Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Un Oraș Deasupra Terrei

Un Oraș Deasupra Terrei

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by LucianDan
Un oraș deasupra Terrei
Un oraș deasupra Terrei

More info:

Published by: LucianDan on Jun 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
Situat aproape de Terra, este un ora
 
de tranzit al Spiritelor
destinate ajutorării i întrupării, dar
i locuit de cei dedica
ț
i muncii
lor. Interesant că forma arhitecturii este de stea cu 6 col
ț
uri, exact
ca Steaua lui David, introdusă în un cerc, cercul
 fiind zidul ce  împrejmuie
 
te ora
 
ul astral. Ora
 
ul este divizat astfel încât fiecare col
ț
 
de stea reprezintă un district/Minister, în centru situându
-se Guvernul coordonat de un Spirit în
ț
elept numit Guvernator, care
lucrează fără încetare pentru binele comunită
ț
ii în ultimii 187 de
ani. Alegerea lui a fost determinată de gradul lui de sinceritate,  bunătate
i iubire fa
ț
ă de Dumnezeu
i semeni. Între spa
ț
iul dintre col
ț
urile stelei/Ministere
i zidul împrejmuitor care are formă de cerc, există terenuri din
 
cultura cărora provin alimentele ce aprovizionează ora
 
ul.
 
 Acest ora
 
este unul din cele care sta
ț
ionează aproape de Terra
i au rol de grani
ț
ă, tranzit, recuperarea Spiritelor rătăcite
i
dezechilibrate după moartea corpului fizic, regenerarea acestora, apoi expedierea la reântrupare atunci când există datorii terestre
i lec
ț
ii neasimilate suficient. De
 
i atmosfera, peisajele, organizarea sunt superioare Terrei, se pare ca este situat la nivelul de densitate pe care l-am localiza în interiorul ionosferei
Terrei, însă nu foarte
departe de scoar
ț
a terestră dar totodată este primul nivel de unde putem spune că există cu adevărat grupuri mari de con
 
tiinte elevate, primele semne serioase de Evolu
ț
ie spirituală. Acest nivel
 
este situat deasupra celor 2 nivele a tenebrelor unde multe Spirite
rătăcesc din ignoran
ț
ă în obsesiile lor mentale
i emo
ț
ionale.
 
Terra are 7 de astfel de nivele divizate la rândul lor în altele, toate legate de activitatea pe Terra
i alte încă 5 nivele ce includ activită
ț
i cosmice, interuniversale
i interdimensionale, să le numim mai
aproape de Divinitate deoarece sunt locuite de Spirite sfin
ț
ite prin
iubire divină. Cu cât un Spirit emite iubire cu atât el străluceste la propriu. Multe astfel de planuri Superioare formează comunită
ț
i cu nume diferite, unele îngere
 
ti fiind cunoscute din vechime, cum ar fi Mihael, Gabriela, Raffael, etc. În Sferele mult mai Superioare,
nu există masculin sau feminin ci un mixt de frumuse
ț
e
i lumină...
 
Ne-am putea imagina aceste nivele ca un fel de etaje suprapuse în
spirală, de densitate diferită
i a
 
a cum pe fiecare etaj există
apartamente a
 
a
i acolo există ora
 
e mai mici sau mai mari,
comunită
ț
i de toate tipurile. Atunci când un medium, channeler, profet prime
 
te informa
ț
ii de la o astfel de loca
ț
ie, dintr-un plan sau altul, de la extratere
 
trii sau îngeri, ea are loc prin departamentul de Comunica
ț
ii ale acelei comunită
ț
i. Asta nu
 înseamnă că to
ț
i au de-a face cu aceea
 
i comunitate, este ca i cum
cineva de pe o altă planetă din Universul nostru ia legătura cu Terra, dar nu cu toată ci cu cineva de aici, cu o
ț
ară, o comunitate iar pe Terra avem multe tări i comunită
ț
i.
 
Ministerul lor de Comunica
ț
ii se ocupă d
e transmisii telepatice,
 vise profetice, răpiri la cer, transmisii de profe
ț
ii, iar pentru c
ă se ocupă i de transport coordonează
i vizitele aici cu aparatele lor mult mai performante ca ale noastre. Fiecare comunitate din
Univers este diferită iar pe pr
incipul rezonan
ț
ei intrăm în legătura
cu una sau alta. În întreg spa
ț
iul cosmic, eteric, astral sunt miliarde
de astfel de comunită
ț
i, multe comunică între ele, se ajută reciproc,
 în timp ce unele apropiate de dimensiunea i rezonan
ț
a noastră poartă războa
ie între ele. Este ca o
coală cu clase de la grădini
ț
ă la
cele universitare, unde sunt enorm de multe clase în care nivele de
cultură, elevare
i con
 
tiin
ț
ă diferă.
 
 
 Astfel că cine intră în contact cu o astfel de civiliza
ț
ie trebuie să
 întrebe cum se nume
 
te comunitatea respectivă, în ce plan este situată, forma lor de organizare, dacă au o via
ț
ă pa
 
nică acolo sau
sunt rebeliuni, etc i astfel î
ț
i dai seama cu ce tip de cultură e
 
ti în
legătură.
 
Guvernatorul ora
 
ului Altidia este sprijinit de 72 de asisten
ț
i care sunt i Mini
 
trii ora
 
ului Astral. Ora
 
ul are 6 districte (cele 6 bra
ț
e
 în forma de triunghi fiecare, ce formează steaua), în mijlocul căror se află Centrul Guvernator sau Guvernul. Fiecare acest district are
un rol bine determinat i este numit Minister, activitatea din fiecare district fiind efectuat
ă i coordonată de câte 12 Mini
 
tri (12 mini
 
tri x 6 districte=72). Acum începem să în
ț
elegem misterul terestru cifrei 12...12 luni, 12 apostoli, 12 zodii, etc. În acest ora
 
,  între veniri
i plecări, trăiesc cca 1 milion de locuitori. Cele 6
Ministere sunt cu rol de: 1-Regenerare&Reâncarnare, 2-Ajutorare, 3-Comunicare&Transport, 4-
Elucidare/Clarificare&Arhivă Terestră, 5
-Elevare-Cercetare&
 
tiin
ț
ă,
i 6-
Uniune Divină.
 
Primele patru sunt conectate cu Pământul, celelalte două cu Zonele
Spirituale Superioare. Munca cea mai grea este în Ministerul
Regenerării, iar cea mai sublimă în cel al Uniunii Divine. A 
 
a cum este pozi
ț
ionată steaua, col
ț
ul de jos este zona Ministerului
Regenerării unde intră Spiritele noi venite iar col
ț
ul de sus este al Ministerului Uniunii Divine care
ț
ine contactul cu planurile Superioare.
 
Fiecare institu
ț
ie pe Terra î
 
i are rădăcini de provenien
ț
ă din această formă de organizare dar să nu uităm
i de activitatea
neobosită a Spiritelor din Zonele Inferioare care au contaminat
institu
ț
iile terestre i toate formele de credin
ț
ă, dar...pe principul ’’scapă cine poate i întelege cine are minte’’, via
ț
e merge mai departe... Mul
ț
i ob
ț
in prin medita
ț
ie conexiuni astrale, unde pot  vedea diferite secven
ț
e/imagini din diverse loca
ț
ii, dar unii nu  în
ț
eleg ceea ce văd i lipsa unei elevări intelectuale îi face să
interpreteze gre
 
it, fondând i impunând deseori curente religioase
sau filozofice care blochează a
dep
ț
ilor lor accesul evolutiv.
 
Planul arhitectural al ora
 
ului astral seamană foarte
mult cu cel
din priectul Venus, al lui Jaques Fresco, ceea ce mă duce cu gândul că el este inspirat din aceste lumi a
 
a cum mul
ț
i inventatori tot din aceste lumi primesc inspira
ț
ie, cum i Colombo a primit telepatic informa
ț
ii că există un alt continent.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->