
apare plictisitor, redus ca oportunit
ăţ
i
ş
i derizoriu. În concluzie, ceea ce pentru mine apare ca fiind carier 
ă
, pentruun altul poate fi un supliciu sau doar o surs
ă
de venit oarecare.Aceasta este importan
ţ
a conceptului decarier 
ă
intern
ă
.
Ceea ce trebuie foarte clar în
ţ
eles este
ş
i faptul c
ă
nici o pozi
ţ
ie în sine nu înseamn
ă
 automat carier 
ă
, ci modul în care realizeaz
ă
lucrurile cel care ocup
ă
pozi
ţ
ia respectiv
ă
.
 
 2 
Voi da în continuare un exemplu de ceea ce înseamn
ă
o proast
ă
în
ţ
elegere a managerilor asupra anumitor  pozi
ţ
ii, vorbindu-v
ă
despre o fals
ă
avansare : în general, în domeniul editorial din mass – mediaaudiovizual
ă
se consider 
ă
postul de reporter ca prima treapt
ă
a unei ierarhii ocupa
ţ
ionale. Drumul esteconsiderat a fi reporter – redactor – realizator, uitându-se c
ă
a fi reporter ( dac
ă
î
ţ
i asumi acest rol
ş
i-l prive
ş
ti cu seriozitate ) este o munc
ă
cel pu
ţ
in la fel de complex
ă
 
ş
i care implic
ă
variate abilit
ăţ
i : decomunicare, rela
ţ
ionare, de inteligen
ţă
social
ă
 
ş
i emo
ţ
ional
ă
, de spirit de observa
ţ
ie
ş
i spirit practic,etc..Nuexist
ă
nici o garan
ţ
ie c
ă
un reporter foarte bun, “promovat” de pe teren în birou, unde va trebui s
ă
redactezematerialele pe care acum I le furnizeaz
ă
al
ţ
ii, va performa în aceast
ă
nou
ă
sarcin
ă
. În fapt, nu este o promovare real
ă
, ci un alt tip de munc
ă
. Neluând în seam
ă
acest fapt, metodologia de evaluare a posturilor dintr-o televiziune X a introdus postul de reporter în categoria de salarizare B, pe când posturile de redactor 
ş
i realizator erau introduse în categoria de salarizare A.
VII.2.Ce este managementul carierei
?În general, ne manageriem singuri cariera. Ne alegem o profesie, dobândimcuno
ş
tin
ţ
e
ş
i abilit
ăţ
i, ne extindem sfera competen
ţ
elor, evol
ă
m de la o pozi
ţ
ie laalta, sau ne schimb
ă
m traiectoria dac
ă
ceea ce am ales apare flagrant încontradic
ţ
ie cu valorile
ş
i abilit
ăţ
ile noastre la un moment dat.În context organiza
ţ
ional îns
ă
, managementul carierei cuprinde procesele de planificare a carierei
ş
i pe cele de asigurare a succesiunii manageriala.
Planificarea carierei se refer
ă
la modul de avansare a angaja
ţ
ilor în cadrulorganiza
ţ
iei, conform necesit
ăţ
ilor acesteia, performan
ţ
elor angaja
ţ
ior, poten
ţ
ialuluiacestora
ş
i preferin
ţ
elor lor.Planificarea succesiunii manageriale are menirea de a asigura pe cât posibilorganiza
ţ
ia c
ă
va dispune de managerii de care are nevoie pentru a-
ş
i satisfaceviitoarele necesit
ăţ
i economice.
Planificarea carierei trebuie s
ă
se fac
ă
la nivel de organiza
ţ
ie, strategiile dedezvoltare trebuind s
ă
vizeze în mod direct necesit
ăţ
ile economice ale acesteia.
VII.3.Obiectivele managementului carierei
 
 3
-
 promovarea unor politici de dezvoltare corespunz
ă
toare a carierei în înconcordan
ţă
cu natura activit
ăţ
ii desf 
ăş
urate, precum
ş
i cu nevoile
ş
i posibilit
ăţ
ile
ş
iindividuale
ş
i organiza
ţ
ionale- integrarea nevoilor 
ş
i aspira
ţ
iilor individuale în nevoile
ş
i obiectiveleorganiza
ţ
iei- s
ă
ofere angaja
ţ
ilor cu poten
ţ
ial instruire
ş
i experien
ţă
practic
ă
spre a-I preg
ă
ti pentru nivelul de responsabilitate pe care ar putea s
ă
-l ating
ă
 Aceste obiective presupun faptul c
ă
organiza
ţ
ia se preocup
ă
de viitorul membrilor s
ă
i ceea ce, la nivel subiectiv este perceput ca un lucru valoros, angaja
ţ
ii avândsentimentul apartene
ţ
ei la o mare familie
ş
i fiind astfel, fideliza
ţ
i acesteia.
VII.4 Procesul de management al carierei
Acest proces presupune studiul
dinamicii evolu
ţ
iei carierei
 
ş
i
analiza carierei
.
 Dinamica evolu
 ţ 
iei carierei descrie modul în care progreseaz 
ă
cariera unui angajat, avansând prin promovare ori prin l 
ă
rgirea sau îmbog 
ăţ 
irea rolului s
ă
u.
În general, o carier 
ă
trece prin urm
ă
toarele stadii :- expansiunea de la început, când se dobândesc noi cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i aptitudini- stabilizarea traseului, etap
ă
în care aptitudinile
ş
i cuno
ş
tin
ţ
ele din stadiulanterior se testeaz
ă
, modific
ă
 
ş
i consolideaz
ă
prin experien
ţă
practic
ă
 - maturizarea, în care individul este bine plasat pe traseul carierei sale
ş
iînainteaz
ă
conform motiva
ţ
iilor sale.În aceast
ă
faz
ă
este posibil
ă
 
ş
i stagnareasau blazarea
ş
i intrarea în declin.Studierea dinamicii carierelor este necesar 
ă
înainte de formularea politicilor demanagement al carierei.Studiul se realizeaz
ă
prin analiza traseelor urmate de angaja
ţ
i în cadrul organiza
ţ
iei; se pot trasa apoi parcursuri tipice în carier 
ă
.Urm
ă
rirea dinamicii carierelor poate indica ac
ţ
iunile necesare pentru modificareatendin
ţ
elor în cazul angaja
ţ
ilor cu poten
ţ
ial, cu ajutorul unor activit
ăţ
i specifice demanagement al carierei.

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danutza Mogosan liked this
Alex Baicu liked this
Luciana Poieana liked this
Camelia Maria liked this
Stefanoaica Mihaela liked this
Camelia Maria liked this
Irina Militaru liked this
Camelia Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->