Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
111Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Organizarea resurselor umane

Organizarea resurselor umane

Ratings:
(0)
|Views: 8,578|Likes:
Published by alinaagapie

More info:

Published by: alinaagapie on Nov 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

 
1
TEMA IIOrganizarea resurselor umane
Obiectivele lec
ţ
iei : parcurgând aceast
ă
tem
ă
v
ă
ve
ţ
i familiariza cu definireaorganiza
ţ
iilor, a modului cum se gânde
ş
te structura organizatoric
ă
 
ş
i de posturi aunei organiza
ţ
ii
ş
i a principalelor instrumente în care sunt reflectate acesteinforma
ţ
ii – organigrama
ş
i fi
ş
a postului.Concepte cheie: organiza
ţ
ie, structur
ă
organizatoric
ă
, organigrama, postul, fi
ş
apostului, descrierea postului, specifica
ţ
iile postului, analiza postului, proiectareapostului.II.1. Definirea organiza
ţ
iilor
Organiza
ţ
iile sunt inven
ţ
ii sociale, alc
ă
tuite din indivizi care dezvolt
ă
rela
ţ
ii sociale simodele de interac
ţ
iune prin intermediul re
ţ
elelor de comunicare
ş
i al sistemelor decoordonare, indivizi care sunt dispu
ş
i s
ă
coopereze unii cu ceilal
ţ
i în rela
ţ
iile dintre posturi pentru îndeplinirea scopurilor 
ş
i obiectivelor organiza
ţ
ionale
 Definim organiza
 ţ 
iile ca entit 
ăţ 
i sociale organizate, alc
ă
tuite dintr-un num
ă
r variabil de persoane ce interac
 ţ 
ioneaz 
ă
între ele pentru atingerea anumitor obiective, persoaneal c
ă
ror comportament este prescris de un sistem de norme, reguli formale.
De
ş
i defini
ţ
iile sunt diverse, comun tuturor organiza
ţ
iilor de munc
ă
este c
ă
:
Au întotdeauna un scop
Sunt compuse din oameni
Comport
ă
un anumit grad de structurare
Utilizeaz
ă
tehnologie
Opereaz
ă
într-un mediu extern
Î
ş
i elaboreaz
ă
propriu sistem de valori dominante sau propria cultur 
ă
 Organiza
ţ
iile, de
ş
i sunt sisteme sociale, în cadrul c
ă
rora – ca psihologi – ne preocup
ă
prioritar rela
ţ
iile informale, sunt în aceea
ş
i m
ă
sur 
ă
sisteme sau structuri deorganizare formal
ă
.
 
2Aspira
ţ
ia teoreticienilor managementului clasic era aceea de a g
ă
si o structur 
ă
deorganizare optim
ă
, potrivit
ă
oric
ă
rei conjuncturi
ş
i oric
ă
rei culturi. Evident, inten
ţ
ia lor s-a soldat cu un e
ş
ec par 
ţ
ial - acest obiectiv nu a putu fi atins, ceea ce a dus lacon
ş
tientizarea faptului c
ă
nu se poate prelua un mod de organizare foarte eficient înanumite circumstan
ţ
e
ş
i plasa necritic într-un alt context social, cultural, tehnologic,economic, demografic, etc. Nu poate fi vorba despre un mod de organizare optim, ci de gândirea uneistructuri prin care organiza
ţ
ia s
ă
se adapteze flexibil mediului
ş
i s
ă
-
ş
i poat
ă
atingescopurile pentru care a fost creat
ă
.
II.2. Coordonatele structurii organizatorice
M
ă
rimea organiza
ţ
iei
(num
ă
rul angaja
ţ
ilor ei)
 
Este o dimensiune puternic asociat
ă
cu vizibilitatea
ş
i respectabilitatea, deseori erijându-se în modele demne de urmat de c
ă
tre alte organiza
ţ
ii. Cu cât este mai mare, cu atâtcompotramentul este mai puternic formalizat, existând o multitudine de reguli
ş
i proceduri de urmat.
Complexitatea structural
ă
 
Se refer 
ă
la gradul de diferen
ţ
iere a muncii, atât pe dimensiunea orizontal
ă
cât
ş
i pe ceavertical
ă
.Dimensiunea orizontal
ă
presupune num
ă
rul de activit
ăţ
i (specializ
ă
ri )
ş
i unit
ăţ
ifunc
ţ
ionale ( departamente ).Dimensiunea vertical
ă
presupune num
ă
rul de nivele ierarhice existente.
Formalizarea
Se refer 
ă
la gradul în care organiza
ţ
ia specific
ă
, printr-un sistem de reguli
ş
i proceduriformale, comportamentele membrilor s
ă
i.
Centralizarea
Desemneaz
ă
locul geometric al autorit
ăţ
ii de luare a deciziilor în organiza
ţ
ie.Atunci când autoritatea se afl
ă
la vârf, rezult
ă
o structur 
ă
centralizat
ă
, iar când estedelegat
ă
spre nivelele inferioare vorbim despre descentralizare.Exist
ă
, evident, forme mixte – vârful luînd deciziile strategice iar deciziile privindactivitatea curent
ă
fiind luate la nivelele ierarhice inferioare.
 
3 Principalul instrument care ne furnizeaz
ă
informa
ţ
ii cu privire la coordonatele structuriiorganizatorice este
organigrama
– 
reprezentarea grafic
ă
a modului în care esteorganizat 
ă
 
 ş
i func
 ţ 
ioneaz 
ă
institu
 ţ 
ia în cauz 
ă
 .
Proiectarea sau design-ul organiza
ţ
iei este una dintre priorit
ăţ
ile echipei de conducere.Acest lucru presupune crearea unei structuri care s
ă
satisfac
ă
necesit
ăţ
ile îmtreprinderiisau institu
ţ
iei respective, realizând compatibilitatea între diversele elemente ale structurii
ş
i adaptând structura pe parcursul timpului în func
ţ
ie de modificarea condi
ţ
iilor.Înainte de a ini
ţ
ia proiectarea unei structuri, managerii trebuie s
ă
ă
spund
ă
la câtevaîntreb
ă
ri :
Care este baza optim
ă
pentru diviziunea muncii ? pe func
ţ
iuni specializate ? pe produse ? pe criterii geografice ?
În ce m
ă
sur 
ă
trebuie încurajat
ă
specializarea?
Care este modalitatea optim
ă
de realizare a coordon
ă
rii
ş
i integr 
ă
rii diferitelor substructuri ?Astfel, parametri de proiectare vor fi :
Specializarea posturilor 
Gruparea pe unit
ăţ
i
M
ă
rimea unit
ăţ
ilor 
Descentralizarea pe vertical
ă
 
Descentralizarea pe orizontal
ă
 Înainte de a urm
ă
ri dou
ă
modele de organigram
ă
( o organigram
ă
general
ă
 
ş
i oorganigram
ă
a unui departament de resurse umane, detaliat
ă
pân
ă
la num
ă
rul de posturi ),trebuie
ş
tiut c
ă
, în ordinea complexit
ăţ
ii avem urm
ă
toarele tipuri de substructuri :DIREC
Ţ
IA > DEPARTAMENTUL > SERVICIUL >COLECTIVUL>ECHIPA.
Astfel, de exemplu, în cazul
Direc
ţ
iei Produc
ţ
ie
dintr-o televiziune, avem
Departamentuloperatorilor de imagine, Departamentul editorilor de imagine, Departamentul scenografie
, etc.În cadrul
Departamentului operatorilor de imagine
, exist
ă
dou
ă
servicii :
Serviciul
 
operatori studiouri
ş
i Serviciul operatori film
ă
ri exterioare
.În cadrul
Serviciului
de operatori film
ă
ri exteriorae avem un
colectiv
care realizeaz
ă
film
ă
rile pentru
ş
tiri,un altul pentru emisiunile economice, altul pentru cele sportive, etc., iar pentru fiecare filmare avem o
echip
ă
.

Activity (111)

You've already reviewed this. Edit your review.
Victoria Rata liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ignatescu Lacramioara liked this
Alma Stephy liked this
Сергей Чобану liked this
Dumitrescu Teodor-Gabriel liked this
Irina Ionescu liked this
Cristinescu Cristina liked this
Ana Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->