Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
166. - 4

166. - 4

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2014

pdf

text

original

 
WED 04-JUN-2014 08:08
P
PRIJEDLOG
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE  Na temelju
članka
 
8.
 
I
 
31.
 
stavka
 
2.
 
Zakona
 
o
 
Vladi
 
Republike
 
Hrvatske
 
(„Narodne
 
novine"
 
 broj
 
150/11),
 
a
 
u
 
svezi
 
s
 
odredbama
 
članka
 
19.
 
stavka
 
1.
 
 podstavak 
 
1.
 
i
 
2.
 
i
 
članka
 
20.
 
Zakona
 
o
 
Fondu
 
za
 
zaštitu
 
okoliša
 
i
 
energetsku
 
učinkovitost
 
(„Narodne
 
novine"
 
107/03
 
i
 
144/12),
 
a
 
u
 
svezi
 
s
 
Odlukom
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
o
 
 proglašenju
 
katastrofe
 
za
 
 područje
 
Vukovarsko
 
srijemske
 
županije
 
(
 
KLASA:
 
022-03/014-04/193,
 
URBROJ:
 
50301-
01/02-14-1,
 
od
 
20.
 
svibnja)
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
donijela
 
O D L U K U
 
o
 
provođenju
 
mjera
 
gospodarenja
 
otpadom
 
nakon
 
poplave
 
na
 
području
 
Vukovarsko-srijemske
 
županije
 
i
 
obvezi
 
osiguranja
 
sredstava
 
od
 
strane
 
Fonda
 
za
 
zaštitu
 
okoliša
 
i
 
energetsku
 
učinkovitost
 
I.
 
Radi
 
 provođenja
 
mjera
 
gospodarenja
 
otpadom
 
nakon
 
 poplave
 
na
 
 području
 
Vukovarsko-srijemske
 
županije,
 
zadužuje
 
se
 
Fond
 
za
 
zaštitu
 
okoliša
 
i
 
energetsku
 
učinkovitost
 
osigurati
 
sredstva
 
 procijenjene
 
vrijednosti
 
u
 
iznosu
 
od
 
50.000.000,00
 
kuna
 
i
 
to
 
na
 
način
 
da
 
se
 
ista
 
osiguravaju
 
iz
 
viška
 
 prihoda
 
Fonda
 
za
 
2013.
 
godinu.
 
II.
 
U
 
svrhu
 
izvršenja
 
mjera
 
iz
 
točke
 
I.
 
ove
 
Odluke
 
Fond
 
će
 
s
 
komunalnim
 
društvima
 
koja
 
se
 
nalaze
 
na
 
 poplavom
 
 pogođenom
 
 području
 
Vukovarsko-srijemske
 
županiji,
 
te
 
 posjeduju
 
važeću
 
dozvolu
 
za
 
gospodarenje
 
otpadom
 
sklopiti
 
odgovarajuće
 
ugovore
 
kojima
 
će
 
se
 
definirati
 
međusobna
 
 prava
 
i
 
obveze.
 
m.
 
Mjere
 
iz
 
točke
 
I.
 
ove
 
Odluke
 
obuhvaćaju
 
troškove
 
 prikupljanja,
 
 prijevoza,
 
odvajanja,
 
 prihvata
 
i
 
obrade
 
otpada
 
s
 
ugroženih
 
 područja.
 
IV.
 
Ova
 
Odluka
 
stupa
 
na
 
snagu
 
danom
 
donošenja.
 
KLASA:
 
URBROJ:
 
Zagreb,
 
PREDSJEDNIK 
 
Zoran
 
Milanović
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->