Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zoon Politikon 2006/3: Kritikk

Zoon Politikon 2006/3: Kritikk

Ratings: (0)|Views: 1,122|Likes:
Published by d-m-s

More info:

Published by: d-m-s on Nov 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2009

pdf

text

original

 
Zoon Politikon
utgis av det Machiavelliske Samund. Målgruppen er statsvitenskapstudenter og andre statsvitenskaplig in-teresserte ved Universitetet i Oslo. ZP kommer ut en gang i semesteret, med støtte ra Kulturstyret i SiO og Fagutvalget påstatsvitenskap. Avisen tar or seg aktuelle og relevante hendelser på aget, samt sosiale tilstelninger og miljø.
Bli med!
Kunne du tenke deg å væremed i redaksjonen? Vi trenger journalister, otograer, graiskdesignere og it-ansvarlige sombidragsytere til avisen.Redaksjonsarbeid gir deg enverdiull eraring, og et godt so-sialt miljø.Kontakt oss på e-post:zoon-politikon@stv.uio.no
Jeg håper at denne utgaven av Zoon Politikon vekker noe i deg, enten det er entusiasme,raseri eller ettertanke. Jeg håper at du blir irritert, eller til og med orbanna. Jeg håperat du blir glad, eller kanskje euorisk. Jeg håper at du drar til Arika or å bekjempeAIDS, eller alternativt: melder deg inn i et sentrumsparti. Jeg håper at du senderredaksjonen en hat-mail, eller enda bedre: et kjærlighetsbrev. Hvoror? Fordi hvis noenbryr seg om artiklene våre, har vi lyktes.Tema or høstens utgave av Zoon Politikon er kritikk. Det er ryktelig misvisende. Forkritikk er ikke ørst og remst et tema, det er en tilnærming. Dette nummeret er derorå betrakte som en øvelse i kritisk skriving. Målet har vært å kaste et kritisk blikk på detsom skjer både her på instituttet og i verden utenor. Er det greit at orelesere settersine egne bøker på pensum? Er OL orenlig med grove menneskerettighetsbrudd? Kanvi akseptere at inntektsorskjellene i Norge øker?Men vi har ikke stoppet der. Vi har også satt spørsmålstegn ved selve kritikken. Er allkritikken mot Bush berettiget? Er det retterdig å trekke våre oreleseres integritet itvil? Og vi har ikke diskriminert. I denne utgaven av Zoon Politikon nnes både kritikk avproessorer og studenter, markedskritikk og kritikk av kritikken mot Bush. Selvølgeligkan vi ikke unngå å sparke inn noen åpne dører, men jeg tør påstå at vi også sprengeross gjennom noen stengte.Poenget med en kritisk tilnærming er å gjøre Zoon Politikon til mindre av en skoleavis ogmer av en vaktbikkje. Vi har nemlig større ambisjoner enn bare å beskrive og reerere.Ved å være kritiske ønsker vi å sette problemer under debatt og bidra til å nne godeløsninger. For samunnet vårt er ikke perekt. Det er nok av uretterdighet, dumskapog dårlige løsninger der ute. Og jeg kan rett og slett ikke godta at det er sånn. Jeg serdet som vår plikt å vurdere politiske tiltak, meningsytringer og endringer i samunnetmed et kritisk blikk. Hva er de negative konsekvensene? Er dette akseptabelt? Hva kanorbedres?Stiller man seg bare positiv eller likegyldig til det bestående, kommer samunnet ingenvei. Eller or å pararasere den danske kritikeren Georg Brandes: ”At en artikkel ikkesetter noe under debatt er det samme som at den er i erd med å miste all betydning”.Vi som skriver i Zoon Politikon har lyst til å bety noe. Vi ønsker å være relevante. Derorer det helt nødvendig å være kritiske. For bare gjennom saklig og konstruktiv kritikkkan vi gjøre instituttet til et bedre sted å lære og verden til et bedre sted å være.
JOHAN CHRISTENSEN, REDAKTØR
Redaksjonen
Redaktør:
Johan Christensen
Journalister:
Alan C. AguilarJohan ChristensenErlend FalchLine GrenheimHaakon GunnerudSindre HervigElisabeth HøstmælingenTorbjørg JevnakerRaymond KarlsenSigbjørn KvarmeIngrid LomeldeSilje MosgrenIngrid RædergårdHilde SkarvangMarte Finess Trettvoll
Layout:
Alan C. AguilarJohan ChristensenElisabeth HøstmælingenRaymond Karlsen
 Annonseansvarlige:
Line GrenheimMarte Finess Trettvoll
 Adresse:
Zoon Politikon v/ISVMoltke Moes vei 31Pb 10970317 OsloE-post: zoon-politikon@stv.uio.no
Redaksjonen avsluttet:
30.10.2006Trykkeri: Repogrask Industri A/SOpplag: 700
 
PORTRETT: Uakademisk akademiker 28INFO: Fagutvalget og DMS inormerer 31SYMPOSIUM: Bernt styrte skuta 32NOVELLE: Konfiktlinjene mellom oss 34DIKT: Ode til Øhrn 35KOMMENTAR: Bush er teit 4KOMMENTAR: Kritikk - et mål i seg selv? 6DEBATT: Makt over pensum 7DEBATT: Den store pensumdebatten 8FAGLUNSJ: OL i menneskerettighetsbrudd 10PETIT: Kontorkjærlighet 11ESSAY: Marked og utopi 12PROFIL: Villig til å or behandling 14ANALYSE: Ikke like rike 16INTERVJU: Putnam: Følelse av ellesskap 18NYHETER: Arven etter Annan 21FILMANMELDELSE: Terrorisme med et menneskelig ansikt 22ESSAY: Når det nasjonale blir jollete 24FAGLUNSJ: Valg i Sverige: En kjempes all 26
Tema:Kritikk VerdenInstituttet

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->